آموزش

آموزش تمام حرکات تکنیکی FIFA 21 به زبان ساده

آموزش تکنیک های FIFA 21

با منتشر شدن نسخه جدید مجموعه بازی FIFA تحت عنوان فیفا ۲۱، حرکات تکنیکی و تکنیک های جدیدی به این بازی اضافه شده است که برای کسب مهارت بیشتر و پیروز شدن در مسابقات، یادگیری تکنیک های فیفا ۲۱ یک امر کاملا ضروری محسوب می‌شود. بنابراین قبل از اینکه وارد مسابقات شوید و برای سایر بازیکنان این بازی خط و نشان بکشید، بهتر است ابتدا این تکنیک های جدید را خوب یاد بگیرید. برای این کار باید وارد بخش Practice Arena شوید، گزینه‌ای که در منوی اصلی FIFA 21 وجود دارد. ابتدا بازیکنی را با مهارت پنج ستاره انتخاب کنید تا بتوانید تمام تکنیک های بازی را امتحان نمایید. سپس برای داشتن آزادی عمل بیشتر نیز می‌توانید منطقه بازیکن و دروازه‌بان را تغییر دهید.

تلاش کنید و مهارت‌های تکنیکی با جزئیات کمتر را به ذهن بسپارید، و به جای یک محدوده، بر چند روش تمرکز کنید. در ادامه لیست کامل حرکات و تکنیک های فیفا ۲۱ را به طور کامل مشاهده خواهید کرد. 

*نکته: در این راهنما، حرکات تکنیکی فیفا ۲۱ برای دو کنسول PS4 و Xbox One توضیح داده شده و در توضیح هر حرکت، دکمه‌های هر دو کنسول قید شده است. 

حرکات تکنیکی ۱ ستاره در FIFA 21

آموزش حرکات تکنیکی فیفا 21

 • حرکت Bridge:دو بار دکمه R1/RB را فشار دهید. 
 • لایی زدن: دو دکمه L1/LB را به همراه R1+RB را نگه دارید
 • بازی کردن با توپ: LT/LT را به همراه R1/RB را فشار دهید. 
 • شوت الکی با پای چپ: L1/LB + Square/X یا Circle/B را نگه دارید سپس X/A را نگه داشته و استیک سمت چپ را تکان به بالا و چپ تکان دهید.
 • شوت الکی با پای راست: L1/LB + Square/X یا Circle/B را نگه دارید سپس X/A را نگه داشته و استیک سمت چپ را تکان به بالا و راست تکان دهید.
 • ضربه والی: L1/LB + R3 را نگه دارید

حرکات تکنیکی ۲ ستاره در فیفا ۲۱

آموزش حرکات تکنیکی FIFA 21

 • وانمود کردن به سمت جلو: استیک سمت راست را دوبار به سمت پایین تکان دهید.
 • وانمود کردن به سمت راست: استیک راست را به سمت راست تکان دهید. 
 • وانمود کردن به سمت چپ: استیک راست را به سمت چپ تکان دهید. 
 • قدم به سمت راست: استیک سمت راست را در جهت عقربه‌های ساعت از بالا بکشید
 • قدم به سمت چپ: استیک سمت راست را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت از بالا بکشید.
 • قدم به سمت راست معکوس: استیک سمت راست را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت از راست بکشید.
 • قدم به سمت چپ معکوس: استیک سمت راست را در جهت عقربه‌های ساعت از چپ بکشید.
 • چرخاندن توپ به سمت چپ: استیک سمت راست را به چپ تکان داده و نگه دارید.
 • چرخاندن توپ به سمت راست: استیک سمت راست را به راست تکان داده و نگه دارید.
 • برگنداندن توپ به عقب: دکمه‌های L1/LB + R1/RB را فشار داده و استیک سمت چپ را به سمت پایین تکان دهید.

حرکات تکنیکی ۳ ستاره در فیفا ۲۱

آموزش حرکت های تکنیکی FIFA 21

 • تلنگر پاشنه: استیک سمت راست را به سمت بالا و سپس به سمت پایین تکان دهید.
 • غل دادن به سمت راست: استیک سمت راست را در جهت عقربه ساعت از راست به پایین بکشید.
 • غل دادن به سمت چپ:‌ استیک سمت راست را در خلاف جهت عقربه ساعت از چپ به پایین بکشید.
 • تظاهر به سمت چپ و رفتن به سمت راست: استیک سمت راست را در خلاف جهت عقربه ساعت از چپ به راست بکشید.
 • تظاهر به سمت راست و رفتن به سمت چپ: استیک سمت راست را در خلاف جهت عقربه ساعت از راست به چپ بکشید.
 • حرکت توپ به چپ با پاشنه: دکمه‌های L2/LT + Square/X یا Circle/B را نگه دارید سپس X/A را فشار داده و به سمت چپ حرکت کنید. 
 • حرکت توپ به راست با پاشنه: دکمه‌‌های L2/LT + Square/X یا Circle/B را نگه دارید سپس X/A را فشار داده و به سمت راست حرکت کنید. 

حرکات تکنیکی ۴ ستاره در FIFA 21

آموزش حرکت های تکنیکی فیفا 21

 • حرکت Ball Hop: دکمه های L1/LB + R3 را نگه دارید
 • حرکت پاشنه به پاشنه: استیک سمت راست را به بالا و پایین تکان دهید.
 • حرکت رنگین کمان: استیک سمت راست را به سمت پایین، و سپس دو بار به بالا تکان دهید.
 • چرخش توپ به چپ: استیک سمت راست را به صورت مورب دوبار به سمت چپ و پایین تکان دهید.
 • چرخش توپ به راست: استیک سمت راست را به صورت مورب دوباره به سمت راست و پایین تکان دهید.
 • ایستادن و به سمت چپ رفتن: استیک سمت راست را به سمت بالا و سپس چپ تکان دهید.
 • ایستادن و به سمت راست رفتن: استیک سمت راست را به سمت بالا و سپس راست تکان دهید.
 • حرکت Ball roll cut right: استیک سمت راست را در سمت چپ و استیک سمت چپ را در سمت راست نگه دارید.
 • حرکت Ball roll cut left: استیک راست در سمت راست و استیک چپ را در سمت چپ نگه دارید.
 • پاس فیک: دکمه‌های R2/RT + Square/X یا Circle/B then X/A را نگه دارید
 • پاس فیک به سمت چپ: دکمه‌های R2/RT + Square/X یا Circle/B و سپس  X/A را نگه دارید و سپس استیک چپ را به صورت مورب به بالا و چپ تکان دهید.
 • پاس فیک به سمت راست: دکمه‌های R2/RT + Square/X یا Circle/B و سپس  X/A را نگه دارید و سپس استیک چپ را به صورت مورب به بالا و راست تکان دهید.
 • چرخش سریع توپ: استیک راست را به سمت پایین بکشید و نگه دارید.
 • نگه داشتن توپ تا پاشنه: L1/LB را نگه دارید و استیک سمت راست را به سمت پایین و سپس راست یا چپ تکان دهید
 • تغییر مسیر به سمت چپ: L1/LB را نگه دارید و استیک سمت راست را در طرف چپ نگه دارید.
 • تغییر مسیر به سمت راست: L1/LB را نگه دارید و استیک سمت راست را در طرف راست نگه دارید.
 • سه لمس توپ و چرخش به سمت چپ: L2/LT را نگه دارید و دسته سمت راست را به طرف پایین و چپ تکان دهید.
 • سه لمس توپ و چرخش به سمت راست: L2/LT را نگه دارید و دسته سمت راست را به طرف پایین و راست تکان دهید.
 • چرخش به عقب چپ: استیک سمت راست را به سمت پایین و سپس چپ تکان دهید.
 • چرخش را به عقب راست: دسته سمت راست را به سمت پایین و سپس راست تکان دهید.

تکنیک های ۵ ستاره فیفا ۲۱

 • حرکت Elastico: استیک سمت راست را در جهت عقربه‌های ساعت از راست به چپ بکشید.
 • حرکت معکوس Elastico: استیک سمت راست را برخلاف جهت عقربه‌های ساعت از چپ به راست بکشید.
 • حرکت رنگین کمان پیشرفته: استیک سمت راست را به سمت پایین تکان دهید، به سمت بالا نگه دارید و سپس به سمت بالا تکان دهید.
 • حرکت Hocus Pocus: استیک سمت راست را در جهت عقربه‌های ساعت از پایین به چپ و سپس بر خلاف عقربه‌های ساعت از چپ به راست بکشید.
 • حرکت Triple Elastico: استیک راست را برخلاف عقربه‌های ساعت از پایین به راست و سپس در جهت عقربه‌های ساعت از راست به چپ بکشید.
 • غل دادن توپ و حرکت به سمت چپ: استیک راست را به سمت راست نگه دارید و سپس به سمت بالا تکان دهید.
 • غل دادن توپ و حرکت به سمت راست: استیک راست را به سمت چپ نگه دارید و سپس به سمت بالا تکان دهید.
 • چرخش پاشنه پا: R1/RB را نگه داشته و سپس استیک راست را به بالا و پایین تکان دهید.
 • حرکت Sombero: استیک راست را دو بار به سمت بالا و سپس به سمت پایین تکان دهید.
 • چرخیدن و رفتن به سمت چپ: استیک راست را دو بار به سمت چپ و سپس به سمت پایین تکان دهید.
 • چرخیدن و رفتن به سمت راست: استیک راست را دو بار به سمت راست و سپس به سمت پایین تکان دهید.
 • حرکت Ball roll fake left: استیک راست را در سمت چپ نگه دارید و سپس در سمت راست تکان دهید.
 • حرکت Ball roll fake right: استیک راست را در سمت راست نگه دارید و سپس در سمت چپ تکان دهید.
 • حرکت Ball roll fake turn: دکمه L2/LT را نگه دارید و استیک سمت راست را به سمت بالا و سپس چپ و راست تکان دهید.
 • حرکت Elastico chop left: دکمه R1/RB را نگه دارید و سپس استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت از راست به چپ تکان دهید.
 • حرکت Elastico chop right: دکمه R1/RB را نگه دارید و سپس استیک راست را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت از چپ به راست تکان دهید 
 • حرکت Elastico chop right: دکمه R1/RB را نگه داشته و دسته راست را به سمت بالا و سپس چپ تکان دهید.
 • چرخش به سمت راست: R1/RB را نگه داشته و استیک راست را به سمت بالا و سپس راست تکان دهید.
 • تلنگر زدن: L1/LB را نگه داشته و استیک راست را در بالا نگه دارید.
 • گردباد سمت چپ: L1/LB را نگه داشته و استیک راست را به سمت بالا و سپس چپ تکان دهید.
 • گردباد سمت راست: L1/LB را نگه داشته و دسته راست را به سمت بالا و سپس راست تکان دهید.
 • رابونا فیک: دکمه‌های L2/LT + Square/X یا Circle/B و سپس X/A را نگه داشته و به سمت پایین حرکت کنید. 

حرکت های تکنیکی فریبنده ۵ ستاره در FIFA 21

آموزش تکنیک های فیفا 21

 • توپ به سمت بالا: L2/LT و R1/RB را نگه دارید.
 • حرکت Sombrero flick backwards: استیک چپ را به طرف پایین نگه دارید.
 • حرکت Sombrero flick left: استیک چپ را به طرف چپ نگه دارید.
 • حرکت Sombrero flick right: استیک چپ را به طرف راست نگه دارید.
 • حرکت Around the World: حرکت کامل در جهت یا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت با استیک سمت راست.
 • حرکت In Air Elastico: استیک راست را در سمت راست و سپس سمت چپ تکان دهید.
 • حرکت Reverse In Air Elastico: استیک راست را در سمت چپ و سپس راست تکان دهید.
 • والی به سمت بالا: استیک چپ را به سمت بالا نگه دارید.
 • حرکت Chest Flick: دکمه L2/LT را نگه دارید و دو بار روی دسته چپ ضربه بزنید.

 

منبع: techradar

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 12 =