راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳

راهنمای قدم به قدم بازی Don't Starve پارت 3

در راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳ ما برایتان شرح میدهیم که: در این بخش دستورات لازم برای ساخت انواع لباس و کلاه وجود دارد که با پوشیدن آن ها امتیازاتی برای شما به همراه دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی Don't Starve پارت 3
راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳

لباس (Dress)

در راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳ ما برایتان شرح میدهیم که: در این بخش دستورات لازم برای ساخت انواع لباس و کلاه وجود دارد که با پوشیدن آن ها امتیازاتی برای شما به همراه دارد.

 • Straw Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیبرای ساخت ابزارهای دیگر مصرف می شود
علمScience Machine

«چه با کلاس!»
یک ابزار پوشیدنی است.
دستورالعمل ساخت: ۱۲ Cut Grass (Science Machine)

 • ‌Beefalo Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیاز حملات Beefalo جلوگیری می کند
علمScience Machine

«فکر می کنید از بیرون بوی بدی می دهند»
ابزار پوشیدنی بازی است. زمانی که این را می پوشید از شما در برابر Beefalo ها در فصل جفت گیری محافظت می کند. اگر بازیکن اولین ضربه را بزند Beefalo حمله خواهد کرد. در زمستان مانند کلاهی برای گرم کردن است. مدت زمانی که بازیکن می تواند قبل از یخ زدگی از گرما دور باشد را افزایش می دهد.

دستورالعمل ساخت: ۸ Beefalo Wool، ۱ Beefalo Horn (Science Machine )

 • Winter Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیسلامت روانی را افزایش می دهد و یخ زدن را به تعویق می اندازد
علمAlchemy Engine

«باید جادو در این کلاه وجود داشته باشد»
وقتی این کلاه را بر سر بگذارید، برف شروع به باریدن می کند و انباشته می شود. وقتی کلاه را از سر بردارید برف بند می آید.

دستورالعمل ساخت: ۴ Beefalo Wool، ۴ Silk (Alchemy Engine نیاز است)

 • ‌Beekeeper Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیآسیب ناشی از زنبورها را کاهش می دهد
علمAlchemy Engine

«محافظتی در برابر زنبورها»
این ابزار پوشیدنی بازی PS4 است که آسیب ناشی از زنبورها را تا ۸۰ درصد جذب می کند. در منطقه Giants DLC در مقابل باران از شما محافظت خواهد کرد.

دستورالعمل ساخت: ۸ Silk، ۱ Rope (Alchemy Engine نیاز است)

 • Feather Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیسلامت روانی را افزایش می دهد (Sanity) و پرندگان را جذب می کند
علمAlchemy Engine

«لباسی برای سرتان»

یک ابزار پوشیدنی است که پرندگان را جذب می کند ولی اگر بیش از اندازه به آن ها نزدیک شوید پرواز خواهند کرد. زمانی که این کلاه بر سرتان است Sanity در هر دقیقه به میزان ۲ زیاد می شود.

دستورالعمل ساخت: ۳ Crow Feather، ۲Redbird Feather، ۲ Tentacle Spots (Alchemy Engine نیاز است)

 • Top Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیSanity را افزایش می دهد
علمScience Machine

«کلاسیک ترین کلاه»
یک ابزار پوشیدنی است.

دستورالعمل ساخت: ۱۶Silk  (Alchemy Engine نیاز است)

 • Dapper Vest
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیSanity را افزایش می دهد و یخ زدگی را به تأخیر می اندازد
علمAlchemy Engine

«سخت ولی شیک»
ابزار پوشیدنی بازی است که در هر دقیقه به میزان ۳/۳  Sanity را حفظ می کند. در زمستان می توانید از آن به عنوان ابزاری برای گرم شدن و دور بودن از منبع گرما استفاده کنید. Sewing Kit 50 درصد از ماندگاری این لباس را تعمیر می کند. در منطقه Giants DLC برای ساختن Hibernation Vest استفاده می شود.

دستورالعمل ساخت:۸ Hound’s Tooth، ۶ Silk (Alchemy Engine نیاز است)

 • Breezy Vest
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیSanity را افزایش می دهد و یخ زدگی را به تأخیر می اندازد
علمAlchemy Engine

«چه راه جالبی برای گرم شدن»
یک ابزار پوشیدنی است که که Sanity را به میزان ۲ در هر دقیقه حفظ می کند. در زمستان به عنوان لباسی گرم از آن استفاده کنید. Sewing Kit یک سوم از ماندگاری لباس را تعمیر می کند.

دستورالعمل ساخت: ۱ Koalefant Trunk، ۸ Silk (Alchemy Engine نیاز است)

 • Garland
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیSanity را حفظ می کند
علم

اجزای دیگر پوشیدنی:
این اجزا در قسمت لباس(Dress) این بازی یافت نمی شوند.

 • Spider Hat
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیعنکبوت ها را کنترل می کند
علم

این ابزار پس از کشتن Spider Queen بدست می آید که یک ابزار پوشیدنی است و عنکبوت ها را کنترل می کند. این کلاه تنها ۲ دقیقه باقی می ماند و سریع از بین می رود. همچنین باعث می شود Pigs و Bunnymen حمله کنند. این ابزار قابل ساخت نیست.

 • Miner Hat
 • Football Helmet
 • Logsuit
 • Amulet
 • Puffy Vest
گروهلباس
دستورالعمل
ویژگیسلامت روانی(Sanity) را افزایش می دهد
علمAlchemy Engine
 • Drumsticks
گروهغذا
دستورالعمل
ویژگیاز Gobblers می افتد
علم

از Gobblers می افتد و برای پر کردن گرسنگی مفید است.

هیولاها (Monsters)
هیولاها اوباش خبیثی هستند که هر شخصیتی را که ببینند نابود می کنند. بر خلاف خطری که برای شما دارند ولی می توانید از چیزهایی که می اندازند استفاده کنید. هیولاها توانایی های مختلفی دارند و برخی از آن ها خیلی قوی هستند. لیست زیر انواع هیولاها را معرفی می کند. برای اطلاعات بیشتر روی هر کدام کلیک کنید.

 • Bees
گروههیولا
غارت
ویژگیاگر به و حمله کنید به شما حمله خواهد کرد

زنبورها موجوداتی بی خطر هستند اما اگر به آن ها حمله کنید با شما مبارزه خواهند کرد. این موجودات را می توانید در کندوها یا Bee Boxes پیدا کنید. کشتن زنبورها به شما Honey و Stingers می دهد.

 • Blue Hound

ویژگی ها:

سلامتی۱۰۰
آسیب۳۰
مدت حمله۲
سرعت دو۱۰
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداشMonster MeatHound’s Tooth x2Blue Gem

 

 • Burning HellHound

ویژگی ها:

سلامتی۱۰۰
آسیب۳۰
مدت حمله۲
محدوده حمله۳
سرعت دو۱۰
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداشMonster MeatHound’s ToothAsh x3Red Gem

 

 • Clockwork Bishop
 • ویژگی ها:
سلامتی۳۰۰
آسیب۴۰
مدت حمله۴
محدوده حمله۶
سرعت حرکت۵
پاداشGears x2Purple Gems

 

 • Clockwork knight
 • ویژگی ها:
سلامتی۳۰۰
آسیب۴۰
مدت حمله۲
سرعت دو۵
پاداشGears

 

 • Clockwork Rock
گروههیولا
غارت
ویژگیبرای تخریب ساختمان و سازه ها

 

 • Crow
 • Deerclops
 • ویژگی ها:
سلامتی۲۰۰۰
آسیب۵۰ بازیکن۱۵۰ اوباش
مدت حمله۳
محدوده حمله۸
سرعت حرکت۳
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداشMeat x8Deerclops Eyeball

 

 • Frogs
 • Ghost
 • ویژگی ها:
سلامتی۲۰۰
آسیب۱۵
مدت حمله۲/۱
محدوده حمله۵/۱
سرعت دو۲
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداش
راهنمای قدم به قدم بازی Don't Starve پارت 3
راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳

با ادامه مقاله راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳ همراه باشید

 • Hallucination
 • ویژگی ها:
سلامتی۳۰۰
آسیب۲۰
مدت حمله۵/۲
محدوده حمله۲۰
سرعت دو۳
حالت جنون۱۰۰- دقیقه
پاداشNightmare Fuel

 

 • Hound

موجودات وحشی هستند که شما را تعقیب و بهتان حمله می کنند. (در روز یا شب) ، قبل از اینکه به شما برسند از طریق صدایشان و حالتی که شخصیت بازی در می آورد می توانید تشخیص دهید که به شما نزدیک می شوند. اگر تعدادشان زیاد شود مستقیماً به سمت بازیکن می آیند. تنها زمانی شما را رها می کنند که گوشتی (Meat) در زمین برای خوردن باشد یا موجودی دیگر حواسشان را پرت کند. در ابتدای بازی پی اس ۴ تعداد این موجودات که در حال زیاد شدن هستندکم است ولی با گذشت زمان تعدادشان زیاد و مبارزه با آن ها سخت تر می شود. اگر کشته شوند، Monster Meat و با احتمال خیلی کم Hound’s Tooth بر جای می گذارند.

 • Killer Bees
 • Krampus

این موجود در اثر کشتن موجودات بی گناه و غیر وحشی توسط بازیکن در مدت زمان کم زیاد می شود. اگر بازیکن در حال نزدیک شدن به یکی از این موجودات باشد با صدایی شبیه هیس هیس به او اخطار می دهد. این موجود هر چیزی که در اطراف بازیکن بر زمین باشد را می دزدد و اگر جعبه ای (Chest) در نزدیکی شما باشد در آن را باز می کند و چیزهای داخل آن را می دزدد. اگر به او بیش از اندازه نزدیک شوید فرار می کند و از شما فاصله می گیرد ولی اگر او را تحریک کنید به شما حمله خواهد کرد. اگر کشته شود تمام چیزهایی که دزدیده به اضافه Moster Meat، Charcoal و Krampus Sack را بر جای می گذارد.

ویژگی ها:

سلامتی۲۰۰
آسیب۵۰
مدت حمله۲/۱
محدوده حمله۳
سرعت دو۷
پاداشMonster MeatCharcoalKrampus Sack

 

 • MacTusk

ویژگی ها:

سلامتی۱۵۰
آسیب۳۳
مدت حمله۳
سرعت حرکت۳
سرعت دو۶
پاداشMonster MeatBlow DartWalrus TuskTam o’ Shanter

 

 • Mandrake
گروههیولا
غارت
ویژگیبرای ساخت Pan Flute مورد استفاده قرار می گیرد

این موجودات به شما حمله نمی کنند ولی اگر هیولایی نزدیک شما باشد به شما اخطار می دهند. گیر آوردن این موجود به شما در ساخت Pan Flute کمک خواهد کرد.

 • Merm

ویژگی ها:

سلامتی۲۵۰
آسیب۳۰
مدت حمله۳
سرعت حرکت۳
سرعت دو۸
پاداشFishFrog Legs

 

 • Spider
 • ویژگی ها:
سلامتی۱۰۰
آسیب۲۰
مدت حمله۳
محدوده حمله۳
سرعت حرکت۳
سرعت دو۵
حالت جنون۲۵- دقیقه
پاداش۵۰% Monster Meat۲۵% SilkSpider Bland

 

 • Spider Queen

ویژگی ها:

سلامتی۱۲۵۰
آسیب۸۰
مدت حمله۳
محدوده حمله۵
سرعت حرکت۷۵/۱
حالت جنون۴۰۰- دقیقه
پاداشMonster Meat x4Silk x4Spider EggsSpider Hat

زمانی که دو یا چند Spider Queen در نقشه نمایان شد، Spider Hat نیز نمایان می شود. اگر اولین عنکبوت را قبل از نمایان شدن دومین عنکبوت کشتید، شانس گرفتن Spider Hat را از دست می دهید. پس صبور باشید و اجازه دهید هر دو عنکبوت نمایان شوند.

 • Spider Warrior

ویژگی ها:

سلامتی۲۰۰
آسیب۲۰
مدت حمله۶-۴
محدوده حمله۶
سرعت حرکت۴
سرعت دو۵
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداش۵۰% Monster Meat۲۵% Silk۲۵% Spider Gland

 

 • Tallbird

ویژگی ها:

سلامتی۴۰۰
آسیب۵۰
مدت حمله۲
محدوده حمله۳
سرعت حرکت۷
سرعت دو۷
پاداشMeat

 

 • Tentacle

ویژگی ها:

سلامتی۵۰۰
آسیب۳۴
مدت حمله۲
محدوده حمله۴
حالت جنون۴۰- دقیقه
پاداشMonster Meat x2Tentacle SpikeTentacle Spots

 

 • Terrorbeak

ویژگی ها:

سلامتی۴۰۰
آسیب۵۰
مدت حمله۵/۱
محدوده حمله۲۰
سرعت دو۷
حالت جنون۱۰۰- دقیقه
پاداشNightmare Fuel x2

 

 • Treeguard

ویژگی ها:

سلامتی۱۴۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰
آسیب۳۵، ۵۰، ۶۲ بازیکن۱۰۵، ۱۵۰، ۱۸۶ اوباش
مدت حمله۳
محدوده حمله۲/۱، ۳، ۷۵/۳
سرعت حرکت۰۵/۱، ۵/۱، ۸۷۵/۱
حالت جنون۱۰۰- دقیقه
پاداشMonster MeatLiving Logs x6

بهترین روش برای کشتن این موجود این است که آتش در اردوگاه خود روشن کنید (چاله آتش درست نکنید) و Treegaurd را مجبور کنید ۶ تا ۸ بار از آن رد شود. به کمک این روش سلامتی آن ها کاهش می یابد و با زدن چند ضربه توسط سلاحتان او کشته می شود.

 • Werepig

ویژگی ها:

سلامتی۳۵۰
آسیب۴۰
مدت حمله۲
محدوده حمله۳
سرعت حرکت۳
سرعت دو ۷
حالت جنون۱۰۰- دقیقه
پاداشMeat x2Pig Skin
راهنمای قدم به قدم بازی Don't Starve پارت 3
راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳

این بود مقاله راهنمای قدم به قدم بازی Don’t Starve پارت ۳ امیدواریم که برایتان کاربردی بوده باشه.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =