راهنمای گام به گام عنوان هیتمن ۲ (قسمت پنجم)

عنوان هیتمن 2

وقتی در ایستگاه اتوبوس در عنوان هیتمن ۲ هستید، مستقیم به طرف محوطه دلگادو بروید. قبل از پل به سمت چپ رفته و مسیر را دنبال کنید. از مردی که در حال دعا کردن است رد شوید و به طرف مشروب فروشی بروید و از آنجا وارد خیابان شوید. خانه هایی را روی آب می بینید.

عنوان هیتمن 2
عنوان هیتمن ۲

راهنمای گام به گام عنوان هیتمن ۲ (قسمت پنجم)

Submerge (در آب غوطه ور کردن)

دلگادو (Delgado) در حال اجرای یک پروژه مخفیانه در تونل های زیرزمینی منطقه سانتا فورچونا است. او یک زیردریایی بزرگ و زرد را در اختیار دارد. در طول این ماموریت، شما خود را به جای یک مهندس زیردریایی جا می زنید. وقتی دلگادو برای سرکشی می آید دور موتور را برای او زیاد کنید.

وقتی در ایستگاه اتوبوس در عنوان هیتمن ۲ هستید، مستقیم به طرف محوطه دلگادو بروید. قبل از پل به سمت چپ رفته و مسیر را دنبال کنید. از مردی که در حال دعا کردن است رد شوید و به طرف مشروب فروشی بروید و از آنجا وارد خیابان شوید. خانه هایی را روی آب می بینید.

از آنجا بگذرید و وارد جمع کوچکی که در آنجاست شوید.  یک خانه سبز را که غذا می فروشد می بینید. در دکه غذا فروشی، زنی را می بینید که با مرد صاحب آنجا صحبت می کند. به حرفهایشان گوش دهید تا داستان را شروع کنید.

بعد از تمام شدن صحبت هایشان، زن را تعقیب کنید تا به خانه اش برگردد و صبر کنید تا زن و شوهرش در خانه تنها شوند. یواشکی از پنجره وارد شوید و هردویشان را بکشید. بعد از اینکه جان دادند، از در پشتی رد شوید. در بین لباس های شستنی یک لباس مهندس دریایی را می بینید که می توانید آن را بپوشید.

به طرف مشروب فروشی رفته و داخل شوید. روی قفسه در پشت مشروب فروشی کلیدی وجود دارد که برای باز کردن در زیرزمین که در سمت چپ مشروب فروشی است از آن استفاده کنید. کلید را بردارید و به طرف زیرزمین بروید.

در اتاق به سمت لوله ها رفته و دستگیره را بچرخانید تا در مخفی باز شود. مستقیم در مسیر حرکت کنید تا به زیردریایی زرد برسید.

به سمت راست زیردریایی بروید. در آنجا مردی در حال کار کردن با یک دریل است. روی میز کارش، یک پیچ گوشتی باید باشد. آن را بردارید و به سمت زیردریایی بروید و لیمیتری را که روی آن است از کار بیندازید.

بعد از آن، با نگهبان صحبت کنید و از او بخواهید با دلگادو تماس بگیرد. بعد از اینکه آمد، از شما می خواهد که موتور را روشن کنید. به طرف صفحه ی کنترل بروید و موتور را روشن کنید تا در اینجا داستان Submerge کامل شود. دلگادو به شما می گوید که دور موتور را زیاد کنید. می توانید تا سه بار این کار را انجام دهید قبل از اینکه پر شود و به آب انداخته شود. بعد از اینکه برای بار دوم دور موتور را زیاد کردید، صبر کنید تا دلگادو به جلوی زیردریایی بیاد و برای آخرین بار دور موتور را زیاد کنید. نگه دارنده می شکند و دلگادو را به درون آب پرت می کند و او می میرد. صفحه کنترل را ترک کنید و بدون سروصدا از آنجا خارج شوید.

Deadly Art

ریکو دلگادو (Rico Delgado) باید خالکوبی کند و آرتیست خالکوبی به این شهر دعوت شده تا کار خالکوبی را برای او انجام دهد. در این ماموریت، شما خودتان را به جای آرتیست خالکوبی جا میزنید.

بعد از ایستگاه اتوبوس، به طرف خانه دلگادو بروید. قبل از پل به سمت چپ و میان علف ها حرکت کنید. از پله ها پایین بروید، از مردی که دعا می کند رد شوید و مستقیم به داخل مشروب فروشی بروید. در آنجا باید پل پاورز (Paul Powers) را ببینید. مردی که کلاه مشکی دارد. شما باید او را بکشید و لباس هایش را بردارید. اما اول، صحبت های مشروب فروش را بشنوید تا بتوانید داستان را شروع کنید.

بعد از تمام شدن حرفهایش، از دری که در سمت چپ مشروب فروشی در عنوان هیتمن ۲ است بیرون روید. جعبه فیوزی را در آن گوشه می بینید. آن را خاموش کنید و منتظر بمانید تا مرد مشروب فروش برای چک کردن آن بیرون بیاید. به محض اینکه به جعبه فیوز نزدیک شد، او را بکشید و کلید و لباس هایش را بردارید. جسدش را هم در سطل آشغال پشت سرتان بیندازید. به داخل مشروب فروشی برگردید و به طرف دری که در سمت چپ مشروب فروشی است بروید. با کلیدی که چند لحظه پیش برداشتید در را باز کنید. به زیرزمین وارد شوید. مقداری سم موش را روی قفسه می بینید. آن را بردارید.

عنوان هیتمن 2
عنوان هیتمن ۲

از پله ها بالا روید و وقتی پاورز برای تلفن زدن می رود سم را درون نوشیدنیش بریزید. وقتی مقداری از آن را می نوشد برای بالا آوردن به دستشویی می رود. دنبال او بروید و در را ببنیدید. وقتی شروع می کند به بالا آوردن، او را بکشید و لباسش را بردارید و از پنجره با احتیاط خارج شوید.

از راهی که آمدید برگردید و به طرف محوطه ی دلگادو بروید. قبل از در زدن، اسلحه تان را بندازید چون قبل از اینکه به شما اجازه ورود دهند بازرسی بدنی می شوید.

در را بزنید و اجازه دهید محافظان شما را بگردند. سپس پشت سر نگهبان پیش همسر دلگادو بروید.

به صحبت هایش گوش دهید و عکسی را که میخواهد بگیرید. بعد از اینکه حرفهایش تمام شد، او شما را به دفتر کار دلگادو می برد. در اینجا داستان Deadly Art کامل می شود.

بعد از مقداری صحبت کردن، دلگادو برای انجام خالکوبی روی صندلی می نشیند. کار را شروع کنید. به او می گویید که هنوز باید بنشیند. او همسر و محافظش را مرخص می کند. وقتی آنها رفتند، شما می توانید دلگادو را بکشید. جسدش را به دستشویی که پشت میزش است ببرید. حالا شما می توانید بدون سروصدا از آنجا خارج شوید. (نکته: بعضی اوقات نگهبانان هنوز به شما مظنون هستند، بنابراین شما امکان دارد در مواردی بخواهید قبل از کشتن دلگادو خودتان را نجات دهید و بعد دوباره تلاش کنید.)

Half Baked (نیمه آماده)

به نظر می رسد که یک خلبان هلی کوپتر بسته ای را گم کرده است که متعلق به جورج فرانکو (Jorge Franco) می باشد. اگر شما قبل از نگهبانها بسته را پیدا کنید ممکن است بتوانید ماشین تولید کوکایین را دستکاری کرده و باعث یک خرابی بشوید. در این داستان، شما یواشکی وارد کارخانه دارویی فرانکو می شوید و ماشین تولید کوکایین را دستکاری می کنید. باعث خجالت است اگر در محیط کار همچین اتفاقی بیفتد.

از ایستگاه اتوبوس، به طرف حیاط دلگادو بروید. بعد از اینکه به دروازه رسیدید، از سمت راست وارد چمن شوید و تا جایی که می توانید دور شوید. بالاخره، درخت انگوری را می بینید که می توانید از روی آن بالا روید و وارد حیاط شوید.

از درخت در عنوان هیتمن ۲ بالا روید و سپس از نردبان پایین بیایید. مستقیم به طرف دیوار آبی رنگی بروید که واحد AC در آنجا است. AC را خاموش کنید. یکی از نگهبانهای داخل برای چک کردن آن بیرون می آید.

وقتی او بیرون می آید شما یواشکی به سمت چپ ساختمان رفته و از در جلویی وارد شوید. نگهبانی که آنجا ایستاده را بکشید و منتظر آن یکی نگهبان باشید که برگردد. بعد از اینکه وارد شد او را بکشید، لباسش را بردارید و هردو جسد را به داخل کابینتی که در اتاق است بکشید.

از اتاق بیرون بیایید و به طرف دروازه آهنی که در سمت راست است بروید. مستقیم بدوید تا به یک پل کوچک برسید. از پل رد شوید و سپس به طرف چپ و به سوی نگهبانهایی که بنفش پوشیده اند حرکت کنید. به صحبت هایشان گوش دهید تا داستان را شروع کنید.

در آن اطراف بگردید و از پله هایی که در سمت چپتان است بالا روید. در بالای پله ها، به چپ بروید و از کنار دیوار سنگی رد شوید. با دقت نگاه کنید. یک جعبه قرمز را می بینید. به آن شلیک کنید و آن می افتد.

به آن سمت بپرید و صفحه ی گردی که از جعبه بیرون افتاده را بردارید. سپس از سمت چپتان به جاده اصلی برگردید. وقتی که به جاده رسیدید، به راست و حیاط دلگادو بروید. بعد از اینکه به آنجا رسیدید، از دروازه آهنی به عقب برگردید و مستقیم بروید تا نگهبانهای بنفش را در سمت چپتان ببینید.

به سمت چپ رفته و وارد ملک فرانکو بشوید. مستقیم به طرف سقف قرمزی بروید که مربوط به دومین خانه است.

به دالان پشتی در عنوان هیتمن ۲ بروید و تکنسین آزمایشگاه را از پنجره شناسایی کنید. با روشن کردن ژنراتور او را فریب دهید تا برای چک کردن بیرون بیاید. در میان علف ها پنهان شوید و وقتی که بیرون می آید او را بکشید. جسدش را در سطل آشغال بیندازید. لباسش را بردارید و ژنراتور را خاموش کنید. با احتیاط از پنجره آزمایشگاه داخل شوید و صفحه دایره ای را روی ماشین کوکایین نصب کنید تا در اینجا داستان Half Baked تکمیل شود.

فرانکو برای بررسی ژنراتور می آید و به همه ی کارگران بد و بیراه می گوید. پشت سطل آشغالی که درون آزمایشگاه است پنهان شوید وگرنه به خاطر ورود بدون مجوز دستگیر می شوید.

صبر کنید تا نگهبانها از کنار فرانکو بروند سپس با احتیاط از پشت سطل آشغال بیرون بیایید و او را بکشید. از پنجره بیرون روید و بدون سروصدا آنجا را ترک کنید.

 

 

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 7 =