قابلیت های شخصیت کانر در Assassin’s Creed III

کانر

گاهی اوقات که با چندین دشمن مبارزه می کنید، کانر به دنبال فرصتی است که از این فن استفاده نماید. این فن را می توانید با فشرده دکمه ی O وقتی که دو مثلث در آن واحد در نزدیکی کانر ظاهر می شود، انجام دهید. خواهید دید که به طور همزمان هر دوی آن ها را می کشید.

کانر
کانر

قابلیت های شخصیت کانر در Assassin’s Creed III

Counter

دشمنانی که برای حمله آماده هستند (با یک مثلث قرمز بر روی سرشان مشخص است)، کانر می تواند با دکمه ی O به آن ها حمله کند. در صورتی که مقابله با موفقیت انجام شود، زمان شما کمی کاهش خواهد یافت. در این مرحله، می توان حرکتی خاص را آغاز نمود که کانر می تواند دشمن در حال حرکت خود را گرفته و او را خلع سلاح کند و سلاحش را به زمین بیاندازد (یا اگر از مشت استفاده کنید، می توانید آن را بردارید) دشمن را به زمین بزنید یا با این سلاح ثانویه به او حمله کنید.

Disarm

پس از تقابلی جانانه، Connor می تواند دشمنش را خلع سلاح کند که این کار را با فشردن دکمه ی X انجام می دهد. سلاح های حریفان دیگر در دستشان نخواهد بود، آن ها را در مبارزاتشان رها کرده و سلاح هایشان را روی زمین بگذارید تا Connor آن ها را بردارد. اگر از مشت استفاده کنید، او می تواند سلاحشان را برای خود بردارد و بار دیگر از آن برای مقابله با خودشان، استفاده نماید. سربازانی با کلاه های پوست راگونی را به راحتی می توانید خلع سلاح کنید.

Execute

  پس از تقابلی موفقیت آمیز با دشمن، کانرمی تواند او را بلافاصله با فشردن دکمه ی مربع دقیقاً پس از ضربات متقابل، بکشد. به محض این که یکی از دشمنان را از پا انداخت می تواند بلافاصله به سراغ دشمن بعدی برود و به طور مستقیم به سمت نزدیکترین آن ها برود و باز دکمه ی مربع را فشار دهد. این حمله را می توانید با از پا انداختن گروه زیادی از دشمنان تکمیل کنید.

توجه داشته باشید که شما تنها زمانی کشتارهای زنجیره ای را انجام می دهید که یک پیاده نظام یا سرباز با کلاه راگونی را ببینید و نمی توانید این کار را بر روی Brute یا Jager ها انجام دهید.

Double Execute

گاهی اوقات که با چندین دشمن مبارزه می کنید، کانر به دنبال فرصتی است که از این فن استفاده نماید. این فن را می توانید با فشرده دکمه ی O وقتی که دو مثلث در آن واحد در نزدیکی کانر ظاهر می شود، انجام دهید. خواهید دید که به طور همزمان هر دوی آن ها را می کشید.

Ground Finish

زمانی که دشمنان به زمین خورده اند، کانر خیلی بهتر و راحت تر می تواند آن ها را بکشد. هنگامی که دشمنان بر زمین می افتند بی دفاع می شوند و قادر به حمله کردن یا ضربه زدن نیستند. دکمه ی مربع یا X را در حالی که در نزدیکی دشمن بر زمین افتاده هستید، فشار دهید و فن مذکور را بر روی آن ها انجام دهید، دشمن با تنها یک ضربه کشته خواهد شد. برای اهداف ترکیبی، کشتن به عنوان یک Execute در نظر گرفته می شود و راه خوبی برای شروع کشتارهای زنجیره ای می باشد. در حالی که به نظر می رسد  این کار آسان تر است اما با ادامه دادن به آن خواهید دید که سخت تر است، زیرا ضربه ی مجددی که کانرپس از مواجه شدن با دشمن بر زمین خورده می زند، نیازمند حمله ای دیگر می باشد. در واقع برای ضربه زدن به دشمنان و زمین انداختن آن ها باید پس از ضربه به زمین بیافتند و یا دفاعشان شکسته شود. راه دیگری نیز وجود دارد که استفاده از rope dart می باشد، بدین صورت که با آن دشمن را به سمت خودتان می کشید و بر روی زمین او را از پا می اندازید. این کار را می تواند در حالت چند نفره با شبکه ای ۵۰ نفره نیز انجام دهید.

Human Shield

این تکنیکی است که از دوران جنگ های انقلابی جهت افزایش سلاح ها به کار گرفته می شود. زمانی که دشمنی می خواهد سلاحی گرم استفاده کند، بازیکنان اغلب مایل به استفاده از دکمه ی شکستن خط دفاعی”Break Defense” می باشند (بسته به نوع کنسول باید A یا X را استفاده کنید) تا بتوانند دشم را بگیرند و در مقابل دیگر دشمنان قرار دهند. به طور اتوماتیک و بدو ن وقفه و بدون توجه به درجه یا میزان سلامتی آن ها، به کشتن می پردازید که روشی کارآ تر برای مقابله با دشمنان قویتر اعم از Regular Captain یا Jager ها، می باشد. برای این که بدانید چه زمانی از آن استفاده کنید در نظر داشته باشید که مثلث زردرنگی روی سر آن ها موید این نکته است و در عرض چند ثانیه باید دشمن را به طور زنده به چنگ آورید تا بتوانید از او به عنوان سپر انسانی استفاده کنید.

Open Conflict

در هر رویدادی جایی که نگهبان لوکیشن شما را پیدا می کند و نبردی آغاز می شود، به این نبرد باز گفته می شود. در طول این نبرد بیشترین آسیب پذیری را دارید، زیرا دشمنان در این منطقه به طور کامل بر حمله به شما مسلط هستند و تنها دو آپشن دارید. می توانید تمامی دشمنان را بکشید یا فرار کنید و دیدرس آن ها خارج شوید و در جایی پنهان شوید که بدین صورت بار دیگر برای آن ها ناشناس خواهید شد اما در نظر داشته باشید که اکنون نگهبانان حساس تر هستند پس باید خیلی مراقب باشید. اما اگر راه مبارزه را انتخاب کردید بهترین راه را در چنین موقعیتی پذیرفته اید و باید برای ضربه زدن آماده باشید. از آن جایی که این منطقه با دشمنان زیادی آکنده است که همگی بر روی حمله به شما تمرکز دارند بهترین راه مبارزه ی دفاعی می باشد تا از خطر جلوگیری کنید. ضربات متقابل، ضربه ای برای کشتن و کشتار های ترکیبی بهترین روش هایی هستند که در چنین مواقعی باید از آن ها یاری بجوئید و خودتان را از مخمصه ای که در آن گیر افتاده اید بیرون بکشید. در صورتی تمایل به اختفا داشتید، بهتر است فرار کنید و به گوشه ای بگریزید تا از خط دید دشمن خارج شوید. زمانی که آن ها دیگر نتوانند شما را ببینند، زمان آن است که به گونه ای خود را با آن ها ترکیب کنید و مخفی شوید و زمانی که توانستید خودتان را به صورت ناشناس بین آن ها در آورید، توانسته اید از حضور در نبردی باز نجات یابید.

Secondary Weapon Counter

  بلافاصله پس از Counter، Connor می تواند از سلاح ثانویه اش جهت قتلی سریع بر روی هر دشمنی که با او روبرو شده است استفاده کند. پس از انجام ضرباتی موفق، دکمه ی ثانویه را انتخاب کنید (Y یا مثلث) و سلاح مجهزی را بر دارید و بلافاصله به کشتن دشمن اقدام نمائید.

تمامی حریفان شما از این روش آسیب خواهند دید و هر چیز به جز بمب دودی فقط با یک شلیک هر حریفی را از پا در می آورد. یکی از قدرتمندترین تکنیک هایی است که در دسترس دارید. تمامی سلاح های ثانویه به جز سوت اسبی، پول و طعمه را در این شیوه می توانید به کار ببرید.

Throw

بلافاصله پس از مقابله با دشمن Connor می تواند دشمنش را با زدن دکمه ی O به زمین بزند که پس از آن هم می تواند از Ground finish را اجرا کند. چه Brute ها و چه Jager ها فرقی ندارند، آن ها را هم می توانید به زمین بزنید. این دقیقاً چیزی است که در یکی از ماموریت ها در داستان اصلی بازی برای رسیدن به هماهنگی ۱۰۰%  باید انجام دهید تا به امتیاز مورد نظر برای این تکنیک دست یابید.

کانر
کانر

Enemies

دشمنان از موجودات وحشی تا Templar ها را شامل می شود. موتور جدید مورد استفاده برای این بازی، AnvilNext  می باشد که حضور بیش از ۲۰۰۰ دشمن را هر بار در هر صفحه ای که می بینید، امکان پذیر می کند.

نمونه های اولیه ای از دشمنان متفاوت وجود دارند که می توانید آن ها را لباس هایشان و سلاحی که حمل می کنند، شناسایی کنید. دشمنانی که تفنگ فتیله ای حمل می کنند ، ضعیف هستند اما آن ها می تواند کانر Kenway را در حالی که با دشمنان دیگری مبارزه می کند ، هدف قرار دهند و به او شلیک کنند. دشمنانی که مقابله با آن ها سخت است با خودشان تبر دارند. آن ها را نمی توانید تنها با متوقف کردن حمله ای معمولی بکشید. دشمنانی هم هستند که از روی پشت بام ها به نگهبانی می پردازند که تفنگ فتیله ای یا تپانچه دارند.

در حالی که بریتانیایی ها و Templar ها حریف اصلی شما در Assassin’s Creed می باشند ، خرس ها و گرگ ها هم دشمنانی توانمند در Frontier هستند. این حیوانات و حیوانات دیگر را می توانید برای منابع مورد نیاز شکار کنید و مثلا از پوست آن ها استفاده نمائید.

Brutes

کلاسی از دشمنان است که از بازی های Ezio Trilogy نشات می گیرد. مردی بزرگ و ذره پوش که به طور خام سرعت زیادی دارد و اغلب قدرتی غیرقابل توقف دارد که این را از تبر بزرگش به دست آورده است. برخلاف Ezio Auditore ، Connor Kenway قادر به متوقف کردن او هست و برای مبارزه با او رو در رویش در مبارزه ای باز، قرار می گیرد.

  در مبارزه، Brute ها از تبر دسته چوبی خود استفاده می کنند. چرخاندن تبر و ضربه ای که می زند، آرام می باشد و از یک مایل دورتر نیز تلگراف می شود ، اما اگر در سرزمین خودشان باشند ویرانگر هستند. وقتی که اعلان حمله قرمز نمایان شد بدانید که Brute ها در حال پدیدار شدن هستند ، می توانید به آن ها ضربه بزنید اما همچون Regular Captain ها در مقابل ضربات کشنده ایمن می باشند و باید آن ها را پرتاب کنید تا به طور قابل ملاحظه ای ضعیف شوند. زمانی که اعلان حمله ی زرد بر روی سر Brute ها نشان داده شد ، نمی توانید با آن حمله مقابله کنید اما از دکمه ی  ضربه ی متقابل استفاده کنید تا کانر بتواند به راه خود ادامه دهد. اغلب در این حملات متحدان Brute ها به اشتباه مورد حمله قرار می گیرند. اگر کانر تصمیم بگیرد که از فاصله ی دور حمله کند، Brute هم تفنگ فتیله ای دارد و می تواند آن را حتی اگر از دست داده باشد هم برگرداند و حتی سلاح های متحدانش که بر زمین افتاده اند را نیز بردارد. او می تواند با سرنیزه یا شلیک کردن زخم بزند و یا جایی را ببرد که در مبارزه  کانر باید از سپر انسانی استفاده کند یا به هر شکلی که می تواند خودش را نجات دهد.

بهترین راه برای مقابله با Brute این است که او را خلع سلاح کنید و بلافاصله قبل از این که بتواند از جایش برخیزد و سلاح جدیدی را از روی زمین بردارد یا تفنگ فتیله ایش را مورد استفاده قرار دهد ، نسبت به نابودی او اقدام کنید. از قتل های محیطی مانند کوباندن به دیوارها، انداختن در آب و کباندن به حصارها استفاده کنید تا کار خود را کم کرده و کارآیی بیشتری داشته باشید.  اما تکنیک های استفاده از سلاح گرم و  کشتن های معمولی همچون ترورها و  Rope Dart ها هنوز تاکتیکی قابل قبول می باشد و به شدت توصیه می کنیم قبل از این که در مبارزه ای باز در گیر شوید، کار آن ها را به پایان برسانید.

Grenadiers

این کلاس از دشمنان با Brute ها متفاوت می باشند. آن ها از حد استاندارد بزرگ تر هستند و می توان آن ها را با کلاه های نشان دارشان شناسایی کرد. بر خلاف نامشان ، نقشی مشابه Brute ها در مبارزه دارند ولی تنها از تفنگ فتیله ای استفاده می کنند و هرگز به تبر با دسته ی چوبی دسترسی ندارند.

Infatryman

پیاده نظام ها واحد نظامی در بازی به حساب می آیند که اغلب به کنترل شهرها مشغول می باشند و اکثر حملاتی که دشمنان انجام می دهند توسط آن ها انجام می شود. آن ها از بریتانیا آمده اند و مستعمرات و باندهای مختلفی را بوجود آورده اند و تنها رنگ یونیفورم شان متغیر است ، اما پیاده نظام بریتانیایی بسیار پر جمعیت تر می باشند. در مبارزه، پیاده نظام یک تفنگ فتیله ای با سرنیزه ای بر روی دماغه دارند که بدین شکل می توانند از آن به عنوان سلاحی جنگی استفاده کنند. آن ها اغلب خط مقدم برای مبارزه با کانر را تشکیل می دهند تا زمانی که کانر در حال مبارزه با دیگر دشمنانش است او را هدف قرار دهند ، اما نسبتاً بی دفاع می باشند. با این که دفاع قابل توجهی ندارند اما به ندرت می توان آن ها را متوقف کرد. می توان به آن ها ضربات کشنده زد و حملاتشان را به وضوح تلگراف نمود و همیشه خط دفاعی آسیب پذیری دارند که می توان با ضربات ترکیبی کارشان را تمام کرد.

پیاده نظام بریتانیایی ها لباس هایی به رنگ قرمز روشن و سفید می پوشند، و اغلب می توان آن ها را به صورت تشکل هایی که با کاپیتان رهبری می شود و Grenadier ها یا jager ها محافظت می شوند، دید. نسخه ی Continental کت قرمزها را با آبی تعویض کرده و اغلب هم در نواحی لیبرال و ماموریت های داستان دیده می شوند که تنوع کمتری هم دارند . نوع باندهای پیاده نظام مربوط به تعداد ماموریت جانبی انتخابی در بوستون می باشد و نسخه ای هم با لباس قهوه ای پررنگ منتشر شده است. آن ها معمولاً برای به دست آوردن پول به فروشگاه ها تعرض می کنند و افرادی که قصد نجات کانر را دارند نیز در انبارها زندانی می کنند.    

Jager

آن ها مزدوران آلمانی هستند که توسط نیروهای بریتانیایی و جهت تقویت قوای سربازان بریتانیایی در طول جنگ، به کار گرفته شده اند. اصطلاح “Hessian” از نام سربازی آلمانی به نام Hessen Kassel گرفته شده است و به طور کلی برای تمامی Jager ها که برای بریتانیا مبارزه می کنند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

در مبارزه، Jager ها تقریبا با  کاپیتان های رگیولار برابر هستند (البته کمی قدرتمندتر) و با تاکتیک ها یمشابه آنان مبارزه می کنند. ابزار اصلی مورد استفاده آن ها برای حملات با سربازان Saber شان و تپانچه ی تک گلوله ی Flintlock می باشد. آن ها را نمی توان با ضربات متقابل و ترکیبی کشت و هرگونه تلاشی برای انجام این کار منجر به حمله ای غیرقابل توقف به کانر می شود. به هر حال ، همچون دیگر دشمنان، آن ها هم آسیب پذیر هستند و می توان آن ها را خلع سلاح کرد و به قتل رساند.

زمانی که در بازی به سطحی بالاتر از سطح ۳ می رسید شاهد حضور بیشتر آن ها خواهید بود و باید کانر را برای جستجوی آن ها آماده نگه دارید. 

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =