بازی مافیا و توضیحاتی در مورد این بازی و بررسی این بازی

مافیا

مافیا یکی‌ از پر طرفدار ترین بازی‌ هاست که نکته ی‌ جالب در‌ مورد این بازی‌ بالا بودن سرعت جا افتادن و‌محبوبیت این بازی‌ بین گیمر هاست.

مافیا
مافیا

پیش از بررسی ماموریت های جالب و فرعی این بازی ابتدا کمی به داستان و اطلاعات این بازی‌ میپردازیم.

انتشار اولین نسخه ی بازی‌ مافیا در سال ۲۰۰۲ توسط ایلوژن سافت ورک در‌دورانی که تمام استدیو ها با تولیدات تقلیدی  جی‌ تی آی در تلاش برای‌ کسب نام بودند به دلیل تفاوت های موجود در آن با استقبال بی‌ نظیری مواجه شد و با گذشت زمان کوتاهی تبدیل‌ به اثری‌ همه گیر‌شد.

این  شهرت نشان داد که نسخه ی اول بازی آستانه ی‌ یک هنر‌نمایی و‌حریف طلبی در دنیای شلوغ‌ و‌ پر‌تولید  گیمینگ است.

البته انتشار نسخه ی دوم این بازی در سال ۲۰۱۰البته با تغییر‌ تولید کننده ی آن به استدیو چکی‌ توکی با افت کیفیت، کمی از محبوبیت آن کاست و نام مافیا یک را کم رنگ‌ کرد  اما نمیتوان گفت که پایان آن بود چرا که در‌مجموع دو‌گانه ی‌ مافیا جزو برترین ها محسوب شده و در‌جمع بندی بازی خوبی‌ بود.پس‌از تلاش های طولانی‌ مدت توانسته در این بازار شلوغ‌ و پر رقیب آن هم رقیب هایی از‌جنس کال اف دیوتی و‌جی‌ تی آی مخاطبین خود را جذب کرده و نام خود را به عنوان یک‌ بازی‌ محبوب جا بی اندازد و  ماندگار شود. 

اما انتظار ها باساخت نسخه ی سوم این بازی به دست یک استدیو تازه کار یعنی استدیو هنگر۱۳ برای پی‌ سی های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس‌ باکس‌ وان روند فروش این بازی را طور دیگری رقم زد و این مافیای جدید نیز با انتظارات بالایی پیش از انتشار وارد بازار شد.

طی پیش‌ بینی هایی‌ که از این نسخه میشد، کیفیت اعلایی را انتظار میرفت اما این بازی‌ نهایتا هم لول نسخه ی دوم‌  ‌بهترین در حالت بود و هرگز‌ یارای رقابت با مافیا یک خداوندگار کیفیت این سری بازی هارا نداشت.

هنگر ۱۳ موفق به تولید اثری شد که بیس و پتانسیل بالایی را داراست اما ضعف این استدیو در رفع باگ ها و‌نقاط ضعف این بازی کار را خراب کرده بود و روند موفقیت آن را به گونه ی دیگری رقم‌ زده بود طوری  که این ایرادات و نقایص در ابتدای بازی‌ کاملا مشهود است و‌ به وضوح خود نمایی میکند.

از‌جنبه های دیگر اما، روند داستانی بازی‌ باز‌هم از‌ابتدای بازی‌ کنار تمام ایرادات ذکر شده شمارا با خود همراه کرده و نظر بازیکنان را جلب‌ میکند حتی با کلیشه ای و تکراری بودن بازی‌ با تم انتقام جویی،  این موضوع را اثبات میکند که تکراری بودن سوژه و کلیشه ای بودن آن لزوما یک موضوع بازدارنده و منفی‌ نیست.

از‌هنر استدیو هنگر ۱۳که این بازی‌ کلیشه را به یکی از بهترین بازی های سالهای اخیر تبدیل کرده نمیتوان گذشت بلکه توانایی های این استدیوی تازه کار جای افرین گفتن دارد.

روایت بازی از بازگشت لینکلن کلی از جنگ، طی سالهای ۱۹۶۸ اغاز میشود که با دوری از شخصیت اصلی سیاهپوست داستان و فرار آن از‌گروه های مافیای ساکن در شهر نیو بوردو و مهاجرت به کالیفرنیا ادامه میابد و روایت داستان را ابستن اتفاقات پیش رو می کند.

اما مرگ و افتادن اتفاقات بسیار بد برای عزیزان و نزدیکان لینکلن آتش اتفاقات را روشن کرده و داستان را جور دیگری‌ رقم‌ می زنند و مسیر بازی تا رسیدن  به سال مارکانو، رئیس مافیا ختم ‌می شود.

یکی از‌ نقاط قوت این بازی شخصیت پردازی‌ فوق العاده آن است به گونه ای که خیلی سریع آنهارا میشناسید با آنها دوست می شوید و حتی بعد پایان بازی دلتنگ آنها می شوید.

کارکتر های واقعی و‌ معمولی دور از فضای شخصیت های آرمانی سایر بازی ها و حتی طیف‌ خاکستری شخصیت اصلی داستان باعث پذیرفتن آنها و برقراری ارتباطی جذاب با بازیکن ها می شود ابر‌قهرمان گریزی و معمولی‌ بودن‌ پرسناژ ها از شاخصه های این‌ بازی به حساب‌ می‌آید. البته انتقاداتی در‌ روند شخصیت پردازی سه کارکتر ویتو‌،  کاساندارا و و توماس بورگ‌ نیز بر این‌ بازی ‌وارد بوده است.

دیگر المان های جذاب اما ساده ی‌ بازی تم انتقامی بازی را‌گسترش داده و‌به جذابیت های آن می‌ افزاید.

اطلاعات منتشر شده از‌ بازی مافیا

طبق گفته های بلکمن کارگردان  مافیا، در این‌ بازی‌ مناطق و ناحیه های جغرافیای زیادی طراحی شده ای  وجود دارد که هنگام انتشار بازی‌ و‌ شروع آن توسط بازیکن ‌میتوانید با رانندگی‌ و پرتاب تیر در‌آن‌ این گوناگونی و‌گستردگی را تجربه کنید، این‌ یکی‌ از‌شاخصه های مافیا  ۳ است.

البته این‌ گوناگونی منطقه ای شامل گوناگونی در‌ حضور ‌مجرمان مخصوص به هر‌نقطه نیز‌میشود که هدف های اصلی شما هستند و به نوعی سیبل های متحرک‌اند.ناحیه ی  فرانسوی هارا با موقعیت جغرافیایی و بومی های مجرم آن را در گیم‌ پلی بازی پیش از این دیده اید.

این تفاوت های منطقه ای و بومی های ساکن آن‌نیازمند تفاوت در‌سیاست و نوع بازی‌ شما نیز‌هست.

نقاط ضعف گروه های مختلف را‌بیایید و با استفاده از  این‌نقاط ضعف آنها را از‌بین‌ببرید.

نکته ی‌ موثر ‌دیگر ‌بازی، تاثیر‌ تخریب ‌و‌ساخت ساز‌ بر روند داستان است یعنی‌نوع‌بازی‌شما تاثیر‌زیادی بر‌زندگی‌ساکنین عادی این‌مناطق دارد.

در‌صورت بهبود شرایط‌ یک‌ منطقه و آزاد و آباد کردن آن میتوانید بر آن تسلط‌ بیایید و‌مالکیت آن را پیدا کنید.

طبق گفته های بلکمن بازی‌ سیرخطی از‌مسیر‌ مشخص ندارد بلکه با پراکندگی آن گذر‌شما به تمام‌ مناطق‌ بازی‌ می‌افتد مثلا برای به پس‌گرفتن‌ مواد های‌مخدر دزدیده شده ی خود به تمام این‌مناطق‌ سر‌بزنید و درگیر ‌مسابقات رانندگی‌ نیز بشوید.

طی اشنایی شما با شخصیتی‌ به نام‌ برک‌ شما راهنمایی خو‌بی برای طی این‌مسیر ها به همراه دارید.

طبق‌گفته های بلکمن در این ‌مناطق امکان‌ بروز رفتار های متفاوتی با شمارا نیز دارد.

مثلا به علت تفاوت رنگ پوست لینکلن مورد خشونت و‌تحقیر قرار بگیرید و‌در برخی‌دیگر از‌مناطق‌رنگین پوست‌ مورد استقبال و‌ محبت واقع شوید.یکی‌ از‌دلایل انتخاب‌ موقعیت زمانی‌ و مکانی این بازی نمود مشکلات و  کم‌لطفی هاییست که قشر های ‌متفاوت و‌رنگ‌ پوست های متفاوت متحمل‌ میشدند.

این دیدگاه سیاسی نیز طیف بزرگی از تایید و نگاه مثبت منتقدین را با خود همراه کرده چرا که با وجود پیشرفت های جامعه کنونی‌ هنوز هم آثار زیادی از نژاد پرستی را شاهد هستیم.

مافیا
مافیا

این بازی‌ با نشان دادن پیشینه و قدمت نژاد پرستی  نشان میدهد که حل نشدن این مشکل از گذشته های دور دلیل بر حل نشدنی بودن آن نیست ببکه عدم‌ تمایل عده ی زیادی از‌جامعه به بر طرف شدن آن را نشان میدهد.

طراحان بازی تنها شخصیت خاکستری و‌نقش اول‌‌داستان  که یک سیاهپوست خسته از‌جنک و‌جدال است را دستمایه ی  روایت خود نکرده اند بلکه یک‌ قهرمان و ضد قهرمان را همزمان در قالب بشری نشان داده اند و ثابت کرده اند که یک شخصیت معروف دنیای سرگرمی لزوما شرایط خاصی برای محبوب‌ بودن  ندارد این خود نشانه ی ضد نژاد پرسیتی این داستان است.

یک بازی‌ با نقاط‌ مثبت و منفی، ضعف ها و قوت ها با یک‌ پیام اجتماعی میتواند فراتر از روند یک‌بازی ساده گام‌ بردارد و پیش برود و موفقیت را علی رغم تمام موارد ذکر شده تجربه کند.

این پایان‌ مافیا نیست.

گرچه این سه گانه تاکنون موفقیت خوبی را کسب کرده است اما این سوال پیش می آید که آیا قسمت های بعدی آن به کیفیت و‌موفقیت قسمت یک‌ این‌بازی‌خواهد رسید؟ برای پاسخ به آن تنها باید انتظار کشید.

قطعا به زودی اخباری  مبتنی بر ورود نسخه های جدید این چندگانه به بازار به گوش خواهد رسید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 18 =