آموزش قدم به قدم فصل ششم بازی Assassins Creed Revelations

بازی Assassins Creed Revelations

برای رسیدن به این هدف از کشتن هر Assassins پرهیز کن. اگر Altair مورد حمله قرار گرفت، Assassins دیگری از او دفاع خواهد کرد پس به رفتن به سوی Abbas ادامه بده و سپس برای کشتن داخل شو. اگر یکی از Abbas’s Assassins قصد حمله به تو را داشت، او را خلع سلاح کن و وفاداریشان را به دست آور.

بازی Assassins Creed Revelations
بازی Assassins Creed Revelations

آموزش قدم به قدم فصل ششم بازی Assassins Creed Revelations

ادامه فصل ششم

حافظه ۷: برگشت مربی

Full Sync- هیچ کس را جز Abbas و Captains هایش را نکش.

برای رسیدن به این هدف از کشتن هر Assassins پرهیز کن. اگر Altair مورد حمله قرار گرفت، Assassins دیگری از او دفاع خواهد کرد پس به رفتن به سوی Abbas ادامه بده و سپس برای کشتن داخل شو. اگر یکی از Abbas’s Assassins قصد حمله به تو را داشت، او را خلع سلاح کن و وفاداریشان را به دست آور.

بعد از صحنه آتش، از تپه به سوی روستا حرکت کن. Altair بزرگتر دیگر مثل قدیم ها آدم کش زیرکی نیست پس حرکاتت آرام و محدود باشد. به سمت هدف فشار بده و سیل عظیمی از آدم کش ها شروع به مبارزه با یکدیگر می کنند. مستقیم به سمت Captain برو و با او مبارزه کن. جلوتر در بالای تپه با گروهی از Assassins  رو به رو خواهی شد که وفاداریشان را به تو عرضه می کنند. آن ها را به سمت دروازه ها دنبال کن و به بالا رفتن از تپه ها ادامه بده. بعضی از دشمنان به تو حمله خواهند کرد ولی یارانت به کمکت خواهند آمد. سربازان را نادیده بگیر و به رفتن به طرف در ادامه بده. زمانی که داخل شدی، اسلحه ات را بیرون بیار و به Abbas شلیک کن تا عملیات کامل گردد.

حافظه ۸: بادبان ها را بکشید

 Full Sync- کسی را با شمشیر نکش.

اگر Ezio از Swords,Crossbow یا حتی Poison Dart استفاده کند عملیات با شکست مواجه می شود. از Impact Splinter Bombs بر روی Jannissaries استفاده کن (بر روی هدف های قرار داده شده منفجر می شوند) یا عقب نشینی کن و با سرعت به سمت زنجیر حرکت و با آن برخورد کن تا Cutscene بعدی اجرا شود.

قبل از رفتن به سمت زنجیر بزرگ در لنگرگاه با Yusuf صحبت کن. در جایی که زنجیر به برج متصل می شود بمب را قرار بده تا هرج و مرج در منطقه ایجاد شود.

بعد از اینکه Ezio  به وسیله زیپ لاین به قایق رفت، به سمت توپ حرکت کن و آتش ها را به طرف کشتی دیگر بپاش. همه ۷ تا را قبل از اینکه از میان آتش از یک قایق به قایق دیگر بروی نابود کن.

تنها ۲ دقیقه زمان داری تا به کشتی امن خود برگردی. این یک ضربه مستقیم به طرف هدف است. تنها به دویدن به طرف جلو ادامه بده و Ezio پرش و تعادل را انجام می دهد.

زمانی که به آخرین کشتی رسیدی، گروهی از دشمنان حمله خواهند کرد. آن ها را نادیده بگیر و به طرف نقطه درخشانی که در جلوی قایق قرار دارد حرکت کن. Ezio به امنیت می رسد تا زمانی که به طرف هدف حرکت کنی پس وقتت را برای مبارزه با دشمنان هدر نده.

فصل هفتم

زیرسرزمین

حافظه ۱: شهر مخفی

Full Sync – شناسایی نشو.

از آنجایی که محافظان در کل منطقه به Ezio مشکوک نمی شوند پس او تا زمانی که مشکلی ایجاد نکند می تواند به راحتی در منطقه گشت بزند. به هدف های اصلی توجه داشته باش تا به Full Sync برسی.

زمانی که به Cappadocia رسیدی، به سمت راهروهای بزرگ برو و از ورودی کوه به سمت کوه داخلی بشو. پس از یک Cutscene کوتاه وارد شهر بشو و از کلبه هایی که در میان Cappadocia  به سمت کوه بزرگ می رود، عبور کن.

به بالای کوه برو و Viewpointرا فعال کن تا در GPS نمایش داده شود. به سمت پایین از Leap of Faith استفاده کن و به سمت منطقه سبز حرکت کن. Eagle Sense را فعال کن و گروه ها را زیر نظر بگیر تا هدف را پیدا کنی.

بازی Assassins Creed Revelations
بازی Assassins Creed Revelations

پس از اینکه هدف را پیدا کردی، با جاسوس رو به رو شو و او شروع به فرار کردن می کند. با سرعت به تعقیب جاسوس برو تا در نهایت آن ها را نزدیک راهرو گیر بیاوری تا عملیات تکمیل گردد.

حافظه ۲: جاسوسی که از من گریخت 

Full Sync- هیچ کسی را نکش.

برای اینکه این مرحله را به خوبی پشت سر بگذاری به دنبال محافظی بگرد که کلید زندان را دارد. کلید را بقاپ و از دست محافظانی که به تعقیبت می آیند فرار کن. زمانی که اوضاع آرام شد، به زندان برگرد و قفلش را باز کن.

از پله ها بالا و به محیط محافظت شده برو و دو مرد را زیر نظر بگیر. به سمت علامت حرکت کن تا محافظی که کلید در دست اوست را پیدا کنی. از زمین مرتفع استفاده کن تا کسی متوجه حضورت نشود. زمانی که به منطقه هدف رسیدی، از Eagle Sense برای پیدا کردن محافظ استفاده کن. او را میان گروهی از محافظان که دعوای دو مرد را تماشا می کنند پیدا خواهی کرد. کلید را از جیبش بدزد اما حواست را جمع کن زیرا ممکن است محافظان متوجه کارت بشوند و به دنبالت بیایند.

هشدار: اگر به اشتباه کسی از کسی میان جمعیت دزدی کردی، آن ها به دنبالت می آیند و با تو مبارزه خواهند کرد. هیچ کس را با مشت نزن زیرا امکان رسیدن به Full Sync را نخواهی داشت.

به سمت زندان برگرد و از سریع ترین مسیر استفاده کن. حواست باشد که کسی متوجه حضورت نباشد در غیر این صورت قادر به باز کردن در نخواهی بود. در شرایط مناسب قفل زندان را باز کن تا عملیات تکمیل شود.

حافظه ۳: خائن

Full Sync- اجازه نده که Janos بیشتر از نیمی از سلامتیش را از دست بدهد.

برای کشتن تمام ۴ محافظ باید سریع و در عین حال مخفیانه باشی. زمانت را هدر نده و محافظان را یکی پس از دیگری بکش تا زمانی که به چهارمین محافظ برسی. برای کشتن او از Low-Pro Kills استفاده کن. اگر درست پیش رفته باشی، Janosتقریباً ۷۵ درصد از جانش را قبل از رسیدن به Shahkulu باقی خواهد داشت.

فیلم را در Assassins ا تماشا کن در حالی که محافظان در حال شکنجه کردن زندانیان Ottoman هستند. از ستون های سمت راست بالا برو تا به اولین محافظ برسی. قبل از پیش رفتن و حرکت به سمت دومین محافظ با استفاده از Air Assassinate او را از بین ببر.

پس از کشتن ۲ محافظ، به سمت سکوی بعدی برو تا سومین محافظ را بکشی. از دیوار بالا برو و آخرین محافظ را بکش قبل از اینکه به برآمدگی روی صحنه در قسمت پایین توجه کنی. از صلیب بالا برو و به پایین بپر تا Shahkulu را بکشی.

پس از Cutscene، Shahkulu و محافظانش تو را محاصره و مجبور به مبارزه می کنند. اگر فضای به اندازه کافی داری، Crossbow قادر است همه آن ها را از پا در آورد. زمانی که به تو نزدیک شدند، صبر کن تا آن ها حمله را آغاز کنند پیش از اینکه از حقه ات استفاده کنی. سپس از Hard Combos برای کشتن Shahkulu استفاده کن و Counter Kill را بر روی او اجرا کن تا مرحله تکمیل گردد.

حافظه ۴: لغو نمایندگی

Full Sync- هیچ آسیبی نبین.

برای پیروزی در این عملیات بهترین راه استفاده از Impact Splinter Bomb و اسلحه ای قوی مانند French Bastard Sword می باشد. اگر سلاح های قوی نداری پیروزی در این عملیات کمی سخت خواهد بود (ممکن است نیاز داشته باشی که از Memory Replay استفاده کنی). اگر اسلحه قوی داری پس به راحتی از Counter Kills و Kill Streak برای کشتن محافظان بد استفاده کن (و همچنین آن ها را با Impact Splinter Bombمنفجر کن).

کشف جعبه های بارون به Ezio ایده ای می دهد. از ستون اصلی بالا برو تا راهی به سمت انبار سلاح ها پیدا کنی.

به بالای ساختمان اصلی برو تا به علامت برسی. از طناب بالا برو و به سمت دیوار شهر برو. زمانی که به انبار رسیدی، باید گروهی از محافظان را از بین ببری. یکی از آن ها را از دور به وسیله Crossbow یا Knives نابود کن سپس زمانی که نزدیک شدند از Sword استفاده کن. در مقابل حملاتشان از خود دفاع کن تا در مبارزه پیروز شوی.

دسته ای دیگر از محافظان در مسیر انبار وجود دارند که باید از شر آن ها نیز خلاص شوی. اگر آن ها را از بین ببری کارهایت به مراتب راحت تر خواهد شد.

زمانی که محیط پاک شد به سمت جعبه ای که علامت گذاری شده است برو تا عملیات تکمیل گردد.

حافظه ۵: آخرین Palaiologi

Full Sync- هیچ آسیبی نبین.

آسان ترین و درعین حال باحال ترین راه برای مبارزه با محافظان در Assassins استفاده از Hook-And-Roll بر روی آن ها می باشد. زمانی که به دنبالت هستند از Hook-And-Roll استفاده کن تا به سمت آن ها بچرخی و به دویدن ادامه بده تا به Cutscene بعدی برسی. بعد از اجرای Cutscene، از نرده ها بپر و بر Manuel از Counter Kill استفاده کن.

به محض رسیدن به Manuel، او شروع به دویدن با نگرانی می کند. به دنبالش در پشت بام های Cappadocia برو. تعدادی زیاد از محافظان به تعقیبت خواهند آمد ولی آن ها را نادیده بگیر و به جلو حرکت کن.

وقتی به دروازه ای که Manuel پشت آن قایم شده است رسیدی، به جلو حرکت کن و از مانع بالا برو. به طرف لنگرگاه برو و با Manuel رو به رو شو تا Cutscene اجرا شود. بعد از Cutscene، به کمک Counter Kill او را بکش تا مرحله تکمیل گردد.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 10 =