راهنمای گام به گام عنوان هیتمن ۲ (قسمت هشتم)

عنوان هیتمن 2

از مجراها در عنوان هیتمن ۲ رد شوید و یواشکی به پشت جعبه ها بروید تا به جرثقیل برسید. آلارم هشدار را به صدا درآورید و نگهبانی را که برای چک کردن آن می آید از بین ببرید. لباسش را بردارید و جسدش را در جعبه سمت راست بیندازید. کمی به چپ بروید و از پله های اصلی خانه ی رنگان بالا روید. در بالای پله ها، به چپ رفته و از در وارد شوید.

عنوان هیتمن 2
عنوان هیتمن ۲

راهنمای گام به گام عنوان هیتمن ۲ (قسمت هشتم)

Broad Strokes (نکات اصلی)

یک آدمکش حرفه ای برای کشتن رنگان (Rangan) در این شهر وجود دارد. در این ماموریت، شما آدمکش کشمیری را برای یک شلیک حرفه ای بر روی رنگان تنظیم می کنید. سوال این است، چگونه این ترور را انجام می دهید؟

از اتوبوس به طرف چپ بروید تا یک ماشین آبی را ببینید. از آن رد شوید و در فاصله کمی از آن در سمت راست یک پیاده رو را بین نانوایی و مغازه پارچه فروشی می بینید.

مستقیم از سالن رد شوید و از پله هایی که مقابلتان است بالا روید. همینطور ادامه دهید تا به طبقه سوم برسید. در بالای پله ها، به چپ رفته و از در آبی که در سمت راست است رد شوید.

از پله ها بالا روید و به مکالمه تلفنی گوش دهید تا ماموریت را شروع کنید. به طرف تفنگ تک تیرانداز بروید و میدان دید را تنظیم کنید.

به پایین پله ها برگردید و از در بیرون روید. به طبقه پایین رفته و به راهی که از آنجا آمدید برگردید.

وقتی به خیابان قدم می گذارید، خانه رنگان را مقابل خودتان می بینید. به سمت چپ ساختمان بروید تا مجراهای بتونی را ببینید که منتهی به خانه رنگان می شوند.

از مجراها در عنوان هیتمن ۲ رد شوید و یواشکی به پشت جعبه ها بروید تا به جرثقیل برسید. آلارم هشدار را به صدا درآورید و نگهبانی را که برای چک کردن آن می آید از بین ببرید. لباسش را بردارید و جسدش را در جعبه سمت راست بیندازید. کمی به چپ بروید و از پله های اصلی خانه ی رنگان بالا روید. در بالای پله ها، به چپ رفته و از در وارد شوید.

به راست و دوباره یکبار دیگر به راست رفته و سپس از پله های گاراژ بالا بروید. حالا در پشت بام هستید. از دری که در سمت چپتان است رد شوید و به اولین اتاق در سمت چپ وارد شوید. از پنجره بالا روید و خوتان را به سمت چپ برسانید. به محض اینکه آنجا خلوت شد با احتیاط به اتاق نقاش بروید.

وقتی که نگهبان نشست، نقاش را از بین ببرید. لباسش را بردارید و جسدش را در کابینت سمت راست بگذارید.

از در اصلی بیرون رفته و از پله های مقابلتان بالا روید. منتظر رنگان باشید و دنبال او به طرف اتاق نقاش بروید.

زمانی که او صحبت می کند شما بر روی نقاشی چهره کار کنید. در اینجا ماموریت Broad Strokes تکمیل می شود. در حالیکه شما در حال نقاشی کشیدن هستید، آدمکش به رنگان شلیک کرده و او را می کشد. شما حالا می توانید بی سروصدا آنجا را ترک کنید.

Picture Perfect (تصویر عالی)

یک ستاره ی مشهور اجراهای خیابانی (Broadway) در شهر حضور دارد که قرار است با رنگان (Rangan) عکس بگیرد. در این ماموریت، شما خودتان را به جای ستاره خیابانی جا می زنید و یک سری عکس با رنگان می گیرید.

از ایستگاه اتوبوس به چپ و یکبار دیگر دوباره به چپ بروید. در پیاده رو، مردی را که در فیلم رنگان حضور دارد می بینید که یک لباس آبی پوشیده است و در آن اطراف به دنبال گریگوری آرتور (Gregory Arthur) که یک ستاره مشهور اجراهای خیابانی است می گردد. به او نزدیک شوید و برای شروع ماموریت به حرفهایش گوش دهید.

بعد از در عنوان هیتمن ۲ اینکه حرفهایش تمام شد، بچرخید و به سمت پله هایی بروید که آبی و سفید هستند. از سمت راست پله ها بروید. در اینجا به شما هشدار داده می شود که گریگوری آرتور در آن نزدیکی است.

بعد از اینکه او را پیدا کردید به دنبالش بروید تا وقتی که برای استفراغ کردن برود. سپس او را به درون جوی آب هل دهید. با احتیاط پایین روید و لباسش را بدزدید. ممکن است نگهبان متوجه شما بشود. اگر اینطور بود او را هم بکشید و به درون جوی آب پرت کنید.

از جوی آب با احتیاط بیرون بیایید و از راهی که آمدید برگردید و به طرف خیابان بروید. بعد از اینکه از محله های کثیف و شلوغ گذشتید، به سمت خانه رنگان حرکت کنید.

از سمت چپ خانه رنگان بروید و از طریق مجراهای بتونی وارد ملک خصوصی او بشوید.

حالا به سمت راست خانه او بروید و از دو پیچی که در سمت چپتان است بالا روید. در بالای آنها، پله هایی را در سمت راستتان می بینید. از پله ها بالا روید و به پشت بام برسید.

با فیلمبرداری که در سمت چپتان است صحبت کنید و بعد منتظر رنگان باشید. وقتی که آمد، برای عکس گرفتن با او آماده شوید. صبر کنید تا عکس های تک نفری اش تمام شود. وقتی که تمام شد، بازی Picture Perfect تکمیل می شود.

بعد از آن، رنگان برای ترمیم گریم می رود. به او نزدیک شوید و به یادآوری کنید که او می خواست با شما صحبت کند. او از شما می خواهد که به دنبالش به داخل بروید. همراه او بروید تا جایی که از چند پله بالا می رود. وقتی به اولین بال پرواز رسید، با پشتیبانش که نزدیک پنجره است شروع به صحبت کردن می کند. صبر کنید تا رنگان و محافظش برگردند، حالا از پایین پله ها به هردونفرشان شلیک کنید.

خیلی سریع از شفت آسانسور که در سمت چپتان است پایین روید. به طبقه پایینی بروید و دو کارگری که آنجا ایستاده اند را بکشید. لباس یکی از آنها را بردارید و بپوشید. حالا شما می توانید بی سروصدا ازجلوی خانه رنگان بیرون بروید.

عنوان هیتمن 2
عنوان هیتمن ۲

A Close Shave 

مائل استورم (Maelstorm) میخواهد موهایش را کوتاه کند ولی آرایشگر می ترسد که این کار را برای او انجام دهید. در این ماموریت، شما خودتان را به جای آرایشگر جا می زنید و صورت مائل استورم را اصلاح می کنید. مواظب باشید، وسیله های تیزی در آرایشگاه وجود دارد.

بعد از ایستگاه اتوبوس، به طرف پله های سفید و آبی بروید. به سمت راست پله ها رفته و دوباره به راست بچرخید. به اولین فرعی که در سمت چپتان است وارد شوید و سپس یکبار دیگر به سمت چپ جایی که نور بنفش است بروید. یواشکی از پله هایی که در سمت راستتان است بالا روید و به صحبت ها گوش دهید تا بتوانید ماموریت را شروع کنید.

از پله ها پایین روید و از سمت راست به تعدادی پله دیگر می رسید. از آنجا پایین روید تا به مجرای آب برسید. از ورودی بتونی که در سمت راستتان است وارد شوید. با دو نگهبان مواجه می شوید. آنها را بکشید و لباس یکی از آنها را بردارید.

به حرکتتان در تونل ادامه دهید و نگهبانهای بعدی را هم پشت سر بگذارید. در سمت راستتان، به محض اینکه از کنار نگهبانها عبور کردید، دری را می بینید که می توانید از آن رد شوید. در سمت چپ، تصویری از مائل استورم دیده می شود که می توانید آن را بردارید.

از راهی که آمدید برگردید و از پله هایی که در سمت راستتان است بالا روید. از مجرای فاضلاب خارج شوید. مستقیم بدوید و هرجایی که توانستید از سمت چپ وارد خیابان شوید. مغازه آرایشگر که یک صورت نقاشی شده روی در آن است رو به رویتان قرار دارد.

به پشت مغازه بروید و از دری که در دیوار آبی است رد شوید. از کنار مهره هایی که در سمت راستتان است عبور کنید و از پله ها بالا روید. آرایشگر و همسرش در بالای پله ها هستند. آنها را بکشید و لباس آرایشگر را بپوشید. تیغش را از روی زمین و کلیدش را از روی میز بردارید.

از پله ها پایین روید و به مغازه رفته و آنجا را برای شروع کار باز کنید. به بیرون روید و تظاهر کنید که آرایشگر هستید. در اینجا ماموریت A Close Shave تکمیل می شود.

مشتری ها را در عنوان هیتمن ۲ شناسایی کنید تا مائل استورم وارد مغازه شود. به محض اینکه او را شناختید، به او پیشنهاد اصلاح صورت را بدهید. وقتی او روی صندلی نشست، شروع به کار کنید و او را بکشید. جسدش را از روی صندلی بردارید و به سمت چپ بکشید.

جسدش را درون کابینتی که در اتاق دیگر است بگذارید و حالا می توانید بدون سروصدا از آنجا خارج شوید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =