راهنمای قدم به قدم و کاربردی بازی Destiny2 (قسمت پانزدهم)

بازی Destiny2

حالا وارد پورتالی کمی داخل تر درون غار در بازی Destiny2 بشوید تا خودتان را بیرون The Tangle بیابید. هر موقع توانستید، روی sparrowتان بپرید به سمت نشانگر حرکت کنید: یک غار دیگر درون یکی از آن برج های Infinity Forest. دشمنان Vex و Fallen هشدار دهنده خارج غار را بکشید و سپس حرکت به درون را آغاز کنید. Vex های بیشتری داخل هستند؛ به علاوه یک پورتال که باید برای ادامه واردش شوید.

بازی Destiny2
بازی Destiny2

راهنمای قدم به قدم بازی Destiny2 (قسمت پانزدهم)

در حالی که می جنگید، راهتان را از بین ارتشها باز کنید (فراموش نکنید که بخشهای منفجر شونده پشت Incendior ها را نشانه بگیرید) تا بتوانید بروید داخل؛ جایی که با یک نبرد باس با کسی به نام Vallus Thuun مواجه می شوید.

فقط کافی است کمی جانش را کم کنید تا آنجا را ترک کند و چندتا از همراهانش را به جا بگذارد (و تله های لیزری بیشر) تا به حسابشان برسید؛ که در اینجا می توانید نشانگرتان را دنبال کنید که به او برسید.

همزمان که شما در این مکان پیش می روید، او سه بار با شما درگیر می شود؛ اما شکست دادن او برای بار سوم سرانجام او را می کشد. هنگام جنگ، مواظب توپ جنگی سنگین و توانایی Charged melee او باشید؛ چون اگر در جا و مکان نامناسبی باشید، اینها می توانند تقریبا در جا در پا درتان بیاورند.

حالا می توانید به سمت نقشه پشت دری که حالا باز شده حرکت کنید که باعث تمام شدن ماموریت می شود و همه چیز را برای شروع ماموریت بعدی یعنی Hijacked آماده می کند.

Destiny 2 Curse of Osiris – Nessus: Hijacked

با پیدا کردن نقشه Infinity Forest در ماموریت Three of Probabilities، وقتی این است که یک Vex Mind شمار کنیم تا بتوانیم آن را بخوانیم.

به سمت Artifact’s Edge روی Nessus بروید و پرچم را در همان نزیکی ها فعال کنید تا Hijacked آغاز شود.

از نقطه شروع، روی sparrow تان بپرید و به نشانگر نزدیک شوید که ورودی یک غار باEntangled Protectorهایی در حال پرسه زدن در اطرافش خواهد بود.

راهتان را به داخل غار باز کنید و هر Vexی را که در راه دیدی بکشید؛ تا این که با یک باس Entangled Mind دیدار کنید که چند شلیک pot به سمتتان روانه می کند و سپس با تلپورت شدن آنجا را ترک می کند. لازم است شما پا به پای او حرکت کنید، پس به سمت او راه خود را باز کرده و Goblin ها، Harpy ها و Hobogoblin های سر راهتان را نابود کنید.

بعد از تلپورت شدن او برای بار دوم، شما سرانجام با Entangled Mind در آشیانه اش ملاقات می کنید؛ که در واقع یک restricted zone پر از چند نوع همراهان Vex است. با حوصله کارتان را انجام بدهید، ولی موقع شلیک کردن دقت کنید تا بتوانید فقط با گذشت چند دقیقه آنها را شکست دهید.

حالا وارد پورتالی کمی داخل تر درون غار در بازی Destiny۲ بشوید تا خودتان را بیرون The Tangle بیابید. هر موقع توانستید، روی sparrowتان بپرید به سمت نشانگر حرکت کنید: یک غار دیگر درون یکی از آن برج های Infinity Forest.

دشمنان Vex و Fallen هشدار دهنده خارج غار را بکشید و سپس حرکت به درون را آغاز کنید. Vex های بیشتری داخل هستند؛ به علاوه یک پورتال که باید برای ادامه واردش شوید.

در آخر این سفر یک پازل conflux دیگر هست؛ پس روی سکوهای زمین قدم بگذارید تا پروسه آغاز شود. برای گذر از سکوهای تکثیر شونده و رسیده به conflux در بالایشان، باید Vex های سر راه را بکشید. اگرچه قبل از این که به آن برسید، لازم است یک Quantum Hydra را شکست دهید.

با فعال کردن conflux، ماموریت کامل می شود و به شما اجازه می دهد به Mercury بروید تا ماموریت A Garden World را شروع کنید.

Destiny 2 Curse of Osiris – Mercury: A Garden World

Hijacked هر چیزی ما برای ورود به Infinite Forest روی Mercury نیاز داشتیم را بهمان داد؛ حالا وقت این است که Panoptes را پیدا کنیم و خیلی زود او را بکشیم.

به Mercury سفر کنید و پرچم ماموریت بغل دروازه Infinite Forest را فعال کنید تا این بخش آغاز شود. نشانگرتان را تا دروازه دنبال کنید (Vex هایی که از آن محافظت می کنند را نادیده بگیرید) تا سرانجام به Infinite Forest برگردید.

بازی Destiny2
بازی Destiny2

باز هم با یک سری تصادف از دشمنان روی منطقه های تکثیر پذیر متعدد به شما خوشامد می گویند که هر کدام بعد از باز کردن دری در انتهای قبلی پدیدار می شوند.

اگر می خواهید سرعت کار را بالا ببرید، یادتان باشد که حتی نیاز نیست کامل همه دشمنها را بکشید تا به سکوی بعدی بروید.

در انتهای جنگل، درست بیرون برج یک باس Quantum Cyclops منتظرتان خواهد بود؛ که اگر از هر نوع مهمات قدرتی که در اختیار دارید استفاده کنید، خیلی زود نابود می شود.

بروید داخل تا این که به دشتهای طلایی در بازی Destiny2 ورای Mercury برسید. نشانگر را دنبال کرده، گروههای Vex را بکشید، مکهبعای درخشان را نابود کنید و با استفاده از صفحات پرشی که در جای مناسب و راحت سر راهتان قرار گرفته برای پرتاب خود استفاده کنید.

یک جفت Hydra و Shielded Minotaur سر راهتان خواهند بود و لازم است قبل از این که بتوانید هر گونه آسیبی به آنها بزنید، مکعبهای درخشان را برای ضعیف کردن سپر محافظ دشمن دومی نابود کنید.

این روند را ادامه بدهید تا وارد مارپیچ شناوری شوید که باید با جنگیدن با Precurser Goblin ها، Minotaur ها و Hyra ها در تمام مسیر تا بالایش بروید. جعبه های بیشتری برای تیراندازی وجود خواهد داشت که باعث باز شدن راهی به طرف بالا و هربار کمی جلوتر می شود.

در بالای مارپیچ یک جنگ باس با Dendron Root Mind وجود خواهد داشت که در واقع یک ورژن غول پیکر Quantum Cyclops است که دیدید. به اطراف حرکت کنید و پناه بگیرید تا از شلیکهای کند اما قدرتمند لیزری او در امان باشید که در اطراف این میدان جنگ می پراکند.

از ابر قدرتتان استفاد کنید تا به آسانی بتوانید کار یاران تکپیر شونده او را بسازید؛ و یادتان باشد که هر بار که یک Minotaur پدیدار می شود، به جعبه های درخشان شلیک کنید تا سپر محافظ او ضعیف شود. این یک restricted zone نیست، پس با کمی صبر  و حوصله (و البته چند مرگ از سر بدشانسی)، این باس سرانجام شکست می خورد.

و این هم از پایان این ماموریت. حالا می توانید روی نوک این مارپیچ مخروطی بپرید تا این مرحله پایان یابد. حالا زمان آخرین ماموریت مبارزه Curse of Osiris، یعنی Omega رسیده است.

Destiny 2 Curse of Osiris – Mercury: Omega

احتمالاً فکر کردید همه Vex ها در بازی Destiny2 را در A Garden World شکست دادید؛ اما به نظر می رسد که بایدیک بار دیگر Sagira را در این ماموریت پایانی نجات بدهیم.

به سمت Tower بروید تا بار دیگر با Ikora صحبت کنید، که شما را به Mercury می فرستد تا با جدیت این ماموریت را آغاز کنید. به آن جا سفر کنید و پرچم ماموریت را لمس کنید تا ماجرا آغاز شود.

دوباره به Infinite Forest بروید، جایی که به یک مبارزه روندی دیگر در جریان است. بیشتر کار مثل همیشه است، به جر این که این بار در مرحله دوم و چهارمش باسهای Daemon دارد که باید قبل از این که بتوانید در ورودی به منطقه بعد را باز کنید، کشته شوند.

وقتی به برج بعدی رسیدید، به سمت Infinity’s Crown پیش بروید؛ جایی که می توانید Panoptes را بیابید.

او به نسبت به هر نوع حمله ای مصون خواهد بود؛ ولی دسته هایی از Vex را پدید می آورد که باید بکشیدشان و نگاه شرورانه ای بر چهره دارد. سرانجام او سروع به فرار می کند؛ و شما باید با استفاده از سکوهای پرشی که در نزدیکیتان واقع هستند دنبالش کنید. او به فرستادن همراهانش به سمت شما ادامه می دهد تا از سرعتتان بکاهد، ولی با پریدن در جهتش، به یک restricted zone خواهید رسید.

این آخرین نبرد باس است؛ همان لحظه ای که منتظرش بودید. اگرچه Panoptes اول تعداد زیادی از یارانش را روس سرتان می ریزد، و شما باید قبل از این که سر و کله Osiris پیدا شود تا از جادوی خودش برای شکست دادن این باس Vex استفاده کند، آنها را بکشید. بعد از این اتفاق، روی سکوهای پرش نزدیکتان بپرید و مسیر Osiris را دنبال کنید؛ او از شما خواهد خواست که arc chargeش را حمل کنید تا مکانیزمهای دفاعی Panoptes را از بین ببرید. این کار خیلی آسان است؛ اما در تمام این مدت از جانتان کم می شود پس باید سریع باشید. با انجام این کار، Osiris شما را دقیقاً در برابر چشم آسیب پذیر Panoptes تلپورت می کند که باید به آن شلیک کنید تا میزان زیادی از جانش کم کنید. کل این روند باید سه بار تکرار شود – سر و کله زدن با گروهها، حمل arc charge و شلیک به چشم Panoptes – تا سرانجام این باس زمین بخورد. سومین صحنه یک پرش به سمت آخرین میدان نبرد را شامل است. با کشتن Panoptes، این پایانی برای هم این ماموریت و هم مبارزه Curse of Osiris است.

تبریک گاردین! به فانوس دریایی برو تا پاداشت را دریافت کنی.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − نوزده =