بلاگ, راهنمای قدم به قدم بازی های پلی استیشن

راهنمای گام به گام بازی brotherhood (سیزدهم) و توضیحات کامل آن

راهنمای brotherhood (سیزدهم)

به راهنمای brotherhood (سیزدهم) خوش آمدید! با راهنما قادر خواهید بود ماجراجویی brotherhood را بدون هیچگونه اضطرابی دنبال کنید، امیدواریم لذت ببرید!

راهنمای brotherhood (سیزدهم)

راهنمای brotherhood (سیزدهم)

این بازی مناسب پلتفرم های پلی استیشن می باشد.

مرحله این فصل عبارت است از:

  • Pax Romana

Pax Romana

Full-Sync- بیشتر از ۵ مربع از سلامتی را از دست نده.

آماده باش که در میان Cutscene دکمه حمله را فشار دهی. سپس، در محاصره دشمنانی قرار می گیری که به کمک Execution Streak به راحتی آن ها را نابود می کنی.

طبق راهنمای brotherhood (سیزدهم) سوار بر اسب شو و به سمت شمال به دنبال علامت روی نقشه حرکت کن. توپ های آتشین در کنارت فرود می آیند ولی جای نگرانی نیست. در نهایت، اسب می رود و Ezio مجبور است که پیاده به راه ادامه دهد.

کل منطقه ای که در شمال قرار دارد محافظت شده است. پس به دنبال راهی برای ورود به آن نباش. در عوض به جلو برو و مبارزه کن. محافظان خیلی زیادی در آنجا هستند اما هیچ چیزی در برابر Execution Streak دوام نمی آورد. از Disarm Counter (Counter Attack زمانی که Ezio هیچ اسلحه ندارد) برای نابود کردن سربازانی که شمشیر و نیزه دارند استفاده کن. پس از رسیدن به علامتی که در شمال قرار دارد، جنگ و دعوا به پایان می رسد و دیگری نیازی به مبارزه نیست. تنها از خشونت ها عبور کن، به سمت شمال برو تا به علامت بعدی که در کنار برج قرار دارد برسی. قبل از اینکه از برج بالا بروی بهتر است با تمام دشمنان اطرافت بجنگی. از اولین طبقه برج بالا برو و به داخل ساختمان برو. نردبان هایی برای رسیدن به بالای برج قرار دارد. اولین نردبان سخت پیدا می شود (سمت راست). زمانی که به بالای برج رسیدی، به منطقه بعدی برو.

به طرف نقطه بعدی حرکت کن و چند دشمن را خواهی دید. از میان روستای کوچکی عبور کن تا به علامت بعدی برسی. از چند پله بالا برو. دوباره باید از برج بالا بروی. ابتدا از سمت چپ برج بالا برو و سپس به سمت راست حرکت کن. زمانی که به سکویی رسیدی، باید از چند نردبان استفاده کنی و به بالای برج بروی.

با توجه به راهنمای brotherhood (سیزدهم) از افرادی که در حال مبارزه هستند عبور کن و به سمت شمال برو تا به علامت بعدی برسی. همین جاست! در اینجا باید با Cesare بجنگی. او تفنگی در دست دارد. به او نزدیک شو و وحشیانه به او حمله کن تا به تو شلیک نکند. از Kicks استفاده کن تا حالت دفاعی اش را خراب کنی و از اسلحه خودت استفاده کن. پس از آسیب زدن به Cesare، دکمه حمله را فشار بده.

در فاز بعدی مبارزه، Cesare محافظانی به دنبال دارد. باید به سرعت محافظان را نابود کنی و فرصت شلیک کردن را به Cesare ندهی. پس دوباره وحشیانه حمله کن. باید از این روش چند بار استفاده کنی. همچنین در میان هر کدام باید از Attack استفاده کنی تا در نهایت کار Cesare را تمام کنی.

برای گرفتن Full-Sync در این مرحله نباید بیشتر از ۵ واحد از سلامتی ات را از دست دهی پس در صورت نیاز از داروها استفاده کن تا سلامتی ات را به دست آوری. گلوله های Cesare و حملات آدم های بد اطرافش در انتهای مبارزه آسیب های زیادی وارد می کند.

Desmond: Present day (در زمان حال)

زمانی که به عنوان Desmond بازی می کنی، از پله های گنبد Animus بالا برو و برای شناسایی نقاشی های اهرام روی دیوار و اعدادی که شبیه تاریخ هستند، از Eagle Vision  استفاده کن. Cutscene اجرا می شود.

حالا به عنوان Desmond در Colosseum قرار داری و باید کمی خوش بگذرانی. با پریدن به سمت زمین شروع کن و به سمت چپ برو. ژنراتوری که در نزدیکت قرار دارد را پیدا کن و از دیوار پشت آن بالا برو. از بالای دیوار بر روی سکوی دیگری بپر. به سمت چپ برو تا بر روی مسیری که به وسیله چند میله میان هوا شکل گرفته است قرار گیری. از روی همین مسیر به مستقیم برو تا در نهایت Desmond بر روی ظرف آویزان بپرد. به سمت چپ برو و همین مسیر را ادامه بده تا به ژنراتور دیگر برسی.

طبقراهنمای brotherhood (سیزدهم) از علامت برق بر روی زمین بپر و از دیوار سمت راست بالا برو. از بالای دیوار، به راست برو (تا در مقابل مسیری که از آن آمدی قرار بگیری). سپس از سکوهای باریک چوبی بالا برو. از آنجا می توانی بر روی تیرک و میله ها بپری. میله ها را دنبال کن تا به ظرف آویزان دیگری که تو را بر روی سکو فرود می آورد، برسی. بر روی ظرف آویزان دیگر بپر و زمانی که بر روی زمین فرود آمدی، مستقیم برو تا به ژنراتور دیگری برسی.

از دیوار پشت ژنراتور بالا برو و از بالا به پایین بپر و برآمدگی گذرگاه را بگیر. سه میله ای که در جلو قرار دارند را دنبال کن و در نهایت سمت راست، به دیواری میرسی که ۲ مسیر دارد. به چپ برو (سمت راست تو را به بن بست می رساند) تا ظرف های دیگری که Desmond به کمک آن ها تاب بخورد را پیدا کنی و از طریق آن ها به دیواری که بالای ژنراتور قرار دارد برسی. از بالا دیوار، به سمت چپ برو تا به مسیر مخفی برسی.

اگر کمی به جلو بروی علامت را خواهی دید. دوباره باید از دیوار پشت ژنراتور استفاده کنی. از دیوار بالا برو و به سمت چپ حرکت کن. سپس بر روی برآمدگی به عقب بپر.

بر روی سطح زمینی که در جلو قرار دارد بپر و از تیرک های چوبی برای پرش به آن طرف پرتگاه استفاده کن. از چیزهایی که در سمت چپ قرار دارد بالا برو و از آن ها استفاده کن تا بر روی سکوی چوبی آویزان بپری. بر روی زمین بپر و از بالابر خودکار برای رسیدن به محوطه ای که در بالای سرت قرار دارد استفاده کن. از چند میله دیگر عبور کن و از حفره بلندی که در آن قسمت قرار دارد به کمک Leap of Faith به پایین برو.

برای پیدا کردن دو نقطه درخشان بر روی دیوار از Eagle Vision استفاده کن و هر دوی آن ها را فعال کن. به طرف منطقه جدید حرکت کن. یکی از آن ها تاریکتر از قبل است. از روی جعبه هایی که در کنار دیوار قرار دارد بالا برو و بر روی ورودی هایی که در بالای دروازه های بسته قرار دارد بپر.

طبق راهنمای brotherhood (سیزدهم) به جای پریدن بر روی طرف دیگر دیوار، بر روی دیواری که در رو به رویت قرار دارد بپر. به سمت چپ برو تا میله ای که به طرف تالار می رود را بگیری. به جلو حرکت کن تا به آخرین میله ای که می توانی آن را بگیری برسی. از انتهای این میله، بر روی دیوار مخالف بپر.

ادامه توضیحات راهنمای brotherhood (سیزدهم)

بر روی میله بزرگی که در سمت چپ قرار داردحرکت کن. سپس بر روی تیرک بپر تا بر روی مسیری که روحی در آن قرار دارد فرود بیایی. دوباره، از Eagle Vision برای شناسایی ۲ نقطه درخشان بر روی دیوارها استفاده کن و آن ها را فعال کن تا به منطقه بعدی بروی.

به اتاقی باریک که شبیه چاه می باشد، میرسی. از دیوار به کمک جاهای دست بالا برو و تا جایی که می توانی بالا برو. از بالای جاهای دست، بر روی میله بپر و به طرف دیگر چاه بپر و به بالا برو. زمانی که از چاه بالا آمدی یک Cutscene اجرا می شود.

در اتاق بزرگ به جلو حرکت کن و از جسم سنگی که روی آن نقاشی چهره قرار دارد بالا برو. از مجسمه صلیب بالا برو تا به نوک آن برسی. سپس بر روی برآمدگی که در مقابلت قرار دارد بپر تا دکمه ای که منجر به حرکت کردن سقف می شود را فعال کنی. از دکمه ای که در دیوار قرار دارد دور شو تا به اتاق بزرگ نگاهی بیندازی. کمی به چپ برو و بر روی میله های پرچم بپر تا به بالکن برسی. از نرده بالکن بر روی چراغ آویزان بپر، به سمت چپ آن حرکت کن و بر روی میله سنگینی که آویزان است بپر.

طبق راهنمای brotherhood (سیزدهم) باید از لامپ های بی شماری که در اطراف اتاق قرار دارند بپری. همان طور که از لامپ ها می پری، ۲ نکته را به خاطر بسپار. ۱: زمانی که از چراغ آویزان هستی، از بالاترین نقطه ای که می توانی به آن برسی بپر. ۲: پشت Desmond را به سمت هدف بعدی قرار بده و زاویه دوربین را حرکت بده تا جایی که می خواهی بروی را نشان دهد.

اگر دوربین دقیقاً چراغ بعدی را نشان نمی دهد، به احتمال زیاد در مسیر غلط پرش خواهی کرد.

در اثر پرش هایی که در مسیر انجام می دهی که به آسانی قابل تشخیص است، به قسمتی از سقف میرسی که با کشیدن دکمه پایین می آید. در حالی که بر روی سکو ایستاده ای، دکمه دیگر را بکش. پس از نمایش Cutscene، از طریق تیرک ها به پایین برو تا به سطح زمین برسی و پایه ستون را در میان دوستان فعال کنی.

راهنمای brotherhood (سیزدهم)

راهنمای brotherhood (سیزدهم)

پس از نمایش، به جلو برو تا پایه ستون بعدی را فعال کنی. سکوهای باریکی به همراه ۲ دکمه ای مه از دیوار بیرون آمده است، آشکار می شود. از سکوهای باریک برای رسیدن به دکمه ها استفاده کن. از Eagle Vision برای پیدا کردن دکمه ای که باید فشار دهی استفاده کن. دکمه ای که باید فشار دهی به رنگ زرد در می آید در حالی که دکمه دیگر می لرزد.( قبل از اینکه بر روی آن بپری و فعالش کنی) مجموعه ای دیگر از سکوهای باریک به همراه دکمه های دیگر آشکار می شوند.

طبق راهنمای brotherhood (سیزدهم) باید به سرعت از سکوها برای رسیدن به دکمه استفاده کنی. در غیر این صورت سکوها سرازیر می شوند و باید از اول شروع کنی. به اطراف اتاق بپر تا هر ۴ دکمه را فعال کنی( به خاطر داشته باش که از Eagle Vision برای زدن دکمه درست استفاده کنی) سپس به دوستان Desmond در مرکز اتاق برگرد.

به سمت پای ستون درخشان در بالای پله ها حرکت کن. حین Cutscene که نمایش داده می شود، ممکن است تصور کنی که Desmond یخ زده است. فقط مسیری که بر Left Analog Stick قرار دارد را به طور مداوم فشار بده تا صحنه جلو رود و عملیات به پایان برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =