راهنمای گام به گام بازی brotherhood (چهاردهم) و توضیحات کامل آن

راهنمای brotherhood (چهاردهم)

به راهنمای brotherhood (چهاردهم) خوش آمدید! با راهنما قادر خواهید بود ماجراجویی brotherhood را بدون هیچگونه اضطرابی دنبال کنید، امیدواریم لذت ببرید!

راهنمای brotherhood (چهاردهم)
راهنمای brotherhood (چهاردهم)

این بازی مناسب پلتفرم های پلی استیشن می باشد.

Side Missions

همان طور که داستان اصلی بازی Assassin’s Creed:Brotherhood را دنبال می کنید، عملیات های دیگری نیز برای کامل کردن وجود دارد.

 • Christina’s request
 • Assassination Missions
 • Thief Assignment
 • Courtesean Assignment
 • Shop Quests
 • Guild Challenges
 • Lairs of Romulus
 • War Machines
 • Templar Agent
 • Collectibles and Treasure
 • Achievement/Trophies

 

 • Christina’s request

طبقراهنمای brotherhood (چهاردهم) عملیات های Cristina با به دست آوردن هرچه بیشتر Full-Sync قابل دسترسی خواهند شد. بازی را متوقف کنید و “DNA”را انتخاب کنید تا میزان “Total Synch” را بفهمید. سطوح Sync که برای باز شدن قفل هر یک از عملیات ها نیاز است، در قسمت زیر قرار دارد:

 • A Second Chance
 • Last Rites
 • Best man
 • Persona Non-Grata
 • Love’s Labour’s Lost

A Second Chance

کل Sync مورد نیاز: ۱۵٪

همان طور که به دنبال دیگر هدف ها می رفتی، باید به دنبال Cristina بروی. عقب بمان تا دیده نشوی. Cristina اکثر مواقع به عقب بر می گردد تا ببیند کسی او را تعقیب می کند یا نه. پس برای اینکه کسی تو را نبیند از پشت بام ها استفاده کن.

در نهایت Cristina به خانه اش می رسد. پس از اتمام نمایش، باید شخصی را بزنی. اما هیچ اسلحه و توانایی برای این کار نداری جز مشت هایت. دشمن را هدف بگیر و دکمه Attack را فشار بده. عملیات تمام شد.

 Last Rites

 کل Sync مورد نیاز:۳۰٪

با توجه به راهنمای brotherhood (چهاردهم) ابتدا به سمت شرق و سپس به سمت جنوب برو تا Cristina را به سمت علامت زرد رنگ روی نقشه هدایت کنی. Cristina نمی تواند از روی پشت بام ها به دنبالت بیاید، پس از زمین حرکت کن و با کسی مبارزه نکن. زمانی که به نقطه رسیدی، باید با شخصی مبارزه کنی. و مثل قبل باید از مشت هایت استفاده کنی. پس او را هدف بگیر و دکمه Attack را بزن.

نقطه دیگری نمایش داده می شود. Cristina را به آنجا هدایت کن و مثل قبل از مبارزه و پشت بام خودداری کن. هر دوی شما کمی قبل تر از ۳ جسد که Ezio باید آن ها را حمل کند، توقف می کنید. به بالای بالکن مجاور بپر و با کمک leap of Faith به درون پوشالی ها برو تا شناخته نشوی. سپس جسدها را بردار و آن ها را تا قایق هایی که در لنگرگاه قرار دارند حمل کن. هر بار که به سراغ جسدها می آیی، مراقب محافظان باش. اگر دست گیر شدی، به درون آب بپر و تا پشت قایق شنا کن. عملیات زمانی که هر ۳ جسد را به درون قایق بردی تمام می شود.

Best man

کل Sync مورد نیاز: ۴۵٪

با سرعت بدو! شمارشگری زمانت را برای گرفتن Manfredo محدود می کند ولی به محض اینکه او را پیدا کردی، زمان متوقف می شود. به روی جایی که در آن قرار دارد بپر و ۳ نفر از مهاجمان را بکش. (این دفعه اسلحه داری). عملیات تمام شد.

Persona Non-Grata

  طبقراهنمای brotherhood (چهاردهم) کل Sync مورد نیاز: ۶۰٪

با کمک Eagle Vision، Cristina را از میان جمعیت شناسایی کن و به صورت مخفیانه به او نزدیک شو. سپس دکمه Fast-walk را فشار بده تا نامه ای را به او بدهی. سریع از محل دیدار دور شو تا عملیات تمام شود.

Love’s Labour’s Lost

کل Sync مورد نیاز: ۷۵٪

طبق راهنمای brotherhood (چهاردهم) تنها ۳ ثانیه برای رسیدن به علامت هدف زمان داری. زمانی که به آنجا رسیدی، باید Cristina را از دست آدم ربایان نجات دهی. او فرار می کند و محافظان به دنبال او می روند که مبارزه را سخت تر می کند. بهتر است از Smoke Grenade برای خشک کردن آن ها سرجایشان استفاده کنی. سپس هر ۴ هدف را بکش تا عملیات تمام شود.

ادامه توضیحات راهنمای brotherhood (چهاردهم)

 • Assassination Missions

بیشتر عملیات های Assassination  بر روی نقشه نمایش داده می شود. به شکل قفس کبوتر می باشد. به همان شکلی که Brotherhood Assassins را برای عملیات ها می فرستادی، اما این بار وقتی با قفس ها رو به رو می شوی، منوی جدیدی به نام “Missions” آشکار می شود. آن را انتخاب کن تا عملیات آغاز شود. باید به طرف خانه Bartolomeo بروی و با همسرش صحبت کنی تا عملیات های بیشتری نمایان شود. همچنین توجه داشته باش که ۲ عملیات در قفسی که بالای مخفیگاه Ezio قرار دارد، می باشد. با وجود اینکه هیچ علامتی که نشان دهد در این قفس عملیات وجود دارد نیست. اگر آیکون ها را تمام کردی در حالی که هنوز باید عملیات هایی انجام دهی، قفس های مخفیگاه Ezio را چک کن.

 • Two’s Company
 • Tactical Correction
 • And Three’s a Crowd
 • Serf’s Turf
 • The Three Amici
 • Red Letter Day
 • The Merchant of Rome
 • Bearers of Bad News
 • Cardinal Sin
 • Turning the tables
 • Graduation
 • Brutes and Brutality

Two’s company

طبقراهنمای brotherhood (چهاردهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: هر دو هدف را با استفاده از Hidden Blade بکش.

این یک عملیات ساده است. تنها ۲ هدف را پیدا کن (آن ها جدا از دیگری هستند) و بکش. اگر به دنبال Full-Sync هستی، از Hidden Blade استفاده کن. به راحتی از پس کشتن هر دو بر می آیی.

Tactical Correction

با توجه به راهنمای brotherhood (چهاردهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: عملیات را در ۲ دقیقه تمام کن.

برای گرفتن Full-Sync باید ۵ شخص را در ۲ دقیقه بکشی. ۲ دشمن بر روی اسب هستند اما بهتر است کار آن ها را در آخر تمام کنی. ابتدا به سراغ محافظان پیاده برو و آن ها را با استفاده از Execution Streak بکش. اگر یکی از دشمنان فرار کرد، به کمک Pistol به او شلیک کن. اگر دشمنانی که بر روی اسب هستند نیز به تو حمله نکردند، به آن ها شلیک کن.

And Three’s a Crowd

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: 3 هدف را در ۲ دقیقه بکش.

۳ محافظ در پشت بام های محوطه ای که در اطرافت قرار دارد می باشند. باید آن ها را بکشی. محافظان دیگری نیز بر روی پشت بام هستند که باید مراقب آن ها باشی اما تنها همان ۳ نفر را بکش. تلاشت را بکن که از روش های سریع برای کشتن آن ها استفاده کنی زیرا باید عملیات را در کمتر از ۲ دقیقه تمام کنی.

Serf’s Turf

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: 3 محافظ را به کمک Hidden Blade بکش.

علامت روی نقشه تو را به علف زاری بزرگ که در آن ۵ محافظ دشمن در حال اسب سواری هستند می برد. باید ۳ محافظ را با استفاده از Hidden Blade بکشی تا Full-Sync را بگیری. پس از پشت بام شروع کن. منتظر باش که ۲ محافظ نزدیک بیایند، سپس به آرامی یکی از آن ها را بکش و به سرعت دیگری را هدف بگیر. این تکنیک را چند بار تکرار کن تا همه ۵ محافظ کشته شوند و عملیات تمام شود.

The Three Amici

طبق راهنمای brotherhood (چهاردهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: هدف ها را با Hidden Blade بکش.

این عملیات بر روی نقشه نمایش داده نمی شود. پس برای انجام این عملیات، به سراغ قفسی که در بالای مخفیگاه Ezio قرار دارد برو.

۳ دشمن بر روی نقشه نشان داده شده است که باید آن ها را بکشی. باید مخفیانه به آن ها نزدیک شوی و به سرعت آن ها را بکشی.

ابتدا محافظان را در پشت بام بکش. با این کار کسی تو را نمی شناسد. یک محافظ(جستجو کننده) در کنار انبار علف قرار دارد. از آن برای دوری از دشمنان استفاده کن. البته این فاصله برای کشتن بی سر و صدا زیاد است. آخرین محافظ (آدم خبیث) را می توانی با Air Assassination یا ترکیب شدن با جمعیت بکشی. ابتدا محافظانی که روی پشت بام هستند را بکش.

راهنمای brotherhood (چهاردهم)
راهنمای brotherhood (چهاردهم)

Red Letter Day

طبق راهنمای brotherhood (چهاردهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync:هر دو هدف راکمتر از ۶۰ ثانیه بکش.

۲ هدف بر روی نقشه نشان داده شده است که باید آن ها را در کمتر از ۱ دقیقه بکشی تا Full-Sync را بگیری. به طرف هدف ها حرکت کن. بر روی یکی از آن ها بپر تا او را به سرعت بکشی. محافظان دیگری به کمک هدف بعدی می آیند. اما تلاشت را بکن که تنها هدف را بکشی. سپس عملیات تمام می شود.

The Merchant of Rome

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: از نیروهای Assassin  کمک بگیر.

هدف داخل تالاری که دو طرفش توسط محافظانی پاسبانی می شود جلو و عقب می رود. یک گروه از محافظان را هدف بگیر و نیروهای Assassin را فرابخوان. با این کار نه تنها Full-Sync را به دست می آوری بلکه از نیروهایت برای منحرف کردن هدف استفاده می کنی. وقتی که هدف به دنبالت آمد، او را بکش.

For the Fans

طبق راهنمای brotherhood (چهاردهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: عملیات را بدون هیچ آسیبی تکمیل کن.

از لبه Colosseum به سمت شرق برو و به دنبال کبوترهایی که Leap of Faith را نشان می دهند بگرد. به سمت غرب بپر تا به مرکز Colosseum برسی و بدون اینکه آسیب ببینی به زمین نزدیک می شوی. زمانی که به اولین علامت رسیدی، علامت های بعدی تو را به بالای Colosseum می رساند. برای آخرین علامت باید Leap of Faith را از بالای Colosseum انجام دهی.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =