راهنمای گام به گام بازی هیتمن دو (قسمت هفتم)

بازی هیتمن دو

از سالن رد شوید و از پله ها ی سمت چپ بالا در بازی هیتمن دو بروید. در بالای پله ها به راست بپیچید و سپس به گوشه بروید. از ماشین ها عبور کنید و از دری که در سمت چپتان و کنار پیچ است رد شوید.  به کنار افرادی که نزدیک پنجره هستند بروید و به گفتگوهایشان گوش دهید تا ماموریت را شروع کنید.

بازی هیتمن دو
بازی هیتمن دو

راهنمای گام به گام بازی هیتمن دو (قسمت هفتم)

  (بمبئی : تعقیب یک روح)Mumbai: Chasing a Ghost

هدف شما ونیا شاه (Vanya Shah)، داوود رنگان (Dawood Rangan) و وزیر کاله (Wazir Kale) است. این سه نفر مسئول ترور شخص مهمی در شانگهای هستند. شاه یک تبهکار مرموز و رنگان صندوقداری بود که تبدیل به تهیه کننده فیلم شد. کاله دزد دریایی دریای جنوبی چین است. شاه و رنگان از کارکنان کاله هستند. آنها باید کشته شوند. شما مامور ۴۷ هستید و الان زمان اجرای ماموریتتان است.

داستان های موجود در این ماموریت به ترتیب زیر است.

  1. Gone with the Wind
  2. A Dress to Die For
  3. Broad Strokes
  4. Picture Perfect
  5. A Close Shave
  6. A Matter of Discipline
  7. Flames Rekindled

در این ماموریت ۱۶ کمک برای ترور وجود دارد که در طول انجام ماموریت عمل می کنند.

پیدا کردن بخش نامعلوم بازی (Find the Maelstorm Walkthrough)

 مخفی بودن مشخصات یکی از هدف های شما، بخش نامعلوم این ماموریت است. او در جایی از بمبئی مخفی شده است و شما باید او را پیدا کنید. در این بازی، راهنمای گام به گام به شما کمک می کند که با طی کردن مراحل ضروری بتوانید او را شناسایی کنید.

بعد از پیاده شدن از اتوبوس، به چپ و به طرف پله های سفیدی که پوشش آبی و سفید دارند حرکت کنید. به سمت راست پله ها رفته و مسیرتان را به سمت چپ ادامه دهید. مستقیم وارد محله های شلوغ و کثیف آنجا شوید.

در مسیر مستقیم راه بروید تا مهره هایی را در یک کوچه آبی رنگ که در سمت راستتان است ببینید. به راست بپیچید و به طرف مهره هایی بروید که آویزان هستند.

در بازی هیتمن دو از پل رد شوید. به سمت چپ و از کنار یک ساختمان قرمز عبور کنید. سپس به راست رفته و از کوچه رد شوید. مراقب باشید تا نگهبان ها شما را نبینند. کمی به جلو راه بروید تا در سمت راستتان یک نردبان مخفی را ببینید. از آن بالا رفته و به نردبانی که در مقابلتان است نزدیک شوید و از آن پایین روید.

یواشکی از پشت نگهبان ها رد شوید و از پله ها پایین روید. حالا شما در زیر زمین هستید. در پایین پله ها اول به چپ و سپس به راست بروید.

پشت جعبه مخفی شوید و دو نگهبان را بکشید. لباس یکی از آنها را برای خودتان بردارید و به جایی بروید که آنها ایستاده بودند. در سمت راست یک در را می بینید. از آن رد شوید.

بعد از اینکه وارد شدید به چپ نگاه کنید. عکسی را می بینید که می توانید از آن برای شناسایی آن فرد (Maelstorm) استفاده کنید.

از دری که وارد شدید بیرون روید. به سمت چپ در رفته و از پله ها بالا روید. به جلوی خانه رفته و از سمت چپ وارد خیابان شوید. سپس، در کنار موتورسیکلت قرمز به راست بپیچید.

از محله های شلوغ و کثیف رد شوید و کسانی که مشکوک هستند را شناسایی کنید ( افرادی که نقطه های آبی روی سرشان دارند) تا Maelstorm را پیدا کنید.

بقیه ی بازی Chasing a Ghost Walkthrough  را برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی کشتن او و بقیه هدف هایتان چک کنید.

Gone with the Wind (بر باد رفته)

در آخرین فیلم رنگان (Rangan)، صحنه ای از بوسیدن یکی از بازیگرهای زن توسط او وجود دارد. با اینحال آن بازیگر حاضر به بوسیدن رنگان نمی شود و فیلمنامه را به درون آسانسور پرت می کند. در این ماموریت، شما فیلمنامه را دوباره برمی دارید و صحنه موردنظر باید فیلمبرداری شود. شما همچنین مسئول راه اندازی جریان باد از طریق یک پنکه در پشت بام در زمانی که بازیگران همدیگر را می بوسند هستید.

بعد از اتوبوس ها مستقیم حرکت کنید و در کنار چتر سبز به سمت چپ بروید. به طرف ساختمان بزرگی که داوود رنگان در آن است بدوید. وقتی که به ساختمان رسیدید، به چپ رفته و چند مجرای بتونی را پیدا می کنید. از داخل آنها سینه خیز بروید تا به ساختمان رنگان برسید.

از مجراها یواشکی به پشت جعبه ها که در مقابلتان است بروید و مسیرتان را به طرف جرثقیل ادامه دهید. آلارم هشدار را به صدا درآورید و زمانی که نگهبان برای چک کردن آن می آید او را بکشید. لباسش را بردارید و جسدش را در جعبه ای که در سمت راستتان است پنهان کنید. قبل از بردن جسدش به طرف جعبه مراقب باشید که آنجا کسی نباشد. حالا، به طرف ساختمان اصلی حرکت کنید و از پله ها بالا روید. سپس از دری که در سمت چپتان است رد شوید.

در داخل، لباس یکی از افراد خدمه ی بالیوود را می بینید. آن را بپوشید.

از سالن رد شوید و از پله ها ی سمت چپ بالا در بازی هیتمن دو بروید. در بالای پله ها به راست بپیچید و سپس به گوشه بروید. از ماشین ها عبور کنید و از دری که در سمت چپتان و کنار پیچ است رد شوید.  به کنار افرادی که نزدیک پنجره هستند بروید و به گفتگوهایشان گوش دهید تا ماموریت را شروع کنید.

به سالن برگردید و از پله هایی که مقابلتان است بالا روید. به ساختمانی که در سمت چپتان است بروید و از درهای سمت چپ رد شوید. به محض اینکه وارد می شوید، شفت آسانسور را می بینید. فیلمنامه از لبه ای که در سمت چپتان است آویزان است.

به آن شلیک کنید تا بیفتد، سپس از شفت آسانسور پایین روید و آن را بردارید. به طبقه دوم رفته و به بیرون بروید. به صحنه فیلمبرداری که در طرف چپتان است بروید و فیلمنامه را به کارگردان بدهید تا داستان Gone with the Wind تکمیل شود.

او به شما می گوید که در طول صحنه ی بوسه، جریان باد را راه بیندازید. به پشت تلویزیون هایی که در پشت صحنه فیلمبرداری هستند بروید و پیچ گوشتی را بردارید.

به طرف پنکه بروید و کنترلگرهای آن را دستکاری کنید. به طرف جعبه کنترل بروید و آن را راه بیندازید در حالیکه منتظرید صحنه فیلمبرداری شروع شود.

بعد از اینکه شروع شد، شدت باد را آنقدر زیاد کنید تا رنگان و آن بازیگر از روی پشت بام به پایین پرت شوند. حالا شما می توانید بی سروصدا آنجا را ترک کنید.

A Dress to die for (لباس مرگ)

شاه (shah) در حال خرید یک لباس جدید است اما خیاط از ترس نمی تواند به درستی با او ارتباط برقرار کند. در این ماموریت، شما خودتان را به جای خیاط جا می زنید و برای شاه یک لباس را آماده می کنید. اما شما اول باید اندازه های او را بگیرید.

بازی هیتمن دو
بازی هیتمن دو

از اتوبوس ها، به طرف پله هایی بروید که پوشش سفید و آبی دارند. بعد از پشت سر گذاشتن پله ها، به راست و بعد از آن به چپ بروید. از سمت راست خودتان از محلی که در آن یک مجرای فاضلاب است رد شوید. وقتی از آخرین فاضلاب رد می شوید، به چپ و سپس مستقیم بروید. در کنار خانه سبز، مرد سفیدپوشی را می بینید که در حال صحبت کردن با یک نگهبان است. برای شروع کردن ماموریت به حرفهایشان گوش دهید.

بعد از اینکه حرفهایشان تمام شد، به سمت خانه سبز رنگ خیاط که در سمت راستتان است بروید. به آنطرف خانه رفته و از در وارد شوید.

کمی بعد از اینکه به بازی هیتمن دو وارد شدید، خیاط بیرون می رود. او را تعقیب کنید و وقتی که وارد کوچه شد او را بزنید و جسدش را به درون حمام ببرید. لباس، کلید و سکه ای را که در زمان زدنش بر زمین انداخته بردارید. حالا به طرف خانه اش برگردید. به جای اینکه از محله های کثیف وارد خانه اش شوید، به جایی بروید که در آنجا در حال گفتگو بودند. تعدادی پله می بینید که می توانید از آن ها بالا رفته و به طبقه دوم برسید.

از کلید خیاط برای وارد شدن استفاده کنید. در سمت چپتان، تعدادی کاغذ و سکه می بینید که باید آنها را بردارید.

به پایین پله ها برگردید و به سمت چپ بروید. مستقیم حرکت کنید تا یک فروشنده پارچه را ببینید.

به او نزدیک شوید و با او چانه بزنید تا چیزی را که می خواهید به شما بدهد. به کمترین مقداری که راضی می شود دو سکه است. بعد از اینکه به توافق رسیدید پارچه آبی را بردارید.

به جایی که در آن گفتگو می کردند و بازی از آنجا شروع شد برگردید. با مردی که در آن گفتگو بود و لباس سفید و سیاه پوشیده صحبت کنید. او یک قرار ملاقات با شاه را برای شما ترتیب می دهد.

در میان چمن ها پنهان شوید و اسلحه خود را بر زمین بیندازید. سپس به دنبال او به طرف نگهبان ها بروید تا شما را بازرسی بدنی کنند. بعد از بازرسی بدنی به همرا آن مرد به نزد شاه بروید.

منتظر باشید تا نوبتتان برای صحبت با شاه برسد. بعد از اینکه صحبت را شروع کردید بازی A Dress to Die For تکمیل می شود.

به دنبال او را بروید تا اندازه هایش را بگیرید. نوار اندازه گیری که روی میز است را بردارید.

اندازه هایش را بگیرید تا وقتی که بر می گردد. حالا می توانید او را با نوار اندازه گیری بکشید. خدمتکاری که در اتاق است متوجه نخواهد شد بنابراین شما می توانید بدون سروصدا آنجا را ترک کنید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − شانزده =