توضیحاتی درباره سلاح ها و چگونگی بدست اوردن انها در اساسین کرید

اساسین کرید

در اساسین کرید این شمشیر فوق العاده از فولاد آبدیده ساخته شده است. حکاکی هایی که بر روی دسته آن انجام شده است، مهارت سازنده آن را به خوبی نمود می کند. این سلاح از عاج و نقره درست شده است. ژنرال Lincoln تسلیم نیروهای انگلیسی در Yorktown را در برابر George Washington پذیرفت و بدین ترتیب به جنگ پایان داد

اساسین کرید
اساسین کرید

توضیحاتی درباره سلاح ها و چگونگی بدست اوردن انها در اساسین کرید

Special Items

یکی از دلایل اصلی حضور در سیستم Crafting مقوله اقلام خاص (آیتم های مخصوص) می باشد. با این آیتم ها Connor می تواند توانایی خود را برای نگه داشتن هر چیزی، ساختن سلاح های جدید، ساختن و ارتقا دادن محموله ها افزایش داده و با این اقلام پول به دست آورد.

ساختن سلاح های گرم

تپانچه ی انگلیسی Flintlock

برای ساختن این سلاح باید Dave  و Lance هر دو در سطح ۲ باشند.

مواد تشکیل دهنده: آتش زن، چوب بلوط، آهن مخصوص

کاور تپانچه ی فرانسوی

برای ساختن این سازه Big Dave باید حداقل در سطح ۲ باشد.

مواد تشکیل دهنده: سنگ آهن، آتش زن، قالب مخصوص آهنی

FlintLock ایتالیایی

مواد تشکیل دهنده: چوب افرا، آتش زن، قالب مخصوص آهن

Naval Duckfoot

برای ساختن این سازه باید Big Dave حداقل در سطح ۳ باشد.

مواد تشکیل دهنده: قالب آهنی مخصوص، سنگ سرب

سرویس ناوگان دریایی رویال Flintlock

باید Big Dave را حداقل در سطح ۴ داشته باشیم.

 

مواد تشکیل دهنده:  سنگ طلا، آتش زن، قالب مخصوص آهنی

تپانچه ی رویال

باید Big Dave را حداقل در سطح ۳ داشته باشیم.

مواد تشکیل دهنده: سنگ نقره، آتش زن، قالب مخصوص آهنی

ساختن سلاح ها

Broken Sword Knife

باید Big Dave را حداقل در سطح ۲ در اختیار داشته باشیم.

مواد تشکیل دهنده هم عبارتند از: قالب آهنی مخصوص، تیغه ی سلاح.

Iron Blade War Club

برای ساختن این سلاح باید Big Dave را حداقل در سطح ۱ و Lance را در سطح ۲ داشته باشیم. مواد تشکیل دهنده هم عبارتند از: چوب درخت زبان گنجشک، قالب آهنی مخصوص.

کپی از شمشیر Lincoln

باید Big Dave حداقل در سطح ۳ باشد و این مواد را هم در اختیار داشته باشیم : قالب آهنی مخصوص و رنگ.

 NAVAL AXE

هم Big Dave و هم Lance باید حداقل در سطح ۳ باشند. مواد تشکیل دهنده عبارتند از: قالب آهنی مخصوص، چوب درخت گردوی آمریکایی.

WAR TOMAHAWK

باید Big Dave حداقل در سطح ۲ و قالب آهنی مخصوص هم به عنوان ماده ی تشکیل دهنده در اختیار داشته باشیم.

 WASHINGTON’S BATTLE SWORD

باید Big Dave حداقل در سطح ۴،  قالب آهنی مخصوص و سنگ نقره هم به عنوان ماده ی تشکیل دهنده در اختیار داشته باشیم.

ارتقا دادنی ها

بهبود امکانات کیسه ی گلوله

باید Ellen را حداقل در سطح ۱ در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آن را یک درجه بهبود بخشیم همچنین باید گوشت خرگوش نیز داشته باشید.

برای ارتقای ۲ باید Ellen را حداقل در سطح ۲ داشته باشیم و پوست آهو و نخ برای دوختن هم داشته باشیم.

برای ارتقای ۳ باید Ellen را حداقل در سطح ۳ و پوست روباه و نخ برای دوختن هم در اختیار داشته باشیم.

بهبود امکانات کیسه ی دارت سمی

باید Ellen را حداقل در سطح ۲ داشته باشیم و همچنین از پوست خرگوش و پوست سگ آبی و نخ برای دوختن استفاده کنید.

اساسین کرید
اساسین کرید

Quiver 1

برای درست کردن تیردان باید Ellen را حداقل در سطح ۱ و Lance را در سطح ۲ در اختیار داشته باشیم و چرم گاو و چوب درخت زبان گنجشک را نیز به عنوان مواد اولیه در دست داشته باشیم.

بهبود امکانات کیسه ی دارت طنابی

باید Ellen را در حداقل سطح ۱ در اختیار داشته باشیم و از پوست خرگوش و نخ برای دختن نیز استفاده نمائیم.

کیف های زین

کوچک: باید Big Dave  را حداقل در سطح ۴ و Ellen را در سطح ۳ در اختیار داشته باشیم و همچنین از سنگ مس و نخ برای دوختن نیز استفاده نمائیم.

متوسط: باید Big Dave  را حداقل در سطح ۴ و Ellen را در سطح ۳ در اختیار داشته باشیم و همچنین از سنگ نقره و نخ برای دوختن نیز استفاده نمائیم.

بزرگ: باید Big Dave  را حداقل در سطح ۴ و Ellen را در سطح ۳ در اختیار داشته باشیم و همچنین از سنگ طلا و نخ برای دوختن نیز استفاده نمائیم.

بهبود امکانات کیسه ی بمب دودی

باید Ellen را حداقل در سطح ۱ در اختیار داشته باشیم و از چرم گاو و نخ برای دوختن نیز استفاده کنیم.

کیسه ی دام ۱

باید Ellen را حداقل در سطح ۱ در اختیار داشته باشیم و از پوست گرگ و نخ برای دوختن نیز استفاده نمائیم.

TRIP MINE POUCH 1

باید Ellen را حداقل در سطح ۲ در اختیار داشته باشیم و از پوست روباه و چرم گاو و نخ برای دوختن نیز استفاده نمائیم.

Holster  (جلد چرمی هفت تیر و تپانچه) دو قلو

باید Ellen  را حداقل در سطح ۲ در اختیار داشته باشیم و از پوست گرگ و از چوب جنگلی هم استفاده نمائیم.

کاروان ها

کاروان زمینی

باید Lance را حداقل در سطح ۱ در اختیار داشته باشیم و از پوست درخت بلوط و چوب بلوط هم استفاده نمائیم.

ارتقای ظرفیت کاروان های زمینی

باید Lance را حداقل در سطح ۱ در اختیار داشته باشیم و از چوب کاج و آتش زا هم استفاده نمائیم.

کاروان های دریایی

باید Lance را حداقل در سطح ۲ در اختیار داشته باشیم و از چوب صنوبر و پوست درخت بلوط و چربی خرس نیز استفاده نمائیم.

ارتقای ظرفیت کاروان های دریایی

باید Lance را حداقل در سطح ۳ در اختیار داشته باشیم و از چوب افرا و آتش زا هم استفاده نمائیم.

Lincoln’s Sword (شمشیر Lincoln)

در اساسین کرید این شمشیر فوق العاده از فولاد آبدیده ساخته شده است. حکاکی هایی که بر روی دسته آن انجام شده است، مهارت سازنده آن را به خوبی نمود می کند. این سلاح از عاج و نقره درست شده است. ژنرال Lincoln تسلیم نیروهای انگلیسی در Yorktown را در برابر George Washington پذیرفت و بدین ترتیب به جنگ پایان داد.

ویژگی ها

آسیب رسانی = ۴، سرعت = ۴،  Combo = 4،  ساخته شده توسط: صنعت گران Blacksmith در سطح ۴

مواد تشکیل دهنده: طبق دستورالعمل ساخت کپی (المثنی) شمشیر Lincoln باید متریال های زیرا را به کار ببرید :

قالب آهنی مخصوص، Black smith در سطح ۴ و رنگ که خیاط آن را فراهم می کند. بدین لحاظ باید خیاط را در سطح ۲ در اختیار داشته باشید و همچنین به سبزیجات نیاز خواهید داشت.

قالب آهنی مخصوص را از مرحله ی Miner یا از لوکیشن صخره ها در پشت اصطبل ها می توانید به دست آورید.

Washington Battle Sword

این نسخه ای مشابه شمشیر مبارزه ای است که اولین بار برای فرمانده  جورج واشنگتن ساخته شده است. شمشیری فوق العاده و استثنایی که کمی انحنا و تیغه ی فولادی شیار دار، محافظ نقره ای دارد و قبه ی شمشیر با عاج رنگی و نوارهای نقره ای تزئین شده است. به طور شگفت انگیزی فرم دسته ی آن مشابه Cutlass (نوعی قمه) می باشد. اصل شمشیر توسط John Bailey که یکی از مهاجران کارد فروش از Sheffield انگلستان می باشد، ساخته شده است. 

میزان آسیب رسانی = ۵، سرعت = ۵، Combo = 5 می باشد و برای ساختن آن باید صنعت گر Blacksmith را در سطح ۴ در اختیار داشته باشید.

موادی که برای ساخت این سلاح نیاز است به قرار زیر می باشند:

سنگ نقره که از مرحله ی Miner به دست می آید، قالب آهنی مخصوص که از مرحله ی Miner و یا لوکیشن صخره های پشت اصطبل در اختیار خواهید داشت.

کالاهای تجاری

این کالاها شامل تمامی اقلام ساختنی که به جهت تجاری ساخته می شوند یا در دیگر دستورالعمل ها استفاده می شوند، می باشد. این کالاهای عبارتند از: مصالح ساختمانی، الکل، البسه، غذا، درمانی، کارهای فلزی، اقلام متفرقه، تجهیزات جنگی و کارهای چوبی. کالاهای تجاری را می توان در محموله جای داد (توسط منوی Trading ) و آن ها را به بازرگانان مختلفی ارجاع داد. این محموله ها را می توان بر اساس میزان خطر به سرقت رفتن  که توسط ارزش اقلام درون آن تعیین می شود، به غنیمت گرفت و یا مانع ارسالشان شد.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =