راهنمای مرحله به مرحله Last Remnant (سی و چهار) و توضیحات آن

راهنمای Last Remnant (سی و چهار)

در راهنمای مرحله به مرحله بازی Last Remnant (سی و چهار) تمام راهنمایی های لازم برای انجام این بازی جذاب توضیح داده شده است و با خواندن آن ی توانید این بازی را با موفقیت به پایان برسانید.

راهنمای Last Remnant (سی و چهار)
راهنمای Last Remnant (سی و چهار)

The Third Path

از آنجا که شما باید با شخصیت Qsiti در انجمن منطقه Underwalt صحبت کنید تا این Path ظاهر شود، هیچ راهی وجود ندارد که قبل از اتمام بازی دوباره با این Path مواجه شوید. به همین ترتیب، اینجا منطقه خوبی برای افزایش رتبه نبرد، پیش از روبرویی با چالش های نهایی است. درست مانند اکثر Path های دیگر که می توانستید آنها را در طول بازی دنبال کنید، این یکی هم کاملا اختیاری است.

طبق راهنمای Last Remnant (سی و چهار) از قسمت ورودی، به سمت جلو بروید و از دری که روبروی شماست عبور کنید. از راه پله پایین بروید و وقتی به پایین رسیدید، دشمنی از خاک خارج می شود تا به آنهایی که پایین راهرو منتظر شما هستند، ملحق شود. با هیولاهای تننده مبارزه کنید، سپس مسیرتان را ادامه دهید تا به سه راهی ای در مسیر برسید. می توانید به سمت جلو حرکت کنید، یا به پایین پله ها در طرف چپ بروید. به طرف چپ رفته و بن بست و نقطه حفاری را در پایین صخره پیدا کنید.

زمانی که این کار را به اتمام رساندید، به سه راهی بازگردید و این بار به سمت مسیری حرکت کنید که زمانی که به آنجا رسیدید در طرف راست شما بود و اکنون در سمت چپ است. این مسیر هم خیلی زود به سه راهی دیگری می رسد، جایی که می توانید بین حرکت به سمت جلو و یا طرفین، انتخاب کنید. ابتدا مسیر روبرو را انتخاب کنید. آن را از سمت کنجی که سمت چپش است ادامه دهید و مسیر را به سمت جایی ادامه دهید که به سمت راست گسترش پیدا می کند. این راه را ادامه دهید و با واحد weredragon مواجه خواهید شد.

با توجه به راهنمای Last Remnant (سی و چهار) درست پس از weredragon، مسیر به ‘T’ تقسیم می شود. اگر به سمت چپ بروید و سپس از پله ها بالا روید تا با دو گروه از تنندگان مبارزه کنید، به بن بستی می رسید که می توانید از بالای صخره در آنجا به منطقه پایینی برسید. اگرچه احتمالا مایل به انجام این کار نیستید. در عوض، مسیر سمت راست را در پیش بگیرید تا به ‘T’ برسید و از چند پله پایین بروید. دو گروه weredragon در آنجا پرسه می زنند. آن ها را شکست دهید و مسیر را در اطراف پیچ سمت راست ادامه دهید. پایین پله، سه راهی دیگری را در مسیر پیدا خواهید کرد. در اینجا می توانید به سمت چپ یا جلو بروید. از آنجا که مسیر روبرو بن بست است و به پایه یک صخره می رسد، مسیر چپ را انتخاب کنید.

در طول این مسیر، به انشعاب دیگری می رسید. مسیر سمت راست را نادیده بگیرید و مسیر مستقیم را در پیش بگیرید، جایی که دو گروه از تنندگان آنجا در حال تیراندازی هستند. زمانی که به آنها نزدیک شوید، به شما حمله خواهند کرد، پس آن ها را به قتل برسانید. پس از این مواجهه با هیولا، مسیر در پایه یک صخره به بن بست می رسد و یک نقطه برش در آنجا وجود دارد. به جایی که اخیرا آن را نادیده گرفتید، یعنی مسیر سمت راست انشعاب که اکنون در طرف چپ شماست بازگردید و اکنون آن را دنبال کنید. در بالای پله ها، با دو گروه از تننده ها مبارزه کنید. سپس از آن ها بگذرید تا مسیر به بن بست برسد. در اینجا به دو صندوقچه گنج خواهید رسید. صندوقچه سمت جپ حاوی Gem Recipe 1 و Gem Recipe 2 می باشد. صندوقچه سمت راست نیز Divine Metal و Crimson Ore را در خود جای داده است. یک نقطه حفاری نیز در مجاورت صندوقچه قرار دارد، حواستان باشد آن ها را از دست ندهید.

بنا بر راهنمای Last Remnant (سی و چهار) حال زمان آن است که از غار بازگردید تا به تقاطع دومی که بعد از ورود با آن مواجه شدید برسید. شما هنوز مسیری که به سمت راست می رفت را بررسی نکرده اید، مسیری که اکنون وقتی از آن دو صندوقچه گنج باز میگردید در سمت چپ شماست. همانطور که شما این مسیر را ادامه می دهید، خیلی زود به سه راهی دیگری می رسید که می توانید مسیر چپ را ادامه دهید و یا به سمت جلو بروید.

ابتدا به سمت چپ بروید، در آنجا می توانید یک نقطه حفاری را در نزدیکی بالای شیب صخره ای که به پله ها هم مشرف است پیدا کنید. پس از آن آزادید که بخشی که به سمت مستقیم هدایت می شود را بررسی کنید. باید از چند گروه تننده بگذرید و در نهایت به پیچی در سمت راست برسید. درست پس از پیچ، یک نقطه حفاری روی دیوار سمت راست قرار دارد. کمی پس از آن مسیر به نقطه ‘T’ می رسد و می توانید مادامی که مسیر سمت چپ را انتخاب کردید، دشمنان تننده را ببینید. قبل از اینکه با آن ها مبارزه کنید، به سمت راست ‘T’ رفته و صندوقچه گنجی که در شیار دیوار قرار دارد را پیدا کنید. این صندوقچه حاوی Gem Recipe 3، Gem Recipe 4 و Gem Recipe 5 می باشد. در سمت چپ می توانید هیولای نادری که Nucadora نام دارد را در راهرو ببینید، اگر دوست دارید می توانید به سمت او رفته و مبارزه کنید. حال به نقطه ‘T’ بازگردید و به سمت چپ و جایی که تنندگان در حال نگهبانی هستند بروید.

ادامه توضیحات راهنمای Last Remnant (سی و چهار)

در این مسیر خیلی زود به یک نقطه ‘Y’ خواهید رسید، اما مسیر مستقیم در بالای سراشیبی که به پله ها مشرف است پایان می یابد. باید خیلی زود به این نقطه بازگردید، اما فعلا باید به طرف چپ نقطه ‘Y’ بروید. به سه راهی دیگری خواهید رسید. در اینجا می توانید به سمت راست رفته و یا مسیر مستقیم را انتخاب کنید تا weredragon ها را شکست دهید. این دشمنان نفرت انگیز را نابود کنید، پس از آن دیوار مجاور را بررسی کنید تا نقطه حفاری را پیدا کنید. مسیر پس از آن در پایه صخره ای به بن بست می خورد، پس حالا زمان آن است که بازگردید و مسیر سمت راستی که قبل از رسیدن به weredragon ها، آن را نادیده گرفته بودید، بررسی کنید.

در طول این مسیر،  از چند پله پایین بروید و سپس به سه راهی ای خواهید رسید که می توانید از سمت چپ آن بروید و به راه پله کوتاه دیگری برسید یا می توانید مسیر مستقیم را در پیش بگیرید. جستجویتان را با رفتن به سمت چپ و پایین رفتن از پله ها آغاز کنید، جایی که چند weredragon منتظر ملاقات شما هستند و پس از آن  یک دشمن تننده از خاک آزاد شده و به شما حمله خواهد کرد. پس از عبور از این هیولاها، یک صندوقچه گنج را پیدا خواهید کرد که حاوی Third Path Map می باشد. حال به سمت دو راه پله کوتاه و نقطه ‘T’ در مسیر بازگردید. شما هنوز منطقه سمت چپ را بررسی نکرده اید، اما هیچ چیز جالبی هم آنجا نیست؛ تنها اینکه مسیر با صخره بن بست شده و نمی توانید از آن بالا بروید. به سمت راست بروید، در نقطه ‘T’ بعدی به سمت چپ بروید و سپس مسیر سمت چپ بعدی را هم انتخاب و در پیش بگیرید.

طبق راهنمای Last Remnant (سی و چهار) حال به سراشیبی رسیده اید که پایین پله هاست، جایی که قبلا آن را نادیده گرفته بودید. زمان آن رسیده که از شیب پایین بروید. حال در پایین پله ای هستید که به سمت دشمنان تننده هدایت می شود. به سمت آن ها بروید و سپس مسیر را ادامه دهید، خیلی زود به نقطه ‘T’ دیگری می رسید. کمی به سمت راست بروید تا نقطه غواصی را پیدا کنید، سپس به سمت چپ حرکت کنید تا بررسی منطقه را ادامه دهید.

مسیر بعدی که به سمت چپ می رود، به سراشیبی هدایت می شود و در نهایت به منطقه ای می رسد که قبلا آن را بررسی کرده اید، پس از آن بگذرید و با گروه هایی از weredragon ها روبرو شوید. پس از عبور از آن ها، مسیر به پیچ تندی به سمت راست می رسد، جایی که دشمنان تننده در گوشه ای از خاک برمیخیزند. آن ها را شکست دهید و سپس از راه پله ای که در سمت چپ است پایین بروید. در اینجا می توانید انتقال دهنده ای را در سه راهی ببینید. اگر به سمت راست بروید، به یک سرازیری می رسید که در نهایت این سرازیری به منطقه ای منتهی می شود که قبلا آن را بررسی کرده اید. اما اگر طرف راست را انتخاب کنید به بخش بعدی این سیاه چال می رسید.

راهنمای Last Remnant (سی و چهار)
راهنمای Last Remnant (سی و چهار)

زمانی که در منطقه جدید ظاهر شدید، مسیر را به سمت جلو ادامه دهید، جایی که گروه دیگری از تنندگان منتظر شما هستند. درست پس از آن ها، یک نقطه حفاری روی دیوار سمت راست وجود دارد و پس از آن یک دروازه بزرگ قرار دارد. پیشرفتتان را ذخیره کنید و از آن دروازه بگذرید تا در اتاقی با یک دشمن ظاهر شوید، جانور نادری که به عنوان Blackmoon شناخته می شود. زمانی که وارد شوید، او شما را می بینید، پس آماده باشید و مطمئن شوید که حمله را آغاز می کنید.

با توجه به راهنمای Last Remnant (سی و چهار) اگر رتبه نبرد شما زیر ۱۰۰ است، باید بدانید که Blackmoon دارای HP حدود ۱۵۰۰۰۰ می باشد. البته نبرد با او نسبتا آسان است، اگرچه راند اول کمی ترسناک است، زیرا زمانی که او توسط گروه متحدان شما محاصره شود، ضربات بسیار سنگینی را وارد خواهد کرد. برای راند دوم، بر حملاتی تمرکز کنید که به شما اجازه می دهند همزمان هم بهبود یابید و هم ضربه وارد کنید. اگرچه به نظر می رسد Blackmoon ترسناک باشد، اما احتمالا به راحتی می توانید طی یک یا دو دور او را شکست دهید، در این تعداد راند احتمالا شما هم می توانید به راحتی جان سالم به در ببرید. تنها کافی است سلامتی خود را حفظ کنید و به خوبی عمل کنید.

زمانی که Blackmoon مرد، راهروی ویران شده را به سمت دری که در انتهای مخالف است، ادامه دهید. از آن بگذرید و درون راهرو طولانی قدم بگذارید. در این قسمت احتمالا دشمن Charybdis را در طرف دیگر خواهید دید، پس آماده مبارزه با او باشید.

در طول راهرو حرکت کنید، حواستان به دشمنانی که در راه با آن ها روبرو می شوید باشد. به انتهای مخالف منطقه می رسید، خواهید فهمید که مسیر به سمت منطقه جدیدی هدایت می شود. این بخش در واقع مسیر جداگانه ای از The Second Path می باشد که قبلا قادر به بررسی آن نبوده اید. در صورتی که این منطقه را تکمیل کرده باشید، باید نقشه ای داشته باشید که مکان شما را نشان بدهد.

در طول مسیر حرکت کرده و از پله ها پایین بروید. دو گروه دشمن armorshell در پایین منتظر شما هستند، پس آن هیولاها را نابود کرده و سپس به سمت چپتان نگاه کنید. صندوقچه گنجی را پیدا خواهید کرد. آن را باز کنید تا Destrier را به دست آورید. در امتداد این مسیر حرکت کنید تا از کنار صندوقچه گنج به سمت راست هدایت شوید (مسیری که تعدادی دشمن armorshell در آنجا در حال نگهبانی هستند). مادامی که به جستجویتان ادامه می دهید، به سه راهی در مسیر می رسید. اگرچه می توانید راهتان را ادامه دهید تا صخره ای را پیدا کنید که شما را به بخش اصلی The Second Path که قبلا آن را بررسی کرده اید، می رساند، در عوض باید به سمت راست بروید و در آن مسیر حرکت کنید.

طبق راهنمای Last Remnant (سی و چهار) خیلی زود به سه دشمنی می رسید که در راهرو پرسه می زنند. آن ها را شکست دهید و به سمت انتهای مسیر حرکت کنید، البته حواستان به پیدا کردن نقطه غواصی روی دیوار سمت چپ باشید. کمی پس از آن، راه به بن بستی در اتاق بزرگتری می رسد. زمانی که از آن بگذرید، یک دشمن Glagonos از خاک ظاهر شده و به شما حمله می کند. او را شکست دهید، سپس حرکت کنید تا صندوقچه گنجی که حاوی Dwarf’s Cabochon و Leanan Sidhe’s Brilliance می باشد را پیدا کنید.

اکنون همه کارهایی که می توانستید در The Third Path انجام دهید را به پایان رسانده اید. به عقب برگردید و به سمت انتقال دهنده حرکت کنید و وارد نقشه جهانی شوید، یا به سمت سراشیبی حرکت کرده و از The Second Path خارج شوید، اینکه کدام یک را انتخاب کنید به خودتان بستگی دارد.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 5 =