راهنمای قدم به قدم بازی Octopath Traveler (قسمت سیزدهم)

بازی Octopath Traveler

در بازی Octopath Traveler زمانی که به دروازه نزدیک می شود، نگهبابان در ابتدا مانع او می شوند اما پس از مشاهده نامه به او اجازه ورود می دهند.

بازی Octopath Traveler
بازی Octopath Traveler

راهنمای قدم به قدم بازی Octopath Traveler (قسمت سیزدهم)

داستان تریون – فصل اول

مقدمه

داستان بازی از جایی شروع شده که تریون وارد بار می شود. او متوجه می شود که دو تن از سارقین از نحوه ی دزدی او تعریف می کنند، اما متوجه حضور تریون در آن نزدیکی نشده اند. در اینجا فلاش بکی از ده سال گذشته پخش شده که در آن تریون در زندان بوده و با دزدی به نام داریوش ملاقات می کند و با یکدیگر از آنجا فرار می کنند. او، پس از رها کردن افکارش، با متصدی بار در مورد دارایی راووس و دشواری سرقت از او صحبت می کند. این چالش برای او جذاب می شود.

تریون به سمت عمارت راووس رفته تا آن را بررسی کنید و تغییر نگهبانان را نظاره گر شود. آنگاه متوجه مبادله ای میان نگهبانان و یک بازرگان شده و می فهمد که اگر اثبات کند با خانم آن خانه در ارتباط بوده و یک بازرگان است، انها به او اجازه ی ورود می دهند.

در این نقطه از بازی متوجه می شویم که مهارت تریون، سرقت است.

او به سراغ جیب بری از مردم شهر می رود. همانطور که مشغول چرخ زدن است، دو دزد او را متوقف کرده و ادعا می کنند که می دانند هدف تریون چیست و می خواهند که شریک جرم او شوند. سپس فلاش بکی از تریون و داریوش را می بینیم که پس از انجام سرقت، مشغول فرار هستند. تریون درخواست دو مرد را رد می کند. او در نهایت به بازرگانی بر میخورد که در مورد کسب و کارش با راووس مشغول لاف زنی است و پس از زدن جیب او، نامه ای به دست اورده و به محل سکونت راووس می رود.

در این نقطه پریمروز می تواند به تیم شما ملحق شود.

زمانی که به دروازه نزدیک می شود، نگهبابان در ابتدا مانع او می شوند اما پس از مشاهده نامه به او اجازه ورود می دهند. او از در روبروی وارد نمی شود، بنابراین از پنجره سمت شرقی محل سکونت راووس راه خود را پی می گیرد.

عمارت راووس، طبقه اول

طبقه اول عمارت راووس در Cliftlands و در شهر Bolderfall واقع شده است و از شمال غرب به طبقه ی دوم عمارت راووس و از جنوب شرق به Bolderfall ختم می شود. این مسیر ضروری فصل اول داستان تریون است.

قبل از ورود به طبقه اول عمارت راووس، صندوقی در محوطه بخش شمال غربی قرار دارد.

نقشه

شمال : طبقه دوم عمارت راووس | غرب: دروازه عمارت راووس

نماد معنی
S محل ذخیره بازی

 

صندوق آیتم
۱ انگور شفابخش
۲ ۸۰۰ پول
۳ آلوی نیروبخش

 

اعداد صندوق مطابق نقشه فوق است.

دشمنان حاضر در این ناحیه

نگهبان راووس
نگهبان یخ

 

عمارت راووس، طبقه دوم

طبقه دوم عمارت راووس از جنوب غرب به طبقه ی اول و از جنوب شرق به مبارزه با Heathcote ختم می شود.

نقشه

جنوب : طبقه اول عمارت راووس

نماد معنا
S محل ذخیره بازی
M بازرگان
B مبارزه با غول مرحله آخر

 

صندوق آیتم
۱ لباس باد
۲ انگور شفابخش
۳ آجیل نیروبخش
۴ غبار گیج کننده

 

اعداد صندوق مطابق نقشه فوق است.

دشمنان حاضر در این ناحیه

نگهبان راووس

مبارزه با غول مرحله آخر : هیتکات

هیتکات غول مرحله آخر فصل اول داستان تریون است.

علاوه بر هیتکات، باید با نگهبان هم مبارزه کنید.

وقتی تریون گنج را پیدا می کند، با پیشخدمتی به نام هیتکات روبرو می شود که می گوید از روی عمد پای دزدان را به اینجا باز می کند. اگرچه اجازه نمی دهد تا فرار کنید و باید با او بجنگید

اگر در مبارزه با او مشکل دارید سعی کنید از هانیت یا اوفلیا بهره ببرید. همچنین توانایی شفابخشی اوفلیا نیز مفید است.

هیتکات

داستان تریون – فصل اول
مکان طبقه دوم عمارت راووس
HP
نقطه ضعف

 

نگهبان راووس

نقطه ضعف
سپرها ۴

 

پس از شکست هیتکات، او دستبندی را به مچ تریون می بندد تا هرکجا رود، همه بفهمند او یک دزد است.

بانوی عمارت، کردلیا، وارد اتاق می شود. گنج بزرگ عمارت، سنگ آژدهاست که یک ارریال خانوادگی است، اما پس از فوت والدین بانوی عمارت، سه سنگ از انجا دزدیده شده است. اگر تریون سنگ ها را بدست آورد، آن دست بند باز می شود.

سه سنگ باقی مانده یاقوت سرخ، زمرد و طلا می باشند. آنها یاقوت کبود را در اختیار دارند و می دانند که برای جستجوی اطلاعات در مورد یاقوت سرخ باید به Noblexourt بروند.

در این نقطه از بازی، فرقی نمی کند که کدام شخصیت را در اختیار دارید، زمان آن فرا رسیده است تا از شهر خود خارج شده و کاراکترهای بیشتری را به تیم خود اضافه کنید. اینکه بخواهید کدام شخصیت را انتخاب کنید و کجا بروید، بر عهده ی خودتان است. می توانید برای تصمیم گیری در رابطه با این مسئله به فهرست شخصیت ها رجوع نمایید.

تریون – فصل ۲

به دنبال سنگ

تریون به Noblecourt می رسد. او به دنبال اطلاعات بیشتر گشته و مکالمه ای را میان دو نفر از شهروندان در مورد عمارتی مرموز در بخش شمال غربی شهر می شنود که خانه ی اورلیک محقق است، کسی که زمان خود را بر روی مطالعه ی سنگی قرمز و مرموز صرف می کند. تریون تصمیم می گیرد تا به آنجا رفته و موضوع را بررسی کند.

با رفتن به دنبال نشانگر سبز روی نقشه کوچک به حومه شهر در بخش شمال غربی بروید.

تریون به آن محل می رسد. پنهان شده و رفت و آمد سربازان را نگاه می کند. او پس از اینکه متوجه می شود پشت عمارت هیچ راه ورودی ندارد، تصمیم می گیرد تا برای پیدا کردن اطلاعات به میخانه برود.

با رفتن به دنبال نشانگر سبز به میخانه در شرق Noblecourt بروید.

او پس از ورود به میخانه صحبت های زیادی می شنود که برای او اهمیتی ندارند. آنگاه به دو نفری بر می خورد که مشغول صحبت در مورد اورلیک هستند. او به آنها نوشیدنی تعارف کرده و آنها توضیح می دهند که چگونه اورلیک خود را در عمارت پنهان کرده تا به بررسی سنگ بپردازد. همچنین می گویند که او شریکی به نام بارهام داشته که پس از مخالفت با اورلیک از او جدا شده است. تریون تصمیم می گیرد تا به سراغ بارهام برود.

به سمت غرب Noblecourt رفته و نشانگر سبز را دنبال کرده تا به خانه ی موجود در گوشه ی جنوب غربی برسید.

یک درخواست ساده

تریون در می زند و بارهام از ساختمان خارج شده تا شرایط را بررسی کند. او می پرسد که تریون چکار دارد. او تایید می کند که مدت ها پیش شریک تحقیقات اورلیک بوده اما بدون او راحت تر بوده است. تریون برای جلب نظر بارهام به او اجازه می دهد تا در ماموریتش وارد گردد. او به تریون می گوید که برای عبور به کلمه ی عبور نیاز خواهد داشت و به تریون می گوید که اگر آنچه را برای آزمایش می خواهد در اختیار او قرار دهد، کلمه ی عبور را به او خواهد گفت : آب خالص که با شن های بیابان صاف شده اند. این مورد نزد بازرگانی است که اغلب به شهر می آید. تریون به قصد دزدی از او عازم می شود.

نشانگر را دنبال کرده تا به بازرگان برسید.

او بسادگی بازرگان را در مرکز شهر پیدا می کند و آب را از او می دزد. آب را پیش بارهام آورده و بارهام به او می گوید که باید چند مورد دیگر را نیز تهیه کند: ترازوی افسانه ای. بازرگانی در شرق Noblecourt چنین چیزی دارد. او آن را دزدیده و پیش بارهام می آورد و آخرین درخواست بارهام سنگ کریستال است. تریون آن را از بازرگانی که کنار محل ذخیره بازی است سرقت کرده و پیش بارهام بر می گردد. بارهام با داشتن این آیتم ها آزمایش خود را شروع می کند.

بازی Octopath Traveler
بازی Octopath Traveler

او در حین انجام کارش توضیح می دهد که چگونه به همراه اورلیک برای انجام تحقیقات خود آن عمارت را تهیه کرده و چگونه اورلیک تحت تاثیر سنگ قرار گرفته است و به همین خاطر می خواهد به تریون کمک کند. او در نهایت به تریون کلمه ی عبور را می گوید: “حقیقت همه ی چیزها” و نتیجه ی آزمایش را در اختیار او قرار می دهد که یک کلید است و می گوید که کلمه ی عبور او را وارد می کند، اما این کلید برای ورود به آزمایشگاه است.

در یک فلاش بک، دو بزرگسالی را می بینیم که بار بزرگی که متعلق به خانواده ی سیانوس هست را به دوش می کشند و می گویند که اگر آنها را پیدا کنند به خشونت متوسل خواهند شد.

تریون در پیش روی خانه ی بارهام از افکار خود خارج شده و پس از آن باید به عمارت اورلیک برود.

نگهبانان به او می گویند که آنجا چکار دارد. او می گوید که بسته ای برای جناب اورلیک دارد و کلمه ی عبور را به آنها می گوید.

عمارت اورلیک

راهنما

در اینجا نقشه، به همراه موقعیت آیتم ها و صندوق ها در اختیار شما قرار می گیرد.

نقشه ها

جنوب : Noblecourt | طبقه سوم عمارت اورلیک: مبارزه با غول مرحله آخر

نماد معنا
S محل ذخیره بازی

 

طبقه اول

صندوق آیتم
۱ ۳۰۰ پول
۲ زیتون حیات
۳ آلوی نیروبخش

 

طبقه دوم

صندوق آیتم
۱ خوشه انگور شفابخش
۲ سنگ روح روشن (M)
۳ طلسم صاعقه
۴ مربای نیروبخش

 

اعداد صندوق مطابق نقشه فوق است

دشمنان حاضر در این ناحیه

سرپرست
نگهبان یخ
نگهبان

 

مبارزه با غول مرحله آخر : اورلیک

تریون از در بزرگی عبور کرده که بارهام در مورد آن صحبت کرده بود. او از کلید خود استفاده کرده و در را باز می کند. در آنجا متوجه یاقوت قرمز شده که روی میز قرار گرفته است. قبل از برداشتن آن، اورلیک او را متوقف می کند.

اورلیک می فهمد که بارهام همدست تریون است. اورلیک معتقد است که سنگ باید در دستان یک محقق باشد که خود اوست. زمانی که تریون نیاز او به سنگ را می پرسد، او عصبانی شده و حمله می کند.

در اینجا علاوه بر تریون را بادیگارهای او مبارزه خواهید کرد .

اگر در مبارزه با او مشکل دارید، از پریمروز یا ترسا به خاطر افسون آسیب زای خود استفاده نمایید.

اورلیک

داستان تریون – فصل ۲
مکان عمارت اورلیک
HP ۳۰۹۷۹
نقطه ضعف
سپرها
حملات ویژه موشک جادویی (۵۰۰ آسیب به یک شخصیت)

افزایش نیرو (تقویت آسیب فیزیکی و جادویی بادیگاردهای اورلیک)

نارنجک جادویی (۸۰۰ آسیب به تمام شخصیت ها)

خشم (۶۰۰ آسیب به تمام شخصیت ها)

افزودن ۲ بادیگارد در ابتدای بازی، افزودن یک نگهبان در مرحله بعد

 

بادیگارد اورلیک

HP ۷۹۶۶
نقطه ضعف
سپرها ۴

 

نگهبان اورلیک

HP ۱۲۷۴۶
نقطه ضعف
سپرها ۸
حملات ویژه صاعقه

ضربه از بالای سر

 

پس از شکست اورلیک، تریون یاقوت قرمز را برداشته و به Bolderfall باز می گردد.

این اتفاق به صورت خودکار رخ داده و نیازی نیست با پای خود این مسافت را طی کنید.

او یاقوت سرخ را به هیتکات می دهد. بانوی عمارت می خواهد به خاطر خدمت تریون دستبندش را باز کند، اما تریون به او می گوید که اگر دستبندش را باز کنند، هیچ ضمانتی برای ادامه ی کارش نخواهد بود.

تریون می فهمد که زمرد در Wellspring قرار دارد و بازار سیاهی در آن مستقر شده است. هیتکات به تریون می گوید که منابع او گفته اند سنگ در آنجا فروخته شده است و اینکه تریون با داشتن این اطلاعات به سمت Wellspring به راه می افتد.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × دو =