راهنمای گام به گام Brotherhood (دوازدهم) و توضیحات کاملی در مورد آن

راهنمای Brotherhood (دوازدهم)

به راهنمای گام به گام Brotherhood (دوازدهم) خوش آمدید. همچنین با کمک این راهنما در جهان بازی گردش کرده و تمامی مراحل بازی را با لذت انجام خواهید داد.

راهنمای Brotherhood (دوازدهم)
راهنمای Brotherhood (دوازدهم)

این بازی مناسب بازی های پلی استیشن و ایکس باکس می باشد. 

مراحل این فصل عبارتند از:

  • Requiem
  • An Apple a Day
  • The Apple of Eden
  • Demilitarization
  • Seeing Red
  • All Roads Lead to

Requiem

Full-Sync- شناخته نشو.

طبق راهنمای Brotherhood (دوازدهم) در این عملیات برای گرفتن Full-Sync نباید کسی تو را بشناسد اما به این معنی نیت که نباید کسی را بکشی. در اولین محوطه محافظی در حال پاسبانی است. او را از پشت بکش یا از نیروهایت  کمک بگیر. زمانی که محافظ کشته شد، از نردبانی بالا برو تا به سکویی که در بالای برج قرار دارد برسی. از آنجا می توانی به بالای برجی که در جنوب قرار دارد برسی.

مراقب ۲ محافظی که در برج پاسبانی می کنند باش. یکی در اولین علامت و دیگری به سمت غرب قرار دارد. منتظر باش تا نزدیک ترین محافظ از تو دور شود. سپس به بالای برج برو تا او را بکشی. سپس به طرف دیگر برج برو و به سراغ دومین محافظ برو.

دومین علامت در قسمت شمال دومین محافظ روی سطح عمودی بعدی قرار دارد. بر بالای بشکه ای که کنار دیوار قرار دارد برو. سپس به راحتی می توانی به بالا بروی و به علامت بعدی برسی. Cutscene اجرا می شود. پس از اتمام نمایش، از کنار برج به سمت شرق برو و مراقب ۳ محافظ باش. یکی از محافظان نگهبان برج است و او را از گوشه یا از پشتش به راحتی می توانی بکشی.

دو محافظ دیگر گوشه جنوب شرقی برج را پاسبانی می کنند. بهتر است که از نیروهای Assassin برای کشتن آن ها استفاده کنی. به سمت محوطه خلوت جنوب شرقی برج برو. در قسمت شمال محوطه ای محافظت شده قرار دارد که نباید به آن وارد شوی. قبل از اینکه حصار بلند در سمت چپ کشیده شود، از سکوی برج بر پشت بام کوچکی که در پایین قرار دارد بپر.

با توجه به راهنمای Brotherhood (دوازدهم) از تعدادی تیرک و ستون برای رفتن به سمت شمال استفاده کن. از آخرین میله به سمت چپ برو و بر روی پله ها بپر. از پله ها بالا برو و وارد در بشو.

باید به مسیری که در سقف این اتاق بزرگ در قسمت جنوبی قرار دارد برسی. ابتدا از دیوار غربی بالا برو، سمت چپ در قفل شده و از لبه کوچک دیوار به سمت راست حرکت کن. سپس می توانی از روی تیرک تاب بخوری و Ezio به میله آویزان می شود. از میله به بالای لبه دیگر برو و به سمت راست حرکت کن.

بر روی میله بپر و از آنجا به سمت شرق برو و بر روی تیرک تاب بخور و بر روی سکوی مرتفع فرود بیا. میله ها را به سمت جنوب دنبال کن، بر روی میله دیگر بپر و Ezio را به طرف دیگر میله ببر تا به قسمت جنوبی بروی.

به رفتن در اطراف دیوار جنوبی ادامه بده. کمی بالا تر برو تا به لبه دیگری که در بالای دیوار قرار دارد برسی. باید از سکوی مرتفع بر گوشه جنوب غربی اتاق پرش بلندی انجام دهی. از آن سکو می توانی به مسیر سقف برسی و ادامه دهی.

در گوشه سمت شمال مراقب محافظ باش. زمانی که از تو دور شد به پشت او برو و او را به راحتی بکش. جلوتر به سمت شمال، از پله ها بالا برو تا به منطقه ای آشنا برسی. ۲ محافظ در حال پاسبانی از تالار نیم دایره ای در بالای پله ها هستند. صبر کن تا نقاط قرمز رنگ روی رادار از علامت بعدی دور شوند. سپس بیرون بیا و به طرف پله های بعدی حرکت کن.

طبق راهنمای Brotherhood (دوازدهم) به بالای پله ها برو. در اتاق بعدی ۲ محافظ در حال پاسبانی هستند. یکی در سطح زمین و دیگری در سطح بالاتر. منتظر باش تا محافظی که در سطح بالاتر قرار دارد دور شود. سپس محافظی که در سطح زمین قرار دارد را بکش. سپس از قفسه های کتاب در سمت چپ بالا برو تا به بالکنی که محافظی در آن قرار دارد برسی. می توانی او را با ledge Assassination بکشی.

در سطح بالاتر یک محافظ دیگر قرار دارد که به بیرون پنجره نگاه می کند. از پشت به او حمله کن و بر روی سکوی پنجره بپر، تاب بخور تا از پنجره آویزان شوی. آخرین نقطه در سمت راست (جنوب) Ezio قرار دارد. به کمک جاهای دست روی دیوار حرکت کن تا به علامت برسی و عملیات به پایان برسد.

ادامه توضیحات راهنمای Brotherhood (دوازدهم)

An Apple a Day

Full-Sync- هیچکس را نکش.

از دیوار بالا برو تا به پشت بامی که در آن چند محافظ قرار دارند برسی. برای گرفتن Full-Sync نباید کسی را بکشی پس محافظان را نادیده بگیر. اگر تو را بشناسند مشکلی ندارد. به طرف شرق پشت بام برو. از سطح به پایین بپر. سپس بر پنجره ای که نقطه درخشان دارد بپر.

پس از اجرای Cutscene به سمت در برو و از زنی که گریه می کند بگذر و از پله ها به پایین برو. زمانی که به تالار نیم دایره رسیدی، به سمت راست از پله ها پایین برو تا به نقطه بعدی برسی. پس از برخوردی کوتاه با Cesare، باید بالا بروی و از قصر خارج شوی.

از پله  ها بالا برو تا از دیوار شرقی بالا روی و به سمت جنوب بپر تا پایین ترین میله هایی که در بالای سرت قرار دارند را بگیری. از میان میله ها بپر تا از مسیری که در بالای سرت قرار دارد بالا روی.

طبق راهنمای Brotherhood (دوازدهم) در بالای مسیر محافظی قرار دارد. اما دوباره باید او را نادیده بگیری. از محافظ رد شو و از پله های مارپیچ پشت سر محافظ بالا برو تا به سکویی برسی که بتوانی Cesare را در حالی که می دود ببینی. از این سکوی بلند می توانی Leap of Faith  را بر کومه علف هایی که بر روی برج قرار دارد اجرا کنی. به سمت غرب حرکت کن تا به دیواری که در گوشه قرار دارد برسی، از دیوار بالا برو و بر روی سکویی که از طناب آویزان است بپر و Leap of Faith دیگری را بر کومه علف هایی که در طرف دیگر قصر قرار دارد، اجرا کن.

باید به دنبال Basilica Papale di San Pietro که در غرب موقعیت تو قرار دارد بروی. حرکت کن و تلاش کن تا دشمنانی که به دنبالت هستند را گم کنی. اگر Full-Sync را می خواهی، نباید آن ها را بکشی پس به پشت بام ها برو. زمانی که به مقصد رسیدی و برایت ناآشنا بود از Eagle Vision استفاده کن تا مجسمه درخشانی که در مرکز حیاط قرار دارد را پیدا کنی.

An Apple of Eden

 Full-Sync- سلامتی ات را از دست نده.

ابزار جدیدی به نام An Apple of Eden به تو داده شده است که استفاده از آن سلامتی Ezio را کاهش می دهد. برای گرفتن Full-Sync نباید هیچ واحد از سلامتی را از دست دهی. پس نباید از ابزاز جدید استفاده کنی. در عوض باید از پاهایت استفاده کنی. بدو! به سمت شرق برو و با کسی مبارزه نکن. با گروهی از محافظان رو به رو می شوی ولی مبارزه با آن ها خطرناک است.

طبق راهنمای Brotherhood (دوازدهم) وقتی در حال دویدن هستی، تنها باید نگران محافظانی که با سرعت پشت سرت حرکت می کنند باشی. وقتی به تو نزدیک شدند، دکمه Sprint / Free-run را دوبار فشار بده  تا Ezio بپرد. با این کار فاصله ات از محافظان بیشتر می شود و مورد حملاتشان قرار نمی گیری. به سمت شرق برو و از منطقه زرد رنگ دور شو. زمانی که با موفقیت از Vatican خارج شدی، درون آب های اطراف قصر بپر و تا زیر پل شنا کن تا ناشناخته شوی و عملیات به پایان برسد.

Demilitarization

باید ۵ محافظ مشخص را در این منطقه بکشی. آن ها با علامت قرمز رنگی نشان داده شده اند و زمانی که از Eagle Vision  برای شناسایی آن ها استفاده کنی به رنگ طلایی می درخشند. چالش در این مرحله این است که تنها باید از An Apple of Eden برای مبارزه استفاده کنی.

 دشمنان اطرافت را جمع کن و از An Apple of Eden استفاده کن. به کمک این ابزار دشمنان شروع به مبارزه با یکدیگر می کنند و دیگر نیازی نیست که خودت آن ها را بکشی. اما اگر از این ابزار به طور کامل استفاده کنی منفجر شده و منجر به مرگ می شود.

برای کشتن نیازمند سلامتی زیادی هستی پس از An Apple of Eden زیاد استفاده نکن تا سلامتی ات را دوباره به دست آوری. اطمینان حاصل کن که تمام دشمنان مرده اند. عملیات تمام شد.

Seeing Red

 به سمت شمال برو تا به منطقه سبز رنگ برسی. برای شناسایی هدف (کاردینال) که در کنار ساختمان های کوچک و خراب شده قرار دارد، از Eagle Vision استفاده کن. باید کاردینال را بدون اینکه متوجه شود تا مقصدش دنبال کنی.

عقب بمان و کاردینال تو را به مرکز Colosseum هدایت می کند. باید برای داخل شدن به Colosseum از An Apple of استفاده کنی. پس از روش عملیات قبلی را تکرار کن.

زمانی که به داخل Colosseum رفتی، با ۳ موج از دشمنان رو به رو می شوی که هر موج چند هدف برای خودش دارد. برای دفاع در برابر هر موج، ابتدا به اطراف Colosseum برو و دشمنان را جمع کن. سپس از An Apple of Eden پُر استفاده کن تا آن ها را نابود کنی. همچنین می توانی از نیروهایت کمک بگیری. هر ۳ موج از دشمنان را نابود کن تا عملیات تکمیل شود.

راهنمای Brotherhood (دوازدهم)
راهنمای Brotherhood (دوازدهم)

 

All Roads Lead to    

باید با Cesare و نیروهایش مبارزه کنی. همین حالا کار را تمام کن. بدو و از An Apple of Eden استفاده کن. دوباره بدو تا سلامتی ات را به دست آوری و همین روش را تکرار کن.

شمارشگری وجود دارد که باید تا صفر شدن آن دوام بیاوری. وقتی زمان به صفر رسید، به نقطه زرد رنگ برو تا به گروهت ملحق شوی و عملیات کامل شود.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =