راهنمای گام به گام اثر Hitman 2 (قسمت سیزدهم)

اثر Hitman 2

به سالن اصلی در اثر Hitman 2 برگردید و قبل از اینکه به روی فرش قرمز قدم بگذارید، از در مخفی به راست بروید. در جاهایی از اتاق، یکی از افراد بنیانگذار دیده می شود. اگر کسی را نمی بینید حدود یک یا دو دقیقه منتظر بمانید تا بیاید. در کنارش بایستید، او درمورد پیدا کردن سکه ها برای شما لاف می زند و یکی را به شما نشان می دهد.

اثر Hitman 2
اثر Hitman 2

راهنمای گام به گام اثر Hitman 2 (قسمت سیزدهم)

Final Club

بنیان گذار Arkian در اثر Hitman ۲ در حال تلاش برای ترتیب دادن یک مصاحبه خصوصی با زو واشنگتن درمورد ملحق شدنش به The Ark Society است. برای این کار باید سکه هایی در اختیار داشته باشد تا به او اجازه ورود بدهند. در این ماموریت، شما خودتان را به جای بنیانگذار Arkian جا می زنید، سکه ها را پیدا می کنید و خوشبختانه کمی با زو واشنگتن تنها خواهید شد.

از کنار آب، از پله هایی که در مقابلتان است بالا روید و ادامه دهید تا به سالن اصلی برسید. بعد از اینکه وارد شدید، سریع به راست بروید و از اولین دری که در سمت راستتان است وارد شوید. دو نفر در کنار تلویزیون با هم صحبت می کنند. برای شروع ماموریت به آنها گوش دهید.

بعد از تمام شدن حرفهایشان، بچرخید و اتاق را ترک کنید. از مقابل مشروب ها به چپ رفته و از راهرو به محلی بروید که ققنوس در آنجا است. به سمت راست مجسمه رفته و بنیانگذار Arkian را پیدا کنید. او لباس سفید به تن دارد. اگر او را ندید، صبر کنید تا بیاید.

به پشت دیواری که در سمت راستش است بروید و به او شلیک کنید. جسدش را به درون علف ها برده و لباسش را بپوشید. به جایی بروید که در آنجا بود و دعوتنامه و دو سکه ای که از او بر زمین افتاده بود را بردارید.

در سمت راستتان، پیاده رویی وجود دارد که می توانید از آن عبور کنید. به ته سالن بروید و دستگاه را روشن کنید. سپس، پشت تعدادی جعبه پنهان شوید تا کسی برای چک کردن آن بیاید.

آن عضو Ark را بکشید و لباسش را بپوشید. جسدش را درون جعبه بیندازید. به جایی بروید که او از آنجا آمد. شمعی را می بینید که در سمت چپ پله ها است و یک سکه کنار آن دیده می شود. آن را بردارید.

به اتاق برگردید و لباستان را با لباس بنیانگذار عوض کنید. در سمت چپ دری که از آن آمدید یک راه می بینید. به اتاق بروید، در سمت راست یک سکه را کنار شمع می بینید.

در طرف دیگر اتاق، دو نگهبان وجود دارند. هردوی آنها را بکشید و به طرف راست اتاق بروید و سکه ای که کنار شمع است را بردارید.

آنجا را ترک کنید و به جایی برگردید که بنیانگذار را کشتید. به طرف دیگر مجسمه ققنوس بروید. یک شمع به همراه یک سکه را می بینید.

به سالن اصلی در اثر Hitman 2 برگردید و قبل از اینکه به روی فرش قرمز قدم بگذارید، از در مخفی به راست بروید. در جاهایی از اتاق، یکی از افراد بنیانگذار دیده می شود. اگر کسی را نمی بینید حدود یک یا دو دقیقه منتظر بمانید تا بیاید. در کنارش بایستید، او درمورد پیدا کردن سکه ها برای شما لاف می زند و یکی را به شما نشان می دهد. آن را از او بگیرید. او از دستتان ناراحت می شود و به دنبالتان می آید.

او را به اتاق خصوصی که در یک محیط سفید است ببرید (یک حمام در نزدیکی جایی که از آن آمدید وجود دارد) و وقتی که در را بست او را بکشید. او سکه ها را می اندازد. حالا شما همه ی ۱۰ سکه را دارید. اگر می توانید جسدش را پنهان کنید.

از در مخفی برگردید و به طرف دری که یک کلون روی آن است بروید. در بزنید. یک نگهبان  می آید و از شما می خواهد که سکه ها را به او بدهید. آنها را به او بدهید. او شما را برای ملاقات با زو واشنگتن می برد.

روی صندلی بنشینید و به توضیحات گوش دهید. منتظر بمانید تا واشنگتن بیاید و شروع به سوال پرسیدن کند. بعد از اینکه وارد شد، ماموریت Final Club تکمیل می شود.

به همه سوالات جواب بله بگویید به جز سوالی که در مورد گزارشگر بودن برای یک رسانه آزادی خواه است. امتحان را قبول می شوید. به دنبال او بروید تا لباس مخصوص بلند را به شما بدهد. آن را بپوشید.

او شما را به کنار همتای خودتان خواهد برد. او را دنبال کنید تا به پلکان برسید. نگهبانی که در جلوی او است با فاصله زیاد در جلو حرکت می کند بنابراین شما فرصت پیدا می کنید که کمی با او تنها باشید.

وقتی او به بالای پله ها می رسد، می توانید او را بکشید. بعد از اینکه او راکشتید، چاشنی منفجرشونده ای را که او انداخت بردارید. در مورد پنهان کردن جسدش نگران نباشید.  فقط از پله ها پایین روید و از راهی که آمدید برگردید. حالا می توانید بی سروصدا آنجا را ترک کنید.

 Social Climbing

سوفیا واشنگتن می خواهد وفاداری کانستنت (the Constant) را آزمایش کند. در این ماموریت، شما خودتان را به جای مارک سینکلر (Marek Sinclair)، طراح کپسول سمی گردن کانستنت ، جا می زنید و با او برای اجرای نقشه سوفیا قرار ملاقات می گذارید. خیلی بد می شود اگر کانستنت از نقشه ای که سوفیا برایش کشیده باخبر شود.

بعد از اینکه از آب در آمدید، پله هایی را در مقابلتان می بینید. از آنها بالا روید تا به سالن اصلی که مشروب در آنجا سرو می شود بروید. به چپ رفته و از راهرویی که فرش قرمز دارد عبور کنید. در انتهای فرش، به چپ بپیچید و به جایی که پشت نگهبان است بروید. از سمت راست نگهبانی که در حال صحبت با مردم است حرکت کرده و با احتیاط وارد چمن ها شوید. وقتی نگهبانهای سمت چپتان شروع به حرف زدن کردند، نگهبان سمت راست را بکشید و جسدش را به میان چمن ها برده و لباسش را بپوشید.

اثر Hitman 2
اثر Hitman 2

به جایی برگردید که نگهبان ایستاده بود و به طرف پله های قرمزی بروید که در مقابلتان هستند. در بالای پله ها، به راست و سپس به چپ رفته و از در رد شوید. بعد از آن به چپ و به طرف موزه بروید. از دری که در گوشه سمت راست است خارج شده و از پله های سمت راست بالا روید. به چپ بپیچید و سپس از دری که روبه رویتان است بیرون روید. به انتهای سالن بدوید و با احتیاط از پنجره ی باز خارج شوید.

در سمت راست از مجرای آب بالا بروید تا به سطح بعدی برسید. با احتیاط در سمت راستتان از دومین پنجره باز هم رد شوید. مراقب اطراف باشید تا کسی شما را نبیند. از پنجره رد شوید و به دو نگهبان شلیک کنید و با احتیاط وارد شوید. اجسادشان را پنهان کرده و لباس یکی از آنها را بپوشید. سپس، برای شروع ماموریت باید لپ تاپ را پیدا کنید.

از دری که مقابلتان است بیرون رفته و سپس از در سمت چپ وارد اتاقی شوید که نقشه شهر ها در آنجا است. در آن اطراف باشید تا گوشی سینکلر زنگ بزند به این ترتیب او را می توانید شناسایی کنید. بعد از اینکه او را شناختید دنبالش بروید تا وقتی که کنار مجسمه بزرگ می ایستد.

در طرف دیگر مجسمه یک دستشویی است. وارد آنجا شوید و رادیو را روشن کنید تا حواسش پرت شود. او برای چک کردن رادیو می آید و شما می توانید او را بکشید. رادیو را اگر روشن مانده خاموش کنید. لباسش را بپوشید و برنامه کاری که از دستش افتاده بود را بردارید. سپس جسدش را پنهان کنید.

از دستشویی بیرون بیایید و از هوشتان برای پیدا کردن کانستنت استفاده کنید. وقتی او را پیدا کردید به طرفش بروید تا با او صحبت کنید. برنامه کاری را به او نشان دهید و به دنبالش به داخل برج بروید.

وقتی برنامه کاری را خواست، آن را به او بدهید و با هم حرف بزنید. بعد از تمام شدن حرفهایتان، او سوفیا واشنگتن را احضار می کند. در اینجا ماموریت Social Climbing تکمیل می شود. بعد از اینکه سوفیا وارد شد، کانستنت و سوفیا با هم صحبت می کنند و از پله ها بالا می روند تا با هم یک جلسه خصوصی داشته باشند. نگهبانها به شما اجازه نمی دهند که بالا بروید، بنابراین باید راه دیگری پیدا کنید.

یواشکی از پنجرهای که در گوشه اتاق وجود دارد بیرون روید و با احتیاط خودتان را به سمت راست ساختمان برسانید. در آنجا یک مجرای آب را می بینید.

از مجرای آب در اثر Hitman 2 بالا روید و با احتیاط از لبه ی سمت راستتان حرکت کنید تا به یک پنجره باز برسید . از پنجره داخل شوید. شما الان در دستشویی هستید. در سمت راستتان یک پنجره دیگری وجود دارد که باز است و می توانید از آنجا به حرفهای سوفیا و کانستنت گوش دهید. بعد از اینکه حرفهایشان تمام شد، کانستنت از آنجا می رود و سوفیا به طرف دیگر می چرخد. از لای پنجره به او شلیک کنید و به طرف جسدش بروید تا سوئیچ مرگ را بردارید. حالا می توانید یواشکی از راهی که آمدید برگردید و آنجا را ترک کنید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + شانزده =