توضیح Assassin’s Creed Unity و راهنمایی گام به گام آن

توضیح Assassin's Creed Unity

در توضیح Assassin’s Creed Unity آموزش گام به گام این بازی  بهمراه چالش ها و سکانس ها توضح داده می شود. راهنمکای هدف چگونگی رسیدن به آن بصورت جزء به جزء توضیح داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. 

توضیح Assassin's Creed Unity
توضیح Assassin’s Creed Unity

مکاتبات پادشاه

مکاتبات پادشاه اولین خاطره از سکانس ۰۸ بازی است و پس از پل سرور، مقاومت شروع می شود. این خاطره در ستاد اساسین اغاز می گردد. در این خاطره حول و حوش یک انقلاب بوده و اساسین باید با پادشاه مکاتبه داشته باشد.

هدف: نفوذ به قصر

چالش: تخریب سه زنگ خطر

در بیرون قصر سه زنگ خطر وجود دارد. هیچ حقه ی خاصی در این جا لازم نیست. زنگ های را روی نقشه پیدا کرده و به شکل مخفیانه به آنها نزدیک شوید. سپس سربازان را بکشید و زنگ ها را خراب کنید.

چالش: سه قتل از نقطه مخفی

قبل از ورود به قصر برای تمام کردن این چالش عجله نکنید. داخل قصر فرصت های زیادی برای شما مهیاست. آن را قبل از باز شدن در بسته به پایان برسانید.

سریع ترین راه برای ورود به قصر بالا رفتن از تیری است که در سمت راست نقطه شروع بوده و سپس از روی آن باید روی فنس و علف های خشک پرید. در محوطه به شکلی مخفیانه حرکت کرده و از طریق پنجره های طبقه همکف وارد شوید.

هدف: پیدا کردن اتاق پادشاه

در توضیح Assassin’s Creed Unity اتاق پادشاه در شمالی ترین نقطه مربع سبز رنگ روی نقشه و پشت در بدون قفل و بسته است. سربازان در کل این فضا پخش شده و بنابراین سعی کنید در هر اتاقی وارد نشوید.

هدف: پیدا کردن اطاقک آهنی

پس از یک فیلم طولانی که در آن ناپلئون معرفی می شود، اطاقک آهنی به راحتی پیدا می شود. اطاقک در همان اتاق است و با رنگ زرد و یک نشانگر سبز روی آن مشخص شده است.

دفاع از ناپلئون

به سمت سربازانی که به سوی اتاق حمله ور شده اند بروید. مواظب حملات از کنار و از پشت باشید و اگر خونتان کم بود از دارو استفاده کنید.

به دنبال ناپلئون

در اینجا فقط باید راه بروید و صحبت کنید. هیچ درگیری یا تعقیبی وجود ندارد.

مخفی شوید

پشت کلیسا مخفی شوید. این تنها جای مفید است.

قتل عام سپتامبر

قتل عام سپتامبر دومین خاطره از سکانس ۰۸ بوده و پس از تکمیل خاطره مکاتبه پادشاه شروع می شود. خاطره از درون ساختمانی در بخش Tuileries در Le Louvre آغاز می گردد.

هدف: کشتن رولی

چالش: سه قتل از نقطه مخفی

با حضور در سلول زندان واقع در طبقه ی دوم و طبقه ی سوم به سادگی این قتل ها را انجام دهید. یک هدف ساده سربازی است که در مقابل چند بشکه در طبقه ی دوم قرار گرفته است. از بشکه ها برای پوشش و کشتن او استفاده کنید.

چالش: سه قتل از روی لبه

پیدا کردن فرصت ها کار دشواری نیست. روی سقف اصلی، سربازان زیادی وجود داشته که مقابل لبه قرار گرفته اند. با رسیدن به زیر مکان سربازان بدون مطلع کردن آنها می توانید قتل را انجام دهید. در زمان حرکت روی لبه ها حرکاتی کوچک انجام دهید.

راهی به سمت منطقه ی حفاظت شده پیدا کنید. فرصتی برای کمک در بخش جنوب شرقی وجود داشته که در آن چند نگهبان با کشتن آدم کش ها آزاد می شوند.

به سمت پشت بام حرکت کنید، در انجا رولی منتظر شماست و سربازان زیادی او را همراهی می کنند. در اینجا از فرصت حواس پرتی استفاده کنید و مراقب برج مراقبت در بخش جنوب شرقی باشید. به آن نزدیک شده و به دنبال نشانگر چراغ باشید. به سمت مشعل بپرید.

رولی روی سکویی چوبی در محوطه ی اتاق اصلی است. چند نگهبان آن بالا هستند. اول نگهبانان پایین را از بین ببرید. سپس به سراغ نگهبانان بالا و رولی بروید. لازم نیست آرنو رولی را به صورت مخفیانه به قتل برساند، اما در غیر این صورت سربازان زیادی روی پشت بام به شما حمله ور می شوند.

هدف: فرار از محوطه

طبق توضیح Assassin’s Creed Unity وقتی رولی کشته شد و فیلم هم پخش شد، از منطقه حفاظت شده خارج شوید و برای به پایان رساندن خاطره ناشناس گردید.

توضیح Assassin’s Creed Unity و سکانس های آن

سکانس ۰۹

دوران قحطی

دوران قحطی اولین خاطره سکانس ۰۹ بوده و پس از تکمیل خاطره قتل عام سپتامبر شروع می شود.

هدف: رسیدن به عرشه

دنبال نشانگر سبز رفته تا به دکل کش چوبی روی عرشه برسید.

هدف: تعقیب لنج

چالش: آب را لمس نکنید

در سمت راست باقی مانده و مسیر را دنبال کنید. زمانی که فرصت در اختیار شما قرار گرفت، از درون ساختمان ها حرکت کرده و روی آنها نروید.

برای دنبال کردن لنج به سرعت حرکت کنید. سعی کنید تا حد امکان تغییر ارتفاع ندهید، یا روی زمین بمانید یا از بالای سطح زمین با استفاده از تیرها و پشت بام حرکت نمایید.

هدف: سرقت دستورات

چالش: هیچ زنگی را به صدا در نیاورید

این چالش دشوار است. هدف در دورترین فاصله نسبت به این عرشه پر از نگهبان قرار دارد. می توانید شنا کنید، اما حضور در اب باعث نمی شود که آرنو مخفی بماند. گزینه ی بهتر این است که از یک مخفیگاه به مخفیگاه بعدی بروید، سربازان را بکشید. سرباز روی برج تک تیرانداز را نادیده نگیرید. این چالش تا هدف نهایی و فرار از محوطه ادامه دارد، پس عجله نکنید.

دستورات را باید از افسری که در انتهای عرضه قرار دارد بدزدید (به نشانگر نارنجی توجه کنید). اساسین می تواند این کار را با کشتن یا زنده نگه داشتن او انجام دهد. می توانید او را بکشید و غارت کنید و یا پشت او رفته و دستورات را بدزدید. این محوطه پر از نگهبان بوده و این هدف از آن اهدافی نیست که بتوان در زمانی که زنگ به صدا در آمده آن را انجام داد. آرنو باید تمام کارها را مخفیانه انجام دهد.

هدف: فرار از محوطه

هرچه سربازان بیشتری را از میان برداشته باشید، کار برای شما ساده تر خواهد بود. از مسیر عرشه بازگشته و به پله هایی که در سمت چپ قرار دارد رجوع کنید. چند نگهبان در بالا قرار دارند، بنابراین خونسرد باشید و سرباز اول را مخفیانه بکشید، سپس دو نفر دیگر را از پا در اورید یا اینکه می توانید مخفیانه از آنها عبور کنید.

محتکران

محتکران دومین خاطره از سکانس ۰۹ بوده و در این خاطره آرنو به قصر نفوذ کرده و Marie Levesque را می کشد.

هدف: نفوذ به قصر

چالش: نجات Thomas Levesque

Thomas Levesque روی سقف گوشه جنوب غربی قصر حضور دارد. اگر آرنو از آن گوشه ساختمان بالا برود، پنجره ای باز را مشاهده خواهد کرد. به راست بپیچید و توماس را پیدا کنید، سپس قفل در را از بین برده تا چالش تمام شود.

چالش: هیچ زنگی را به صدا در نیاورید

با توجه به توضیح Assassin’s Creed Unity ساده ترین راه برای جلوگیری از به صدا در آمدن زنگ خطر استفاده از فرصت حواس پرتی و کمک گرفتن از دیگران است. از روی پشت بام وارد محوئطه شوید، اما مراقب نگهبانان روی سقف باشید. سخت ترین بخش کار باز کردن اولین سلول زندان است. از بین بردن قفل راه سریع تری برای جلوگیری از نبرد با دیگران می باشد (در مقایسه با دزدیدن کلید). بر فراز در صبر کرده تا فرصت خوبی پیدا شود و در را باز کنید. وقتی در باز شد، زندانی ها محوطه را برای آرنو خالی می کنند.

آرنو می تواند به طور مخفیانه وارد قصر شود و به طرق مختلف به Marie Levesque برسد، اما هدف اختیاری مسری سر راست را برای انجام کار ارائه می دهد.

اختیاری: فرصت حواس پرتی

پایین لبه ی آغازین و در سمت راست، بازرگانی حضور داشته که ارابه اش پر از وسائل آتش بازی است. به آن سمت رفته و آدم کش هایی که ارابه را محاصره کرده اند، بکشید. با بازرگان صحبت کرده و سپس ارابه را تا انتهای جاده اسکورت کنید. به دفاع از بازرگان ادامه داده و وقتی او متوقف شد، مجددا با او برای تکمیل هدف صحبت کنید. زمانی که Levesque  برای مشاهده آتش بازی به بیرون می آید، فرصت خوبی برای قتل او خواهید داشت.

اختیاری: فرصت کمک رسانی

درون محوطه سه در قفل وجود دارد. اتاق پشت یکی از آنها خالی است و دو مورد دیگر چند زندانی در آن حضور دارد. با مهارت  Journeyman Locksmith از بین بردن قفل آنها ساده است. یکی از ادم کش های حاضر در محوطه کلید قفل ها را در اختیار دارد. آرنو می تواند آنها را بدزدد. زندانی ها را آزاد کرده و آنها محوطه را برای شما پاکسازی می کنند. اگر فرصت حواس پرتی و کمک رسانی کامل شوند، آرنو باید بتواند به سادگی به سمت درهای جلویی قصر حرکت کنید. تنها یک نگهبان در مسیر ورودی زنده بوده که می توانید او را بکشید و از پلکان اصلی وارد شوید.

هدف: پیدا کردن هدف

در بالای پله ها، بلافاصله به راست بپیچید. اگر فرصت حواس پرتی تکمیل شده باشد، جمعیتی مشغول مشاهده آتش بازی هستند. وارد جمعیت شوید. برگردید و به درگاه نگاه بیندازید. Marie Levesque وارد شده و لحظاتی بدون نگهبان است.

هدف: قتل Marie Levesque

صبر کنید تا او به جمعیت نزدیک شود، سپس به آرامی به او نزدیک شده و او را بکشید.

هدف: فرار از محوطه

طبق توضیح بازی Assassin’s Creed Unity ساده ترین راه (با فرض تکمیل فرصت کمک رسانی) استفاده از پلکان اصلی و رفتن به سم محوطه ی اصلی است. سپس می توانید بالا رفته و روی پشت بام قرار بگیرید یا از مسیر ورودی محوطه ی اصلی استفاده کنید. نگهبانانی که در ورودی قرار داشتند پشتشان به شماست و بنابراین می توانید آنها را به سادگی بکشید.

توضیح Assassin's Creed Unity
توضیح Assassin’s Creed Unity

فرار

فرار سومین خاطره از سکانس ۰۹ بوده و پس از تکمیل خاطره محتکران در اختیار شما قرار می گیرد.

هدف: بریدن طناب ها

سه طناب روی زمین، سمت چپ و مرکز وجود داشته که باید بریده شوند. با سربازان مبارزه کرده و طناب ها را ببرید.

هدف: تعقیب Montgolfière

چالش: همراهی با Montgolfière

هر دو چالش در واقع یک چیز هستند. باید به پشت بام رسیده و سریع ترین مسیر را انتخاب کنید. بجای پریدن سعی کنید از سیم هایی که بین ساختمان قرار دارد استفاده نمایید. به جای بالا رفتن از اشیا آنها را دور بزنید.

چالش: زمین را لمس نکنید

به سمت غربی مراجعه کرده و بالا بروید. تا حد امکان او را تحت نظر بگیرید و یا نشانگر آبی روی نقشه را دنبال کنید. مسیر را با حداقل بالا و پایین رفتن ها جستجو کنید.

هدف: طناب را ببرید

از برجی که با نشانگر سبز مشخص شده بالا بروید. وقتی آرنو به بالاترین نقطه برج رسید، فیلمی برای شما پخش می شود.

هدف: تعقیب Montgolfière

پس از مشاهده فیلم، مسیری مستقیم برای بالا رفتن پیدا کرده و بالن را تعقیب کنید. به سمت چپ ساختمان بپیچید. از شکاف بزرگ بین ساختمان ها با استفاده از سیم بین آنها عبور کنید. در نهایت، بالن از سمت چپ آرنو عبور می کند. مستقیم پیش بروید و سکوی چوبی با تیر نازک را پیدا کنید. به سمت انتهای تیر پریده تا فیلمی برای شما پخش شود.

سکانس ۱۰

سکانس ۱۰ بعد از تکمیل خاطره ی فرار شروع می شود. این سکانس شامل سه خاطره بوده و اغلب خاطره ی سوم فیلم است.

نهار دسته جمعی

نهار دسته جمعی اولین خاطره از سکانس ۱۰ است.

هدف: پیدا کردن Le Peletier

چالش: استفاده از دو تیغ Berserk / 2 قتل همزمان

طبق توضیح Assassin’s Creed Unity آرنو در این ناحیه نگهبانان زیادی را مشاهده می کند که نزدیک یکدیگر قرار گرفته اند. در این نقطه مهارت های قتل همزمان و قتل همزمان مضاعف در بخش مهارت ها باز می شوند. حداقل یکی از آنها برای تکمیل چالش قتل همزمان ضروری بوده و اگر هر دو موجود باشند، کار خیلی ساده می شود.

فرصت ساده ای در ابتدا و از نقطه آغازین در اختیار شما قرار می گیرید. به سمت جمعیتی که در سمت راست شما قرار دارند بروید. ارابه ای آنجاست و دو نگهبان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. فرصت ساده ی دیگر روی پشت بام قرار دارد. حداقل چند فرود وجود داشته که می توانید روی نگهبانان brute فرود ایید و می توانید از تیغ Berserker یا پریدن روی آنها برای قتل همزمان استفاده کنید.

Le Peletier در طبقه دوم ساختمان حضور دارد. در گوشه شمال شرقی، تکمیل اهداف اختیاری کار پیدا کردن و کشتن او را تسهیل می کند.

اختیاری: فرصت نفوذ

یک زن جوان در گوشه شمال شرقی محوطه قرار دارد که می توانید به او ۴ هزار livre رشوه داده تا دوستش پنجره ای را باز کرده و آرنو بتواند از طریق آن وارد شود.

اختیاری: فرصت قتل

فرصت قتل باعث می شود که آرنو Le Peletier را با مسموم کردن بکشد. برای ایجاد این فرصت، آرنو باید کمی نوشیدنی از ارابه های حاضر در محوطه بدزدد. وقتی نوشیدنی دزدیده شد، از پنجره باز شده برای ورود به طبقه دوم استفاده کرده تا وارد جمعیت شادان حاضر در گوشه شمال غربی شوید. در گوشه شمال غربی، یک میخانه کوچک با چند نوشیدنی قرار دارد. این سمت از اتاق خیلین گهبان نداشته و آرنو می تواند برای نزدیک شدن به بار وارد جمعیت شود و سم را آنجا قرار دهد. اکنون زمان انتظار فرا رسیده است. پشت بار منتظر حضور یکی از خدمتکاران Le Peletier باشید تا بیاید و بطری را بردارد. در اینجا هدف کامل شده و اتفاقات بعدی در عرض یک دقیقه رخ می دهند.

هدف: قتل Le Peletier

زمانی که خدمتکار سم را برد، به گدرگاه کوچک پشت بار رفته و صبر کنید. در نهایت Le Peletier ظاهر خواهد شد و به سمت گذرگاه می رود و روی زانوهایش می افتد. در آنجا می توانید او را بدون مزاحمت بکشید.

هدف: فرار از محوطه

اگر قتل به شکل فوق انجام شود، هیچ زنگ خطری به صدا در نمی آید و دوباره می توانید وارد جمعیت شوید. به پنجره ای که از آن وارد شدید باز گردید و سپس به سمت پشت بام رفته و با آرامش خاطر از محوطه فرار کنید.

اعدام

اعدام خاطره دوم از سکانس ۱۰ است و پس از تکمیل خاطره نهار دسته جمعی در اختیار شما قرار می گیرد.

هدف: پیدا کردن جرمین

چالش: قتل دو تک تیرانداز

با توجه به توضیح Assassin’s Creed Unity تک تیراندازها روی برج دو طرف میدان قرار دارند. می توانید به سادگی در لبه ی برج قرار گرفته و آنها را بکشید. با استفاده از طناب می توانید به سادگی به یکی از آنها نزدیک شوید. از روی طناب حرکت کرده و از روی لبه ی برج به آن طرف بروید تا سرباز را به پایین پرت کنید. از روی زمین به برج دیگر بروید. برای این کار در جمعیت حضور پیدا کرده و سپس زمانی که نگهبانان روی زمین پراکنده شدند به برج نزدیک شوید.

جرمین در ساختمان جنوب غربی میدا قرار دارد. پس از رسیدن به او فیلمی برای شما پخش می شود و هدف تکمیل شده و آرنو دیگر نیازی به مبارزه با نگهبانان ندارد. در اینجا مخفی بودن ثمری نداشته، پس آزاد باشید.

اگر حضور در جمعیت برای شما خسته کننده است، یک مسیر زیر زمینی در نزدیکی برج نگهبانان در سمت شرقی میدان وجود دارد. اگر آرنو از آن مسیر به زیر زمین برود، می تواند بدون دور شدن از موقعیت جرمین بالا بیاید. عیب این کار این است که در خروجی فاضلاب نگهبانان زیادی قرار دارند، اما پشتشان به شماست. بنابراین می توانید از بمب دودزا استفاده کرده و به جرمین نزدیک شوید. پس از آن فیلمی برای شما پخش می شود.

هدف: دفاع / تعقیب الیز

با سربازان مبارزه کرده و مراقب خون الیز باشید. اول سربازان نزدیک او را از پا دراورید. وقتی سربازان مردند، الیز را تا نزاع بعدی دنبال کنید. نگهبانان را بکشید و مجددا دنبال الیز بروید. این کار را انقدر تکرار کنید تا به مکان امن برسید و فیلمی برای شما پخش شود.

 

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − هشت =