بلاگ, راهنمای قدم به قدم بازی های پلی استیشن

راهنمای گام به گام بازی brotherhood (هفدهم) و توضیحات کامل آن

راهنمای brotherhood (هفدهم)

به راهنمای brotherhood (هفدهم) خوش آمدید! با راهنما قادر خواهید بود ماجراجویی brotherhood را بدون هیچگونه اضطرابی دنبال کنید، امیدواریم لذت ببرید!

راهنمای brotherhood (هفدهم)

راهنمای brotherhood (هفدهم)

این بازی مناسب پلتفرم های پلی استیشن می باشد.

Mercenaries Guild

طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) می توانی آدم هایی که در Rome پراکنده شده اند را اجیر کنی. به دنبال علامت آن ها روی نقشه کوچک باش. آن ها را استخدام کن و با هدف گرفتن دشمنان و فشار دادن دکمه درست، آن ها را به سمت هدف هدایت کن. گروه های Mercenary برای حمله به محافظان فرستاده می شوند. ۱۰
هر داربستی که حین فصل Core Memory خراب می کنی، شمرده نمی شود. دشمن را بگیر و او را به سمت داربست پرتاب کن. دشمن نیز باید کشته شود. داربست ها توسط محافظان Thrown خراب می شوند. ۵
Brutes ها دشمنان آشنایی در انتهای بازی هستند. آن ها افرادی هستند که زره های سختی پوشیده اند و معمولاً تبر و شمشیرهای سنگینی دارند. اگر آن ها را توسط KO یا نیروهای Assassin کشته شوند، به حساب نمی آید. Brutes ها کشته می شوند. ۲۵
محافظان Papal زره پوش هستند و صورت هایشان به صورت کامل با ماسک هایی پوشیده شده است. شنل و روپوش قرمز دارند.درAssassination Contract که با نام “graduation” نشان داده شده است، بسیاری از این افراد را باید بکشی. عملیات را تکرار کن تا تعداد کشته ها زیاد شود. همچنین می توانی تعدادی از آن ها را در ورودی جنوبی قصر Sant’Angelo پیدا کنی. اگر آن ها را توسط KO یا نیروهای Assassin کشته شوند، به حساب نمی آید. محافظان Papal کشته می شوند. ۲۵
زمانی که روی اسب هستی، دکمه Attack را بزن. وقتی نزدیک دشمن هستی این کار را انجام بده. محافظان در حالی که سوار بر اسب هستند، کشته می شوند. ۲۵
در حالی که روی اسب هستی، محافظی که در حال مبارزه یا تعقیب کردنت نیست را هدف بگیر و hidden blade را مجهز کن و دکمه Attack را بزن تا از روی اسب او را بکشی. هیچ اسبی آسیب نمی بیند. محافظان در حالی که بر روی اسب هستند، به کمک Air Assassination کشته می شوند. ۱۰
در پشت ۲ محافظ که مشکوک نیستند برو و هر دو را در یک لحظه بکش. به double hidden blade نیاز داری. باید آن را از Leonardo بخری. An Unexpected Visitor را ببین. کشتارهای دوتایی ۱۰
برای خلع سلاح کردن، همه اسلحه ها را غیرفعال کن و زمانی که دشمن می خواست با اسلحه اش به تو حمله کند، دکمه Attack را بزن. محافظان خلع سلاح می شوند و توسط اسلحه های خود کشته می شوند. ۵
با kill streak می توانی این کار را انجام دهی. پس این کار را همیشه انجام بده. به صورت طبیعی آن را یاد می گیری. برای یادگیری نکات Kill Streak به combat tutorial  سر بزن. ۵ محافظ را در کمتر از ۱۰ ثانیه بکش. ۵
طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) تا زمانی که از Kill Streak به خوبی استفاده کنی، به صورت طبیعی پیشرفت خواهی کرد. برای یادگیری نکات Kill Streak به combat tutorial  سر بزن. حداقل ۵ Kill Streak ۱۰

         

Courtesean Guild

به دنبال علامت Courtesean بر روی نقشه کوچک باش. آن ها را استخدام کن. محافظ را هدف بگیر و دکمه ای را فشار بده تا فاحشه ها حواس محافظان را پرت کنند. ۱۰ بار. گروه زنان فاحشه برای پرت کردن حواس محافظان فرستاده می شوند ۱۰
زمانی که محافظی تو را دنبال می کند(وقتی که نقشه کوچک زرد رنگ می شود)، با جمعیت ترکیب شو، به درون چاه بپر، به درون انبار علف بپر، بر روی نیمکت بشین، یا کاری که مخفی شوی. فقط حرکت نکن. دشمنان به کمک جمعیت و دیگر جاهای مخفی، کشته می شوند. ۱۰
می توانی کمان را از Blacksmith بگیری. محافظان “Stationed” نه حرکت می کنند و نه پاسبانی می دهند. این محافظان سخت پیدا می شوند زیرا محافظانی هستند که تکان نمی خورند اما در این چالش به حساب نمی آیند. در فصل ۶ در عملیات “French Kiss” یا در فصل ۷ عملیات “exit the Right”، حافظه ۳ که در آن محافظان زیادی اطراف Colusseum قرار دارند. می توانی به اطراف بگردی، پشت ستون قایم شوی و به محافظی که رو به رویت قرار دارد شلیک کن. و زمانی که محافظ بعدی برای سرکشی آمد که ببیند چه اتفاقی برای دوستش افتاده او را نیز بکش. دشمنان در قالب محافظانی به همراه کمان قرار می گیرند و قابل شناسایی نیستند. ۲۰
طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) زمانی که نزدیک محافظی شدی که سوار بر اسب است، دکمه Grab را فشار بده تا محافظ را از اسب به پایین بیندازی. سوار بر اسب شو و بدون اینکه محافظ را بکشی حرکت کن. اسب هایی که متعلق به محافظان است، بدون اینکه سوارکار را بکشند، به کار گرفته می شوند. ۱۰
در حالی که بالای سر جسدها ایستاده ای، جسد را با فشار دادن دکمه Grab را بزن تا جسد را برداشته شود. جسدها در چاه ها یا انبارهای علف پنهان می شوند. ۵
اگر می خواهی به محافظان از طریق Hidden Blade سم تزریق کنی یا در حالی که سم مجهز شده است، دکمه Attack را فشار بده و نگه دار تا گلوله های سمی از طریق pistol شلیک شوند. به محافظان سم تزریق می شود. ۱۵
باید کمربند Smoke Bomb را از خیاط بخری. Smoke Bomb را پرتاب کن و در حالی که محافظان در جای خود خشک شده اند، آن ها را بکش. محافظان به کمک Smoke Bomb کشته می شوند. ۲۰
با پیشرفت در حین بازی اتفاق می افتد. محافظان از پشت سر کشته می شوند. ۱۰
در حالی که روی نیمکت نشسته ای، از چاه آویزان هستی یا بر روی کومه علف ها قرار گرفته ای، محافظ را بکش. محافظان به وسیله نقاط ترکیبی کشته می شوند. ۵

طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) اینگونه عمل کنید

Thieves Guild

دزدان با علامت هایی بر روی نقشه کوچک نمایش داده می شوند. آن ها را استخدام کن، سپس محافظان را هدف بگیر و دکمه ای را فشار بده تا دزدان را اعزام کنی. گروه دزدان برای فریب دادن محافظان فرستاده می شوند. ۱۰
هیچ توقفی نداشته باش. بهترین مکان برای اجرای آن، جاده های منطقه Campagna می باشد. بدون توقف ۳۰۰ متر با سرعت بدو. ۱
سوار بر اسب بشو. به میله نزدیک شو. سپس بر روی میله بپر. از روی اسب بر روی میله بپر. ۲۰
طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) وقتی که بر روی ارتفاع هستی، به دنبال کبوترهایی که با علف پر شده اند باش. چنین مکان هایی نشان دهنده این است که می توانی Leap of faith را بر روی کومه علف که در پایین قرار دارد، اجرا کنی. Leaps of Faith ۴۰
برای اجرای شیرجه، از سکو به درون آب بپر و در میان هوا دکمهJump را دوبار فشار بده. از بالای مخفیگاه Ezio به درون رودخانه بپر تا این تکنیک را یاد بگیری. از ارتفاع ۲۵ متری شیرجه بزن. ۱
در حالی که به سمت مردم شهر حرکت می کنی، دکمه Fast-walk را فشار بده و نگه دار. کل پولی که از طریق جیب قاپی به دست می آوری. ۲۵۰
طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) نیازی نیست که این میزان را به صورت یکجا انجام دهی. با کامل کردن تمام عملیات های leonardo’s War machines می توانی قفل چتر را باز کنی. پس از پرش از جایی بلند، بدون اینکه اسلحه ای را مجهز کرده باشی، دکمه Attack را فشار بده تا چتر باز شود و پرواز کنی. در مجموع ۵۰۰ متر را به وسیله چتر پرواز کن. ۱
سلاح هایی با برد بلند Throwing knives,pistolو Crossbow هستند. شایدpoisoned throwing knives نیز باشد اما اطمینانی نیست.  محافظان از طریق اسلحه های دوربرد کشته می شوند. ۲۵
طبق راهنمای brotherhood (هفدهم) در حالی که بر روی میله ایستاده ای، محافظی که در پایین قرار دارد را هدف بگیر و دکمه Attack را فشار بده تا او را از میله بکشی. محافظان از روی میله ها به وسیله Air Assassination کشته می شوند. ۵

ادامه توضیحات راهنمای brotherhood (هفدهم) 

  • Lair of Romulus

پس از اتمام عملیات The Halls of Nero ، می توانی ۵ عملیات دیگر Lair of Romulus را انجام دهی.

  • The halls of Nero
  • Wolves among the dead
  • Thrown to the wolves
  • Leader of the pack
  • The sixth day
  • A wolf in sheeps clothing

The halls of Nero

قبلاً توضیح داده شده است.

Wolves among the dead

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: عملیات را در ۸ دقیقه کامل کن.

طبق راهنمای brotherhood (هفدهم)  ورودی استراحتگاه Romulus در انتهای دیوار بزرگی که شهر را احاطه کرده است قرار دارد. در انتهای جنوبی نقشه. بیشتر مسیرهای ابتدایی خیلی واضح هستند. در کنار مسیری صاف به جلو می رود.

اما به زودی مسیر پیچیده تر می شود زیرا به چند شاخه تبدیل می شود. خوشبختانه مسیرهایی که در آن آتش قرار دارند برای عبور سریع از میان مسیرهای پر پیچ و خم کمک می کند. سرعت در این عملیات برای گرفتن Full-Sync اهمیت زیادی دارد. همیشه مشعل ها را دنبال کن. مشعل هایی که روی دیوار قرار دارند تو را به مسیر درست هدایت می کنند. تا زمانی که مشعل ها را دنبال کنی، گم نخواهی شد.

به زودی به چاه بزرگی میرسی که باید با دقت از آن پایین بروی. از تخته چوبی بر بالای طرف دیگر چاه بپر و دکمه Grab را فشار بده تا به پایین بروی. زمانی که در حال فرود هستی دکمه Grab را بزن تا بر روی سکویی فرود آیی. زمانی که به انتهای چاه رسیدی، به پایین برو تا بر روی زمینی که بتوانی از طریق آن بچرخی و به منطقه بعدی بپری، قرار بگیری.

طبق راهنمای brotherhood (هفدهم)  به دنبال کردن مشعل ها ادامه بده تا از میان پیچ و خم ها عبور کنی. زمانی به تالاری رسیدی که در آن نیروهای Romulus در حال فرار بودند، از مجسمه چوبی که در سمت چپ قرار دارد بالا برو. سپس چند پرش انجام بده و از جاهای دستی که در قسمت شرقی پیرامون تالار قرار دارد استفاده کن. سپس به سمت غرب برو تا به صلیب بزرگی برسی. از صلیب بالا برو و از بالای آن به سمت غرب بپر و ادامه بده.

راهنمای brotherhood (هفدهم)

راهنمای brotherhood (هفدهم)

در نهایت، به اتاق دایره ای با تعدادی محافظ خواهی رسید. با گروهی که در ردیف پایین قرار دارند مبارزه کن. سپس به دنبال نردبانی باش تا به طبقه دوم بروی که در آن دشمنان بیشتری وجود دارد. باید از راهروی خروجی بر روی مرکز ستون سکوها بپری. از میان آن ها بپر تا به بالا برسی. در مسیر با دشمنانی رو به رو می شوی اما برای اینکه به سرعت این مرحله را تمام کنی، آن ها را نادیده بگیر و تا انتهای استراحتگاه برو.       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =