آموزش

آموزش اجرای شادی های بعد از گل FIFA 21

آموزش اجرای شادی های بعد از گل فیفا 21

فیفا ۲۱ مانند هر نسخه دیگری از فرانچایز شبیه سازی فوتبال FIFA ، شادی های بعد از گل متنوعی داشته و لیست بلند بالایی از حرکات و خوشحالی های جذاب در آن وجود دارد تا بعد از به ثمر رساندن گل، حریف خود را با یک شادی به یاد ماندنی تحقیر کرده و لذت دوچندانی را از هر گل تجربه نمایید. 


لیست شادی های بعد از گل در
FIFA 21: نحوه انجام تمام شادی های قدیمی و جدید

خبر بزرگ در مورد شادی ‌های بعد از گل FIFA 21: دو حرکت ”Shush / هیس“ و ”A-OK“ از بازی حذف شده اند. خوشبختانه، رقص های جدید، چرخش‌ها و خوشحالی های متعددی در FIFA 21 آمده که جایگزین این دو حرکت شده‌اند: اجرای اداهایی مانند گریه کودک، ناباوری و به اصطلاح موج مکزیکی. تمام حرکات محبوب قدیمی مانند ادای رقص با گیتار، مکیدن انگشت شست مثل نوزاد، تلفن زدن و پرواز پرنده نیز دوباره اضافه شده‌اند: در این راهنما، نحوه انجام تمام این حرکات را خواهید آموخت.

لیست جدید خوشحالی های بعد از گل فیفا ۲۱

۱۴ حرکت جدید در FIFA 21 اضافه شده که در اینجا به نحوه انجام تمام آنها خواهیم پرداخت.

نشان دادن علامت A: X را فشار دهید.

انجام حرکت دوربین دو چشمی: X را فشار دهید.

گریه کودک / گریه کن عزیزم: به طرف دوربین بدوید.

صلح: R1 را نگه داشته و دو بار مربع را فشار دهید.

سلفی گرفتن: به طرف تابلوهای تبلیغاتی بدوید.

باور نکردن: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را به طرف پایین حرکت دهید.

لیز خوردن بر روی دو زانو: L1 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را به طرف بالا، چپ، پایین، راست حرکت دهید.

موج مکزیکی: دایره را فشار دهید (این خوشحالی به صورت رندوم اجرا می‌شود).

چرخش دست و حالت دادن به انگشت: X را فشار دهید.

رقص چند نفره: R2 را نگه دارید، سپس دوبار به آنالوگ سمت راست به طرف راست ضربه بزنید.

نحوه اجرای شادی های بعد از گل FIFA 21

پرش بر روی یک پا و اشاره کردن: R2 را نگه دارید، سپس دوبار به آنالوگ سمت راست به طرف پایین ضربه بزنید.

Surf and Flex: R2 را نگه دارید، به آنالوگ سمت راست ابتدا به طرف پایین و سپس به طرف بالا ضربه بزنید.

آرام باشید: R2 را نگه دارید، سپس آنالوگ سمت راست را به طرف چپ نگه دارید.

قاپیدن دوربین: به طرف دوربین بدوید.

شادی های پس از گل فیفا ۲۱ : حرکات محبوب FIFA 20

تمام اینها، اولین بار در FIFA 20 اتفاق افتادند:

انجام حرکت ورزشی قیچی: L1 را نگه داشته و مربع را فشار دهید.

علامت چالش: L2 را نگه داشته و مربع را دوبار فشار دهید.

پرش چرخشی: L2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

گرفتن یک چشم با دست: R2 را نگه داشته و R3 را فشار دهید.

با تکبر رقصیدن: R1 را نگه داشته و دو بار دایره را فشار دهید.

ناخن جویدن: R2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را به طرف بالا نگه دارید.

راه رفتن مانند کبوتر: R1 را نگه داشته و R3 را فشار دهید.

رقص با گیتار: R1 را نگه دارید، سپس به آنالوگ سمت راست دو بار به طرف بالا ضربه بزنید.

لیز خوردن بر روی زانو: R1 را نگه دارید، سپس به آنالوگ سمت راست دو بار به طرف چپ ضربه بزنید.

قدم زدن سریع و با ادا: L2 را نگه دارید، سپس به آنالوگ سمت راست دو بار به طرف راست ضربه بزنید.

پرش بر روی دست: L1 را نگه داشته و سپس آنالوگ سمت راست را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

شادی های پس از گل FIFA 21: اصول

امضا: X

رندوم: دایره

لغو: L1 / R1

شادی های پس از گل FIFA 21: حرکات همراه با دویدن

مکیدن انگشت شست: مربع را نگه دارید.

باز کردن دست ها: ابتدا به مربع یک ضربه کوتاه زده و سپس آن را فشار داده و نگه دارید.

آموزش اجرای خوشحالی بعد از گل فیفا 21

تکان دادن مچ دست: ابتدا به مثلث یک ضربه کوتاه زده و سپس آن را فشار داده و نگه دارید.

حرکت هواپیمایی: R3 را نگه دارید.

اشاره به طرف آسمان: آنالوگ سمت راست را به طرف بالا نگه دارید.

تلفن زدن: آنالوگ سمت راست را به طرف پایین نگه دارید.

صدای من را می‌شنوید؟: آنالوگ سمت راست را به طرف چپ نگه دارید.

بالا بردن دست مشت کرده به معنی پیروزی: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف راست ضربه بزنید، سپس آن را به طرف چپ نگه دارید.

بیا!: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف چپ ضربه بزنید، سپس آن را به طرف راست نگه دارید.

بوس فرستادن: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف پایین ضربه بزنید، سپس آن را به طرف بالا نگه دارید.

تاب دادن دو دست: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف بالا ضربه بزنید، سپس آن را به طرف پایین نگه دارید.

پرواز پرنده: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف راست ضربه بزنید، سپس آن را به طرف راست نگه دارید.

گذاشتن دستها بر روی سر: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف چپ ضربه بزنید، سپس آن را به طرف چپ نگه دارید.

علامت قلب: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف پایین ضربه بزنید، سپس آن را به طرف پایین نگه دارید.

اشاره به بالا با دست: ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف بالا ضربه بزنید، سپس آن را به طرف بالا نگه دارید.

آسیاب بادی: آنالوگ سمت راست را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

شادی های پس از گل FIFA 21: حرکاتی که در انتهای بازی پس از برد انجام می‌دهند.

حرکات منتخب شماره ۲

علامت X: L1 را نگه داشت و سپس به آنالوگ سمت راست دوبار به طرف پایین ضربه بزنید.

چرخش بر روی زمین: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

افتادن بر روی زمین مانند چوب خشک: L2 را نگه داشته و دایره را فشار دهید.

تلفن زدن: L2 را نگه داشته و مربع را فشار دهید.

هیپنوتیزم: L2 را نگه داشته و مثلث را فشار دهید.

احترام گذاشتن: L1 را نگه دارید، سپس دو بار بر روی دایره ضربه بزنید.

هم زدن قابلمه: L2 را نگه دارید، سپس دو بار بر روی مثلث ضربه بزنید.

اشاره به طرف آسمان: L1 را نگه داشته و دایره را فشار دهید.

رقص اسپانیایی: L2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را دو بار بالا ببرید.

انجام حرکت Elbow (آرنج خم شده جلوی صورت و دست باز شده در عقب): R1 را نگه داشته و دو بار بر روی مثلث ضربه بزنید.

سلام کردن: R1 را نگه داشته و مثلث را فشار دهید.

حرکات منتخب شماره ۳

بی حرکت ایستادن مانند مانکن: L2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را بالا نگه دارید.

صدایتان را نمی‌شنوم (گوشهای خود را با دست می‌گیرد): L2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را به طرف راست نگه دارید.

قلب: L2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را به طرف پایین نگه دارید.

افتادن آجر: L2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را به طرف چپ نگه دارید.

نی زدن: L2 را نگه دارید، ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف بالا و سپس به طرف پایین ضربه بزنید.

انجام حرکت Scorpion: L2 را نگه دارید، ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف چپ و سپس به طرف راست ضربه بزنید.

من کی هستم: L2 را نگه دارید، ابتدا به آنالوگ سمت راست به طرف راست و سپس به طرف چپ ضربه بزنید.

هم محله ای (کنار هم نشستن): L2 را نگه داشته و سپس به آنالوگ سمت راست دوبار به طرف پایین ضربه بزنید.

لغزیدن بر روی زانو و افتادن: L2 را نگه داشته و سپس به آنالوگ سمت راست دوبار به طرف چپ ضربه بزنید.

ماسک: L1 را نگه داشته و به آنالوگ سمت راست دو بار به طرف بالا ضربه بزنید.

بریک زدن (رقصیدن): R1 را نگه داشته و به آنالوگ سمت راست دو بار به طرف راست ضربه بزنید.

موج سواری: L1 را نگه داشته و مثلث را فشار دهید.

حرکات منتخب شماره ۴

شکرگزاری بر روی دو زانو: R2 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را به طرف چپ نگه دارید.

خزیدن مانند کرم، به پشت: R1 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

پرش های برگردان کنترل نشده: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ایستادن بر روی دو دست: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ضربه به سینه: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را دوبار پایین بیاورید.

لغزیدن بر روی سینه: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به پایین و سپس به بالا ببرید.

علامت KO: L1 را نگه داشته و بر روی مربع دو بار ضربه بزنید.

آموزش اجرای خوشحالی بعد از گل FIFA 21

همین جا همین حالا: R1 را نگه داشته و دایره را فشار دهید.

گاز گرفتن دست: L2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را ابتدا به پایین و سپس به بالا ببرید.

ایستادن بر روی پنجه پا با دستانی باز: R1 را نگه دارید و همزمان آنالوگ سمت راست را نیز به طرف چپ نگه دارید.

برادر کوچک: L2 را نگه داشته و دوبار بر روی دایره ضربه بزنید.

پیرمرد: L2 را نگه داشته و R3 را فشار دهید.

حرکات منتخب شماره ۵

بوسیدن زمین: R2 را نگه دارید و آنالوگ سمت راست را به طرف راست نگه دارید.

بر روی زانو افتادن و التماس کردن: R2 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را به طرف پایین نگه دارید.

پرش چرخشی از پشت: R2 را نگه داشته و دوبار بر روی مربع ضربه بزنید.

لیز خوردن به پشت: R1 را نگه داشته و دوبار بر روی مربع ضربه بزنید.

راه رفتن اردک وار: L2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

انجام حرکت پرتاب در گلف: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به چپ و سپس به طرف راست ببرید.

Matador: R2 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به پایین و سپس به طرف بالا ببرید.

رقص ۱: R2 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به بالا و سپس به طرف پایین ببرید.

رقص ۳: R2 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به راست و سپس به طرف چپ ببرید.

شنا رفتن: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به راست و سپس به طرف چپ ببرید.

خزیدن مانند کرم بر روی شکم: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

رقص: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را دو بار پایین بیاورید.

حرکات منتخب شماره ۶

چرخیدن و افتادن: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را دوبار به طرف بالا ببرید.

نشسته پارو زدن: R2 را نگه داشته و آنالوگ سمت راست را دوبار به طرف راست ببرید.

راه رفتن بر روی زانو: R2 را نگه داشته و مربع را فشار دهید.

تاب خوردن مانند گهواره: R2 را نگه داشته و مثلث را فشار دهید.

بوسیدن حلقه: R2 را نگه داشته و دوبار بر روی مثلث ضربه بزنید.

شیرجه رفتن: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را بالا نگه دارید.

آموزش اجرای شادی بعد از گل فیفا 21

ضربات کاراته: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را به طرف راست نگه دارید.

پریدن و لگد زدن: R1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را به طرف پایین نگه دارید.

مرد بزرگ: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را به طرف راست نگه دارید.

دختربچه: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را به طرف چپ نگه دارید.

حرکات منتخب شماره ۷

مثل من راه بروید: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به طرف چپ و سپس به طرف راست ببرید.

Giddy Up: L1 را نگه داشته و R3 را فشار دهید.

آرام باش: L1 را نگه داشته و دوبار بر روی مثلث ضربه بزنید.

تلفن زدن: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را نیز بالا نگه دارید.

موتورسوار: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را نیز پایین نگه دارید.

Hang Loose: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به طرف بالا و سپس به طرف پایین ببرید.

خم شدن و رقصیدن: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را ابتدا به طرف راست و سپس به طرف چپ ببرید.

Patty Cake: L1 را نگه دارید، آنالوگ سمت راست را دوبار به طرف راست ببرید.

 

منبع: GamesRadar

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =