راهنمای قدم به قدم بازی Metro Last Light (قسمت سوم)

بازی Metro Last Light

Fist Over Matter (مهارت عملی): Amara مشتی غول آسا را احضار می کند که از دل زمین در بازی Metro Last Light بیرون آمده و دشمنان را در چنگال خود گرفتار می سازد. بعد از این که مشت موفق می شود، هدف خود را بگیرد، مشت های بزرگی محیط را فرا گرفته و به دشمنان مجاور آسیب می رسانند.

بازی Metro Last Light
بازی Metro Last Lightبازی Metro Last Light

راهنمای قدم به قدم بازی Metro Last Light (قسمت سوم)

مهارت عملی (یا همان Action Skill): Phasegrasp – Amara مشتی غول آسا را فرا می خواند که از دل زمین بیرون آمده و برای چند ثانیه دشمن را در جای خود میخکوب می کند. دشمنانی که امکان گرفتن آن ها [توسط مشت] وجود ندارد، بلافاصله آسیب می بینند.

Anima: اثر حاصل از این عناصر به مرور آسیب بیشتری می رسانند و مدت زمان شان نیز افزایش پیدا می کند.

Steady Hands: باعث افزایش دقت در زمان استفاده از سلاح ها می شود.

Infusion: بخشی از آسیب ناشی از سلاح ها را تبدیل به عنصر مهارت عملی می کند.

Tempest: آسیب عناصر را بیشتر می کند. به علاوه اثر Shock Damage هم بیشتر می شود.

Illuminated Fist: اثر Melee Damage را بیشتر می کند. بخشی از Melee Damage تبدیل به عنصر مهارت عملی می شود.

Wildfire: هرگاه در مقابل دشمنی از Elemental Effects (تاثیرات عنصری) استفاده شود، Wildfire احتمال برخورد این تاثیرات به دشمنان مجاور را افزایش می دهد.

Soulfire (عنصر مهارت عملی): مهارت عملی را تبدیل به Fire Damage می کند. این مورد تا زمانی که مهارت عملی مورد استفاده قرار نگیرد، اثرگذار نخواهد بود.

The Eternal Fist (مهارت عملی): Amara مشتی غول آسا را با قدرت خاص خود فرا می خواند، این مشت از دل زمین بیرون آمده و دشمنانی را که هدف قرار گرفته اند، در همان حال نگه می دارد. اگر دشمنی که توسط این مشت گرفتار شده است بمیرد، تا سقف ۳ دشمن دیگر را هم می توان با این مشت گرفتار کرد.

Dread: بعد از گرفتار شدن دشمنان، Gun Damage افزایش می یابد. اگر دشمنی که گرفتار شده است، کشته شود، سلاح که کاراکتر فعلا در اختیار دارد، بلافاصله دوباره مسلح می شود.

Allure: مهارت عملی Amara موقعیتی را ایجاد می کند که دشمنان را به درون خود می کشد.

Indiscriminate: گلوله هایی که به دشمنان آسیب می زنند، این شانس را دارند تا کمانه کرده و به دشمنان مجاور نیز صدمه برسانند، اگر Phasegrasp یا Stillness Of Mind به هدف برخورد کنند، این احتمال و میزان آسیب وارده بیشتر خواهد بود.

Deep Well: باعث افزایش Magazine Size در زمان استفاده از سلاح های عنصری می شود.

Catharsis: وقتی با استفاده از تاثیر عنصری دشمنی را می کُشید، او منفجر شده و به کسانی که در اطراف هستند نیز آسیب می رساند.

Ties That Bind (مهارت عملی): Amara مشتی غول آسا را احضار می کند که از دل زمین بیرون آمده و دشمنان را در جای خود بی حرکت نگه می دارد. دشمنانی که در نزدیکی هدف مشت قرار دارند، به صورت زنجیروار به هم متصل می شوند و هر آسیبی که به این زنجیره وارد شود، بین همه حلقه های آن تقسیم خواهد شد.

Fist Over Matter (مهارت عملی): Amara مشتی غول آسا را احضار می کند که از دل زمین بیرون آمده و دشمنان را در چنگال خود گرفتار می سازد. بعد از این که مشت موفق می شود، هدف خود را بگیرد، مشت های بزرگی محیط را فرا گرفته و به دشمنان مجاور آسیب می رسانند.

Conflux: وقتی در مقابل دشمنی از تاثیر عنصری استفاده شود، امکان کشتن دشمن با برق، سوزاندن و یا ذوب کردن به وجود می آید.

مهارت ها و درخت مهارت Zane The Operative

Zane دارای سه درخت مهارت است: Hitman، Doubled Agent و Under Cover.

درخت مهارت Hitman

مهارت عملی: SNTNL- یک SNTNL خودکار را روانه میدان نبرد می کند که به طور مداوم در محیط پرواز کرده و با مسلسل های خود به دشمنان حمله می کند. با فشار دادن دکمه های R1 و یا R1 در زمان فعال بودنِ SNTNL، می توانید به طرف دشمنان تان تیراندازی کنید و آن ها را آماج حملات خود قرار دهید، البته اگر دشمنی وجود داشته باشد.

مهارت ها

Violent Speed: سرعت حرکت را بعد از کشتن دشمنان افزایش می دهد.

Cold Bore: سرعت عوص کردن اسلحه را افزایش می دهد.

Violent Momentum: در زمان حرکت Gun Damage افزایش پیدا می کند. هرچه سرعت حرکت بیشتر باشد، پاداش Gun Damage هم بیشتر می شود.

Winter’s Drone: سلاح های اولیه SNTNL را تبدیل به Cryo Damage می کند.

Cool Hand: سرعت مسلح کردن اسلحه را بالا می برد و بعد از کشتن دشمنان پاداشی را به شما هدیه می دهد.

Drone Delivery: SNTRY بر اساس وضعیت شما در زمان حمله به دشمنان، گاه و بیگاه نارنجکی را به طرف دشمنان پرتاب می کند.

Salvation: سلاح ها بعد از کشتن دشمن از امکان Life Steal برخوردار می شوند.

Bad Dose – SNTNL گاهی اوقات پرتوی از خود بیرون می دهد که دشمنان را تضعیف کرده، به علاوه باعث تغییر ظاهر Zane نیز می شود. وقتی دشمنان در اثر این پرتو تضعیف می شوند و قدرت خود را از دست می دهند، سرعت حرکت و شلیک Zane افزایش پیدا می کند.

Seein’ Red: فعال کردن یک مهارت عملی به طور خودکار تمام مهارت های کشتارِ (Kill Skill) Zane را فعال می کند.

Static Field: SNTNL شرایطی را ایجاد می  کند که در اثر آن پرتوی به طرف دشمنانی که در آن نزدیکی هستند، روانه می شود، در نتیجه سپر آن ها آسیب می بیند، جالب آن که در همان حال سپر Zane تقویت می شود.

Boomsday: SNTNL یک Rocket Pod را به جمع سلاح های اولیه خود اضافه می کند، بنابراین بعد از آن می توانید برای حمله هم از موشک و هم از مسلسل استفاده کنید.

Violent Violence: بعد از کشتن دشمنان، سرعت شلیک بیشتر می شود.

Playing Dirty: بعد از ۵ شلیک و کشتن دشمنان، فرصت شلیک موشک دیگری فراهم می شود.

Almighty Ordnance: در زمان استفاده از STNL، R1 و یا L1 را نگه دارید تا بتوانید به هدف ضربه بزنید. SNTNL منطقه را موشک باران می کند و اگر در طی این حمله دشمنی کشته شود، مدت زمان آن دوباره از نو آغاز می شود. این کار را در زمان استفاده از هر مهارت عملی، فقط یک بار می توانید انجام دهید.

Good Misfortune: مدت زمان دوام مهارت عملی Zane بعد از کشتن دشمنان افزایش می یابد.

Death Follows Close: تاثیر و مدت زمان تمام Kill Skillها بیشتر می شود.

درخت مهارت Doubled Agent

مهارت ها

Synchronicity: برای هر کدام از مهارت های عملی که فعال هستند، Gun Damage را افزایش می دهد.

Praemunitus: Magazine Size هم برای Zane و هم برای Digi-Clone افزایش پیدا می کند.

Borrowed Time: مدت زمان تمام مهارت های عملی که فعال هستند، افزایش پیدا می کند.

Binary System: هر وقت Zane جای خود را با Clone تغییر می دهد، اطراف هر دوی آن ها را یک Cryo Nova (نواختری با دمای بسیار پایین) فرا می گیرد.

Donnybrook: قدرت Gun Damage برای Digi-Clone و Zane بیشتر می شود و وقتی یکی از دشمنان کشته می شود، سلامت آن ها بهبود پیدا می کند.

بازی Metro Last Light
بازی Metro Last Light

Fractal Frags: Digi-Clone وقتی برای اولین بار فعال می شود، نارنجکی را به سمت حریف پرتاب می کند. در صورتی که کشته شود نیز نارنجکی را پرتاب خواهد کرد. Digi-Clone می تواند در صورتی که دشمنی کشته شود نیز امکان پرتاب نارنج دیگری را نیز خواهد داشت.

Duct Tape Mod: با اولین تیری که از تفنگ Zane شلیک می شود، این شانس را خواهید داشت تا در همان زمان نارنجکی را نیز پرتاب کنید. اگر نارنجک های بیشتری داشته باشید، احتمالا شکل گرفتن این وضعیت بیشتر است.

Schadenfreude: هرگاه Clone صدمه ببیند، در اثر این آسیب سپر Zane به طور خودکار بازسازی می شود.

Quick Breather: وقتی Zane جای خود را با Zane عوض می کند، سپر او بدون فاصله ترمیم می شود.

Which One’s Real?: به مدت چند ثانیه بعد از این که Zane موفق می شود Zane را احضار  کند و پس از آن که این دو جای خود را عوض می کنند، احتمال این که دشمنان این Clone را هدف حمله خود قرار دهند، بیشتر می شود.

Doppelbanger: دکمه R1 یا L1 را فشار دهید تا مهلت مهارت عملی زودتر تمام شود، اتفاقی که در نتیجه این کار رخ می دهد این است که Clone با منفجر کردن خود به دشمنانی که در آن نزدیکی حضور دارند، آسیب می رساند. هر چه آسیبی که به آن ها می رسد بیشتر باشد، زمان باقی مانده مهارت عملی نیز بیشتر می شود.

Pocket Full Of Grenades: بعد از کشته شدن دشمنان، ذخیره نارنجک ها دوباره پر می شود و به حالت اول در می آید.

Old-U: در صورتی که Digi-Clone فعال باشد، می توانید R1 یا L1 را در طول Fight For Your Life (به معنی نبرد بر سر زندگی) فشار دهید، با این کار Clone منفجر شده و در نتیجه امکان برخوردای از یک Second Wind را با سلامت کامل پیدا می کنید.

Supersonic Man: برای هر یک از مهارت های عملی، سرعت حرکت افزایش پیدا می کند.

Digital Distribution: اگر Zane در زمانی که Clone فعال است، آسیب ببیند، بخشی از این آسیب با Clone تقسیم می شود.

Like A Ghost: Zane و Digi-Clone این شانس را پیدا می کنند تا با تغییر وضعیت خود از گلوله ها در امان باشند. این احتمال در صورت فعال بودن مهارت های عملی بیشتر می شود.

Boom. Enhance: Digi-Clone وقتی احضار می شود، می تواند حداکثر از سه نارنجک استفاده کند. با استفاده از هر کدام از نارنجک ها، قدرت Gun Damage، میزان سلامت، سرعت تیراندازی و مسلح کردن سلاح برای Digi-Clone افزایش پیدا می کند.

Trick Of The Light: به دشمنانی که Zane را هدف قرار نداده اند، آسیب بیشتری می زند.

Double Barrel: Clone را با نسخه ای از سلاح فعلی Zane مسلح می کند، تعویص جاها باعث می شود تا قدرت Gun Damage برای Zane و همین طور Clone بیشتر شود.

درخت مهارت Under Cover

مهارت عملی: Barrier – مانعی را ایجاد می کند که سدی بر سر راه موشک ها خواهد بود. Zane و متحدانش می توانند از آن سوی این مانع به طرف دشمنان خود شلیک کنند. با فشار دادن دکمه R1 و L1 در زمانی که Barrier فعال است، این مانع بالا رفته و در همان حالت باقی می ماند.

مهارت ها

Hearty Stock: باعث افزایش ظرفیت سپر می شود.

Ready For Action: سرعت ترمیم سپر و همین طور تاخیر در مدت زمان نیاز به شارژ مجدد سپر افزایش پیدا می کند.

Charged Relay: هر گاه Zane یا یکی از متحدان او Barrier را لمس کنند، پس از آن برای مدتی سرعت حرکت و شلیک کردن آن ها بیشتر می شود.

Brainfreeze: وقتی Critical Hit به دشمنان برخورد می کند، سرعت حرکت و واکنش آن ها را کاهش می دهد.

Stiff Upper Lip: مقاومت Zane در برابر آسیبی که می بیند، بیشتر می شود.

Rise To The Occasion: باعث بهبود سلامتی می شود. هرچه سپر Zane ضعیف تر شده باشد، سریع تر ترمیم می شود، برعکس این حالت نیز صادق است، یعنی اگر سپر Zane آسیب چندانی ندیده باشد، سرعت ترمیم آن پایین تر است.

Nanites Or Some Shite: وقتی Zane و متحدانش در نزدیکی Barrier قرار دارند، سلامت شان را در مدت زمان کوتاه تری به دست می آورند، سرعت مسلح کردن سلاح شان بیشتر می شود و زمان نیاز به شارژ دوباره سپرهایشان نیز بیشتر به تاخیر می افتد.

Confident Competence: وقتی سپرها فعال باشد، دقت و قدرت Gun Damage افزایش پیدا می کند. پاداش بر اساس میزان فعال تر بودن سپر تعیین می شود.

All-Rounder: Barrier تبدیل به گنبدی می شود که می تواند همه جا را پوشش دهد.

Redistribution: پس از آن که Barrier آسیب می بیند، قدرت Gun Damage برای Zane و متحدانی که در نزدیکی Barrier هستند، برای لحظاتی بیشتر می شود.

Best Served Cold: هر گاه دشمنی توسط شما کشته می شود، نواختری با دمای بسیار پایین شکل می گیرد و به دشمنانی که در آن نزدیکی هستند، آسیب می رساند.

Futility Belt: باعث مقاومت در برابر آسیب های غیرعنصری می شود. در صورتی که یکی از دشمنان کشته شود، تمام آسیب های عنصری تبدیل به آسیب های غیرعنصری می شوند.

Deterrence Field: دشمنانی که Barrier را لمس می کنند، صدمه دیده و به سرعت پراکنده می شوند.

Refreshment: وقتی به دشمنانی که یخ زده اند، آسیب می رسانید، مقداری از این آسیب به نسبت باعث بهبود سلامتی شما می شود.

Calm, Cool, Collected: وقتی Zane دشمنی را منجمد می کند، سپرهای او بلافاصله شروع به شارژ شدن دوباره می کنند. اگه سپرهای او کاملا شارژ باشند، سلامت او بهبود می یابد و چنانچه سلامت او کامل باشد، مدت زمان دوام مهارت عملی او بلافاصله از نو آغاز می شود.

Nerves Of Steel: باعث افزایش دقت در تیراندازی می شود.

Distributed Denial: Barrier تاثیرات سپر Zane را افزایش می دهد. این تاثیرات بر تمام متحدانی که در نزدیکی Barrier هستند نیز اعمال می شود.

منابع و نکات مخفی

بازی های مجموعه Borderlands با شوخی و طنر بیگانه نیستند و Metro last light  نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه حتی می توان ادعا کرد که در این زمینه از نسخه های دیگر نیز پا را فراتر گذاشته است. در این قسمت به منابع و نکاتی مخفی درباره بازی Metro last light  خواهیم پرداخت که ذکر آن ها خالی از لطف نخواهد بود. البته توجه داشته باشید که عنوان نباید شما را گمراه کند، منظور از نکات مخفی، مواردی که شاید در زمان انجام بازی مورد توجه همه قرار نگیرند. در این قسمت ما فعلا به ذکر یکی از آن ها اکتفا خواهیم کرد.

بسیاری از مهارت هایی که می توانید با توجه به درخت مهارت هر کاراکتر انتخاب کنید، با خود چاشنی طنز را به بازی اضافه می کنند – اما در این بین یکی از مهارت ها به خصوص بسیار قابل توجه و بامزه است.

مهارت Quick Breather که یکی از مهارت های خاصِ Zane است، به او این امکان را می دهد تا به سرعت سپر خود را شارژ کرده و دوباره به میدان نبرد باز گردد، جمله ای که او در حین انجام این کار می گوید، از این قرار است “من می توانم کل روز همین کار را انجام دهم.” این یکی از آن جملاتی است که Captain America در مجموعه فیلم های Marvel همیشه می گفت، اگر به یاد داشته باشید، او نیز در زمان نبرد همیشه با خود سپری را به میدان می آورد که نقش و نگار جالب توجهی داشت.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =