راهنمای گام به گام بازی Moss PSVR بخش نقاط فراموش شده کتیبه ها

راهنمای بازی Moss PSVR

در بازی Moss PSVR شما باید دو چیز را جمع آوری کنید، خاک عتیقه (Relic Dust) و دیگری قطعه طومار های فراموش شده (Forgotten Fragment Scrolls). خاک عتیقه را می توان در همه ی محیط بازی به راحتی پیدا کرد درحالی که قطعه طومار ها معمولا در هر مرحله در مکان هایی به خوبی پنهان شده اند و وظیفه خواننده (Reader)همانگونه که در بازی کاربر معرفی می شود این است که این طومار ها را پیدا کند.

بازی Moss PSVR
بازی Moss

در بازی Moss PSVR شما باید دو چیز را جمع آوری کنید، خاک عتیقه (Relic Dust) و دیگری قطعه طومار های فراموش شده (Forgotten Fragment Scrolls). خاک عتیقه را می توان در همه ی محیط بازی به راحتی پیدا کرد درحالی که قطعه طومار ها معمولا در هر مرحله در مکان هایی به خوبی پنهان شده اند و وظیفه خواننده (Reader)همانگونه که در بازی کاربر معرفی می شود این است که این طومار ها را پیدا کند.
با کمک کوییل (Quill) شخصیت اصلی بازی پی اس ۴ شما قادر خواهید بود در مجموع ۳۱ طومار را در شش فصل بازی جمع آوری کنید. بعضی از این قطعات ممکن است به جستجوی بیشتر یا حل کردن یک پازل اختیاری تیاز داشته باشند تا بتوان به آن ها دسترسی پیدا کرد. شما در صورت پیدا کردن تمام طومار ها دو مدال نقشه نویسنده (The author’s plan) و قطعه ای از سرنوشت (A Fragment of Fate) را دریافت می کنید.

راهنمای فصل های مختلف بازی Moss PSVR

فصل اول :

بخش ۱ : در آغاز بازی کاملا در مسیر شما پس از بالا رفتن از صخره دیده می شود.
بخش ۲ : وقتی که به دروازه چوبی می رسید، از سنگ های پس زمینه بالا بروید و به بالای دروازه بپرید تا به راهرویی برسید که طومار دوم در آن قرار دارد.
بخش ۳ : در روستا از روی چرخ آبی بپرید و روی پلتفرم بالای آن به دنبال طومار بگردید سمت چپ درب خانه قرار دارد و می توانید از طریق سقف به آن برسید.

فصل دوم :

بخش ۴ : در همان آغاز بازی PS4 از پله ها بالا بروید تا در کنار تخت خواب پیدایش کنید.
بخش ۵ : خانه را ترک کنید تا به صحنه پله های چوبی برسید، پس از بالا رفتن از پله ها کامل بچرخید تا به گوشه جلویی سمت چپ صحنه برسید، در گوشه تاریک راهرو طومار را خواهید دید.
بخش ۶ : از دروازه خارج شوید، پس از عبور از میله تعادل تبر بزرگی پیدا خواهید کرد که پشت آن در سمت چپ طومار قرار دارد.
بخش ۷ : از روی سنگ ها بپرید تا به طرف دیگر آب برسید وقتی به لبه رسیدید، چمن روی سنگ پس زمینه را کنار بزنید تا راهی مخفی پیدا کنید که به پرتگاهی با یک قطعه طومار ختم می شود.
بخش ۸ : در ناحیه ای که ریشه های درخت و پلتفرم مربعی سنگی وجود دارد، به بالا و دور خود بپرید و در سمت گوشه جلویی و سمت چپ صحنه این قطعه را روی پلتفرم پیدا خواهید کرد.
بخش ۹ : پیدا کردن این قطعه ممکن است درگیر کننده تر باشد، در محیط خرابه های قلعه، باید یک مجسمه را جا به جا کنید و از آن بالا بروید تا به گوشه لغزنده سمت چپ برسید و قتی که به پایین می پرید به سمت پلتفرم مخفی پشت پله های سنگی بجهید تا این طومار را پیدا کنید.
بخش ۱۰ :جلوتر، به یک پل سنگی می رسید که شما را به میدان نبرد کوچکی در زیر می رساند، قبل از این که به پایین بپرید به دور پل بچرخید تا یک طومار دیگر را نیز ببینید.

فصل سوم :

بخش ۱۱ : در آغار فصل، از ستون های سنگی بالا بروید، از قوس بالا بگذرید و به روی پلتفرم سمت راست بپرید.
بخش ۱۲ : در اتاقی که مجسمه ای که نیزه ای را نگه داشته، به سمت در خروجی بالا بروید اما خارج نشوید، کمی به راست حرکت کنید و به روی بر آمدگی پایین بپرید، به سمت راست حرکت کنید تا در این گوشه تاریک طومار بعدی را بیابید.
بخش ۱۳ : کافی است در اتاق بعد پشت مجیمه موش را نگاه کنید.
بخش ۱۴ : بعد از کامل کردن نبرد در میدان مبارزه، به روی لبه سمت راست بپرید و مسیر را یه سمت آلاچیق تاریک که در پشت و مرکز صحنه است، ادامه دهید تا طومار بعدی را ببینید.
بخش ۱۵ : در اتاق پازلی که یک مانع و یک اهرم دارد، تکه چوبی که کنار در است را از بین ببرید و روی لبه کوچک مخفی که سمت چپ اهرم است بپرید، این مسیر شما را به بالکونی با قطعه بعدی می رساند.
بخش ۱۶ : در اتاق پازل بیرونی به روی قطعه متحرک سمت راستی بپرید و همراه آن به بالای صحنه بروید، یک سوراخ کوچک در دیوار وجود دارد که کی توانید به درون آن بپرید.
بخش ۱۷ : این قطعه به خوبی در تالاری که دو مجسمه موش در آن دو طرف یک راه پله قرار گرفته اند، قایم شده است. در سمت راست قسمت جلویی صحنه به پایین خم شوید تا پلتفرم تاریکی را ببینید، از نزدیک درب سمت راست به روی آن بپرید.
بخش ۱۸ : درست سمت راست اتاق شنی که در آن دشمنانی شلیک کننده پدیدار می شوند، یک آلاچیق قوسی شکل وجود دارد که از کوزه هایی پر شده است. بعد از رسیدن به پلتفرم بالایی در مرکز صحنه به سمت چپ به سوی آلاچیق بپرید تا این قطعه را بدست آورید.
بخش ۱۹ : در اتاق پازلی که یک راه پله مارپیچ دارد، حشره شلیک کننده ای که در پایین و سمت چپ قرار دارد را نکشید، از طریق کلید سمت راست قطعه سمت راستی را به بالا ببرید سپس روی قطعات پس زمینه بپرید و کنترل این حشره را به دست بگیرید و به کلید سمت چپ شلیک کنید تا شما را به طومار برساند.

راهنمای بازی Moss PSVR
راهنمای بازی Moss PSVR

فصل چهارم :

بخش ۲۰ : به بالای اتاق معدن که رسیدید آسانسور هایی را در پست زمینه خواهید یافت، اولین آن ها را به سمت پایین سوار شوید تا اتاقی مخفی که اولین طومار این فصل را دارد پیدا کنید. طومار پشت دروازه ای آهنی نمایان است.
بخش ۲۱ : پس از بالا رفتن از آسانسور از سنگ های پس زمینه بالا بروید تا مسیری مخفی را پشت آسانسور ببینید. این مسیر شما را به طومار بعدی می رساند.

فصل پنجم :

بخش ۲۲ : در اولین اتاق فصل به پشت سر ربات نگهبان آسیب دیده و سمت چپ مسیری که به سمت پشت زمینه می رود نگاه کنید.
بخش ۲۳ : وقتی که دید اولین ماشین نگهبان را مختل می کنید، سمت راست درب خروجی را نگاه کنید تا آلاچیقی پر از چندی جعبه را ببینید. طومار بعدی در انتهای این آلاچیق قرار دارد.
بخش ۲۴ : در اتاقی که نگهبان دوم قرار دارد، به محیط پشت تکه پاره شده ای که سمت راست صحنه وجود دارد برسید سپس دیوار های فلزی را دور بزنید تا دید ربات را مختل کنید.
بخش ۲۵ : در میدان دهکده که از در های زنجیر شده و بازوچه های رباتی پرشده، از ساختمان مخروبه سمت راست صحنه بالا بروید تا به سقف برسید.
بشخ ۲۶ : وقتی که به کلیسا رسیدید، از پله های پشت دکمه بالا بروید و پشت مهراب را جستجو کنید.
بخش ۲۷ : بیرون از میخانه (pub) مسیری طاقدار، چپ در ورودی وجود دارد که توسط جعبه هایی مسدود شده، این موانع را بشکنید تا به طومار بعدی برسید.
بخش ۲۸ : درون میخانه (pub) به طبقه دوم بروید و تمام اشیائی را که جلوی مسیر شما را به سمت راهروی سمت چپ که در پشت قرار داردرا بشکنید.
بخش ۲۹ : از پله ها به سمت در های بزرگ مرکز صحنه بالا بروید تا طومار را در گوشه ی تاریک سمت راست و بالای در های باز پیدا کنید.

فصل ششم :

بخش ۳۰ : بعد از رویارویی با مار به مسیر در راه اصلی ادامه دهید. با دقت به سمت راست مسیر جایی که دید کافی ندارید باید بتوانید طومار بعدی را پیدا کنید.
بخش ۳۱ : پس از رسیدن به صخره های بیرونی شما تعداد زیادی اشیا شکستنی را میبینید و با پرشی کوتاه با دومین دشمن این قسمت روبرو خواهید شد. به جای پریدن به طرف دیگر به پایین بپرید و به سمت چپ حرکت کنید تا تونلی مخفی که شما را به سمت آخرین قطعه طومار بازی Moss PSVR هدایت می کند را پیدا کنید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 17 =