راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سیزدهم)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سیزدهم)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends: تمامی ۶ دنیا و مراحل فرعی آن PlayStation ۴ Game Rayman Legends Walk through

The Winds of Strange
The Winds of Strange دومین مرحله از دنیای Toad Story است. در این بخش تاریک دنیای Toad Story، تیم قهرمانان از Murphy میخواهند تا برای گذشتن از موانع و غلبه بر موجود تک چشم که به منظور تولید جریان هوا برای بالا رفتن باید او را بزنید، به کمک قهرمان بیاید.

راهنمای گام به گام
Teensies: 10
حداقل تعداد Gold Lum Cup: 600 lums

این مرحله منطقه وسیعی را در بر میگیرد، با استفاده از حباب های آبی به سمت راست حرکت کنید و پس از تخریب مانع اسکلتی، دستیار قدیمیتان Murphy به کمکتان خواهد آمد. از او برای عبور از این مرحله بسیار استفاده خواهید کرد. به سمت چپ بازگردید و در بالا یک وزغ را میبینید که در حال کتک زدن Teensy شماره ۱ است. برای رسیدن به وزغ، بر روی حباب آبی بپرید و Teensy بیچاره را از دست او نجات دهید.
به سمت راست حرکت کنید و با استفاده از Murphy ابتدا مانع را به بالا بکشید و سپس به چشم آن موجود تک چشم ضربه بزنید تا با استفاده از جریان هوای تولید شده توسط آن موجود از سوراخ ساقه عبور کنید. باز هم با استفاده از Murphy سکوی شکل گل را به سمت چپ بکشید، قفس Teensy شماره ۲ در زیر سکو مخفی شده است، به پایین ضربه بزنید و او را نجات دهید.
با استفاده از حباب آبی به سمت بالا حرکت کنید، Murphy بار دیگر باید سکو را به سمت شما حرکت دهد و موجود تک چشم را کتک بزند، سپس بر روی حباب های آبی بپرید و بر روی یک شاخه بریده میتوانید یک وزغ را ببینید که در حال کتک زدن یک Teensy بی گناه است. Teensy شماره ۳ را از دست وزغ نجات دهید. فورا از همانجایی که Teensy شماره ۳ را نجات دادید به سمت چپ نگاه کنید تا یک سوراخ بر روی ساقه لوبیا بیابید، از سوراخ عبور کنید و یک منطقه مخفی را کشف خواهید کرد.
در منطقه مخفی باید ملکه Teensy را نجات دهید، برای اینکار ابتدا حباب آبی که یک دسته طلایی دارد را با استفاده از Murphy پایین بیاورید. ابتدا روی حباب سمت راست پایین ، سپس بر روی حباب وسطی ، بعد بر روی حباب سمت راست بالا و پس از آن بر روی حباب سمت چپ بالا بپرید، در همین حین با استفاده از Murphy حباب وسطی را بالا بیاورید تا قهرمان بتواند با پرش بر روی آن به قفس ملکه Teensy برسد و او را نجات دهد.
به راهتان به سمت بالا ادامه دهید، بر روی شاخه بریده بپرید و با استفاده از Murphy حباب بالای سرتان را به سمت راست بکشید. پس از عبور از مانع اسکلتی بار دیگر با استفاده از Murphy به هیولای تک چشم ضربه بزنید و بر روی آنها بپرید تا بتوانید عبور کنید، قفس Teensy شماره ۴ را خواهید دید که به آرامی در حال پرواز به سمت راست است، او را نجات دهید.
از درون سوراخ مکنده عجیب وارد شوید و پس از نابودی دشمن بر روی حباب بپرید و وارد سوراخ مکنده عجیب بعدی شوید با عبور از سکوی شکل گل ، هیولای تک چشم یک غول را خواهید دید که Teensy شماره ۵ را اسیر کرده است. با استفاده از Murphy غول را از بین ببرید و Teensy را نجات دهید.
با استفاده از حباب ها و جریان هوای تولید شده توسط موجود تک چشم به راهتان به سمت بالا ادامه دهید. پس از نابود کردن مانع اسکلتی به سمت راست حرکت کنید، دشمنانی با چتر نجات را بر سر راهتان خواهید دید که با طناب به شاخه زیرین متصل هستند، با استفاده از Murphy میتوانید طناب هایشان را ببرید و آنها را نابود کنید.
پس از عبور از شاخه خاردار میتوانید قفس شناور Teensy شماره ۶ را بالای سر یک دشمن ببینید، او را نجات دهید.
به راهتان به سمت راست ادامه دهید و با کمک Murphy از موجودات تک چشم عبور کنید و با پریدن بر روی حباب های آبی به سکویی که با چمن پوشیده شده است برسید. پس از کشتن دشمنی که در آنجا منتظرتان است سکوی اسکلتی را به سمت چپ بیاورید و به درون سوراخ سمت چپ بپرید تا یک منطقه مخفی جدید را کشف کنید.
در منطقه مخفی میتوانید با چرخاندن فرمان طلایی توسط Murphy گیاهان آبی رنگ را کنترل کنید و با پریدن بر روی آنها به پادشاه Teensy که در بالا اسیر است، برسید و آنرا نجات دهید.
به سمت راست حرکت کنید و با استفاده از سکوی اسکلتی به سکوی شکل گل برسید؛ یادتان باشد که هنگام عبور از میان دو شاخه خاردار به سمت بالا نپرید. وارد سوراخ مکنده عجیب شوید، یک دشمن را در گوشه سمت راست بالای تصویر مشاهده می کنید که در حال کتک زدن Teensy بیچاره است.
مانع اسکلتی را به سمت بالا بکشید و پس از عبور از آن، دوباره آن را به پایین بیاورید. سپس با پریدن بر روی حباب آبی خود را به سوراخ مکنده عجیب برسانید و واردش شوید، دشمن را نابود کنید و Teensy شماره ۷ را نجات دهید.
به راهتان ادامه دهید، بلافاصله Teensy شماره ۸ را خواهید دید که در حال پرواز بالای سر موجود تک چشم است، او را نجات دهید و برای تکمیل مرحله به سمت راست حرکت کنید. یادتان باشد برای عبور از دشمنانتان از Murphy کمک بگیرید.

مرکزخرید دات کام

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هفت =