راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و هشت)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و هشت)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends: تمامی ۶ دنیا و مراحل فرعی آن PlayStation ۴ Game Rayman Legends Walk through

Hell Breaks Loose
حال به سمت راست حرکت کنید، Dark Teensy Wizard سوت می زند و چند اژدها را به دنبال شما می فرستد، پس باید سریع حرکت کنید و از بین دیوارها راهتان را پیدا کنید، قفس Teensy دوم را در راهتان خواهید دید، سریع یک ضربه به آن بزنید تا آزاد شود و مسیرتان را به سمت پایین در پیش بگیرید، هرجا راهتان با چرخ ها یا مستطیل های بزرگ تیغ دار سد شده باشد.
Murphy به کمکتان می شتابد و مسیر را باز می کند، قفس Teensy سوم را در حال حرکت خواهید دید، به او هم ضربه بزنید تا قفس بشکند و Teensy آزاد شود. کمی جلوتر با قفس Teensy چهارم روبرو می شوید که با یک ضربه می توانید او را هم نجات دهید. قفس Teensy پنجم هم در حال حرکت به جلو است، سریع بدوید و به آن هم ضربه بزنید تا آزاد شود. روی دیوار به سمت پایین حرکت کنید و از کنار تیغ ها رد شوید تا به قفس Teensy ششم برسید و او را هم نجات دهید.
Teensy هفتم هم کمی پایین تر در حال حرکت است، اگر کمی سریع باشید به او هم می رسید و نجاتش می دهید. همینطور به سمت پایین بروید تا در قسمت پایین به قفس Teensy هشتم برسید و او را هم نجات دهید. حال باید از روی صخره ها بپرید و از مواد مذاب رد شوید، قفس Teensy نهم در حال حرکت روی صخره ها است و به سمت جلو در حال حرکت است، اژدهاهای بنفش رنگ همچنان به دنبال شما می آیند، سریع باشید و Teensy را نجات دهید.

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends
راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

روی مستطیل بایستید تا به سمت جلو بروید و بتوانید روی صخره بعدی بپرید، روی مستطیل بعدی بایستید تا به سمت بالا برود و به صخره بعدی برسید، به دو مستطیل خواهید رسید که یکی به سمت بالا و یکی به سمت جلو حرکت می کند، Murphy مستطیل اول را به سمت بالا میبرد و شما باید روی مستطیل بعدی بایستید و به سمت جلو بروید تا اژدها راهی برای رسیدن به شما نداشته باشد و به درون مواد مذاب بیافتد و نابود شود.
حال از روی صخره ها به سمت جلو بروید و صبر کنید Murphy چرخ بزرگ را به سمت بالا ببرد، به قسمت پایین بروید تا منطقه مخفی بعدی برایتان مشخص شود، روی طبل های متحرک بپرید تا شما را به قفس Teensy آخر برسانند و با یک ضربه او را آزاد کنید. مسیر را به سمت جلو در پیش بگیرید تا به خانه برسید.

A Cloud of Darknes!
A Cloud of Darknes! مرحله اصلی از دنیای Olympus Maximus و آخرین مرحله اصلی بازی است. در این مرحله بازیکن با تاریکی روبرو می شود. بازیکن با استفاده از موشک باید تمام اشکال مختلف هیولای سایه ای را نابود کند تا بازی را شکست دهد! سه Teensy در بخش های مختلف این مرحله نجات می یابند.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lum Cup: 100

به سمت جلو حرکت کنید و از شعله های آتش عبور کنید تا به ستون سنگی برسید، روی آن بایستید تا سایه تاریکی را ببینید، حال به سمت جلو حرکت کنید و از روی حباب های اسکلتی بپرید، از بین شعله های آتش عبور کنید و به قفس Teensy اول ضربه بزنید تا آزاد شود.
روی یک از دو دست سنگی بایستید تا Teensy Wizard به شما ملحق شود و بتوانید از تیرهای آن برای نابود کردن سایه تاریکی استفاده کنید، تا می توانید به این سو و آن سو بروید و به سایه شلیک کنید تا به طور کامل نابود شود. حال به کمک جریان باد به سمت بالا بروید، از روی حباب های اسکلتی بپرید و از بین شعله های آتش عبور کنید تا به قفس Teensy دوم برسید و او را آزاد کنید. سپس بین دو چرخ تیغ دار بایستید تا دو سایه تاریکی تشکیل شوند و به سمت آن ها شلیک کنید تا به طور کامل نابود شوند.
دوباره به سمت بالا پرواز کنید و به سمت قفس Teensy سوم که در بین چرخ های تیغ دار گیر کرده است شلیک کنید تا نجات پیدا کند. روی خوک های حبابی بپرید تا شما را به سمت جلو پرتاب کند، از بین چرخ های بزرگ به سمت بالا پرواز کنید تا روی سطح سنگی بایستید، سایه تاریکی دوباره تشکیل خواهد شد و این بار بزرگ تر از دو بار قبل است، به سمت او شلیک کنید و مواظب باشید تا به او برخورد نکنید. در نهایت سطوح سنگی که روی آن ها ایستاده اید شما را به سمت خانه امن خواهند برد.

مرکز خرید دات کام

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − هشت =