آموزش عبور از ماموریت Jannissary در Assassin’s Creed Revelations

به سمت منطقه هدف برو و برای شناسایی Jannissary از Eagle Sense استفاده کن. روش های زیادی وجود دارد که بدون دیده شدن Jannissary را از بین ببری. Smoke Bomb را پرتاب کن و از میان دودها حرکت کن، از Cherry Bombs برای منحرف کردن حواس جمعیت استفاده کن (و دیگر محافظان) یا می توانی Romanies ها را استخدام کنی و با آن ها ترکیب شوی و به Jannissary نزدیک شوی تا از Poison Dart kill استفاده کنی.

Jannissary در Assassin's Creed Revelations
Jannissary در Assassin’s Creed Revelations

آموزش عبور از ماموریت Jannissary در Assassin’s Creed Revelations

فصل ششم

طالع بد

حافظه ۱: داخل سایه ها

Full Sync – هدف را از نقطه ای پنهان بکش.

برای پیروزی راحت در این کار باید از Cherry Bombs و کمی صبر استفاده کنی. از انبار علف نزدیک Jannissary خبیث استفاده کن و در آن مخفی شو. تعدادی محافظ برای جستجوی انبار وارد می شوند پس آن ها را بکش و جنازه های آن ها را در انبار مخفی کن. Cherry Bombs را نزدیک انبار قرار بده و صبر کن تا Jannissary به دنبال صدا بیاید. (باید Cherry Bombs را نزدیک انبار منفجر کنی در غیر این صورت Jannissary به اندازه کافی به انبار نزدیک نخواهد شد)

وقتی که به اندازه کافی نزدیک شد به بیرون بپرید و او را بکشید.

به سمت منطقه هدف برو و برای شناسایی Jannissary از Eagle Sense استفاده کن. روش های زیادی وجود دارد که بدون دیده شدن Jannissary را از بین ببری. Smoke Bomb را پرتاب کن و از میان دودها حرکت کن، از Cherry Bombs برای منحرف کردن حواس جمعیت استفاده کن (و دیگر محافظان) یا می توانی Romanies ها را استخدام کنی و با آن ها ترکیب شوی و به Jannissary نزدیک شوی تا از Poison Dart kill استفاده کنی.

زمانی که Jannissary از بین رفت جنازه اش را در انبار علف مخفی کن (در معرض دید محافظان قرار نگیر) تا مرحله تکمیل گردد.

حافظه ۲: افتخار، شکست و پیروزی

Full Sync- اجرای Air Assassination بر Tarik 

برای کشتن Tarik از بالا، مسیری که به سمت راست کمپ می رود را دنبال کن. (اینکه چگونه به آنجا برسی انتخاب خودت هست) تعدادی داربست در بالای محوطه ای Tarik در آن ایستاده است وجود دارد پس از سمت راست کمپ روی پشت بام نزدیک داربست ها بپر و بعد Tarik  را هدف بگیر و او را از بالا بکش.

با رفیقت Jannissary ترکیب شو و به سمت هدف حرکت کن. زمانی که به شهروندی رسیدی که محافظی را اذیت می کند با کمی اذیت کردن او پوششت را حفظ کن. تپه بالای دروازه را فشار بده.

زمانی که داخل ترکیب Jannissary هستی باید به شدت حواست را جمع کنی. زیرا کوچکترین اشتباهی باعث آشکار شدن هویتت می شود. به سرعت وارد چادر بشو و صبر کن تا هوش و حواست کاهش یابد. از چادر خارج شو و به سمت دیواری در گوشه به سمت ایستگاه Bomb Makingحرکت کن. ذخیره Tactical و Diversion Bombs را دوباره پر کن. از British Gunpowder استفاده کن تا برد انفجار بیشتری داشته باشد.

سپس به گوشه برو و صبر کن تا محافظی پشتش را برگرداند قبل از اینکه وارد انبار علف شوی. تا زمانی که محافظ برگردد پنهان شو سپس او را بکش. به طرف دیگر سکو برو و از برج بالا برو تا به نقطه مناسب بعدی برسی. صبر کن تا هو شو حواست کاهش یابد سپس از برج به طرف انبار علف زیرین برو. برای گیج کردن محافظ از Smoke Bomb استفاده کن. سپس با شتاب به طرف ورودی چادر برو و نمایش را آغاز کن.

نکته: پریدن در اولین انبار علف

این کار به این آسانی ها هم نیست. یک محافظی وجود دارد که علاقه خاصی به نگاه کردن درون حفره  های دیوار دارد و دوستانش را برای سیخ فرو کردن در انبارت می آورد.

او حس ششمی برای شناسایی تو دارد پس اگر مجبور شدی از بمب برای از بین بردن او و رفقایش استفاده کن.

زمانی که به کنترل Ezio برگشتی، به جلو برو و به Tarik حمله کن. Jannissary ها دورت حلقه می زنند پس باید با آن ها بجنگی تا راه بیرون رفتن را پیدا کنی. زمانی که Tarik کشته شد، باید از اردوگاه با شمار زیادی از سرباز که به دنبالت هستند فرار کنی. در ساعت ۱۱ از جایی که Tarik را کشتی، زیپ لاینی را خواهی دید که از طریق می توانی به سرعت فرار کنی. به طرف Constantinople برو تا زمانی که از منطقه قرمز عبور کنی. سپس انباری را پیدا کن تا در آن مخفی شوی.

حافظه ۳: برنده جریانات مختلط

Full Sync- هیچ کس را نکش.

برای رسیدن به این هدف، بهتر است عملیات را از شمال غربی دروازه های قصر شروع کنید (این موقعیتی است که Suleiman  در آن قرار دارد) قبل از ورود به قصر همه محافظان خارج از دیوارهای قصر را بکش (نگران نباش. عملیات تا زمانی که بر قصر نفوذ پیدا نکردی شروع نخواهد شد).

از آنجا با سرعت به سمت دیوار بالکن نزدیک Suleiman برو و به بالا برو (حواست به Jannissary هایی که گشت می زنند باشد) . سپس بالا برو و به سمت Suleiman حرکت کن تا Cutscene اجرا شود. زمانی که Cutscene اجرا شد، به سرعت به سمت Romanies ها برو و با آن ها ترکیب شو. منتظر Jannissary باش تا از راه برسند و سپس از قصر خارج شو و از همان دیوار شمال غربی استفاده کن و به رودخانه بپر و شنا کن. این سریع ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به هدف است.

Jannissary در Assassin's Creed Revelations
Jannissary در Assassin’s Creed Revelations

نکته: در X-BOX 360  این روش را نمی توانی اجرا کنی. باید تمام محافظان را بکشی و زمانی که عملیات آغاز شد به صورت خودکار همه آن ها دوباره به وجود خواهند آمد. و حتی اگر از دیوارها و منطقه قرمز خارج شوی، نمی توانی آن ها را بکشی زیرا همچنان تعدادشان شمرده می شود. به شما اخطار داده شد.

تا زمانی که مشت را به حالت انتخاب در آورده باشی می توانی همه محافظان را بکشی.

می توانی پشت آن ها حرکت کنی و دکمه کشتن (X  برای ۳۶۰) را بزنی. در این حالت بدون استفاده از روش های مرگبار کشته می شوند و همچنین می توانی به Full Sync دست یابی.

هدف اصلی این است که بدون دیده شدن وارد قصر شوی. زمانی که داخل شدی، بوته ها و نقاط زیادی برای قایم شدن وجود دارد پس از آن ها آگاهانه استفاده کن. به سمت بالکن قصر حرکت کن جایی که Suleiman منتظر اجرای Cutscene است.

بعد از Cutscene  زمان خارج شدن از قصر فرا رسیده است. پیشنهاد می کنم قسمت نکته را در بالا برای جزئیات خارج شدن از قصر بدون اینکه دیده شوی مطالعه کن.

حافظه ۴: مأموریت کوچک

به دیدن Sophia برو و راجب مشکلاتت با او صحبت کن. او تو را برای جمع آوری یک سری گل در نزدیکی Hagia Sophia  به مأموریت می فرستد. به سمت هدف برو و بدون اینکه شناخته شوی او را دنبال کن تا بفهمی از کجا گل ها را می آورد. زمانی که به باغ رسیدی، ۳ گل لاله انتخاب کن و با Sophia به پیک نیک برو.

حافظه ۵: نشانه ها و علامت ها قسمت سوم

به بالای برج برو و برای پیدا کردن موقعیت کتاب بعدی از Eagle Sense استفاده کن. به سمت روشنایی برو و یک کپی از Aesop’s Fables را بازیابی کن.

حافظه ۶: برج Maiden

Full Sync- کلید Masyaf را بدون اینکه در آب سقوط کنی به دست بیار.

همانند برج Glata مسیر بسیار صاف و مستقیم است و دوربین جاهایی که باید بپری را به تو نشان خواهد داد. کار سختی پیش رو نداری فقط از یک جا به جای دیگر بپر و معما را بدون هیچ مشکلی حل خواهی کرد.

برج Maiden یکی از سخت ترین معماهای این بازی است. زمانی که به تالار اصلی رسیدی به جلو برو و کلید را بکش. تنها ۳۰ ثانیه وقت داری تا به محیط باز شده بروی و ماشه را بکش. این کار موجب پایین رفتن سنگ های داخل آب می شود.

بالای سنگ آویزان در مقابلت بپر و به پایین برو. به پشت برو و در مسیر دیوار حرکت کن تا به زمین محکمی برسی. از روی سکو حرکت و کلید را فعال کن. تنها ۵۰ ثانیه زمان داری تا به منطقه باز شده برسی.

بالا برو و از روی میله ها سر بخور تا به دیوار برسی. به گوشه برو تا زمانی که هدف در مسیر اتاق قرار بگیرد. از میله ها و سکوها برای رفتن به طرف اب استفاده کن و قبل از اینکه زمان به اتمام برسد کلید را بزن.

با سکوهایی که دوباره تنظیم شده اند به راست برو و کلید دیگری را بزن. این بار ۷۰ ثانیه زمان داری تا خودت را به دیوار باز برسانی. از سنگ های آویزان به عنوان سکو استفاده کن و از طریق آن ها به طرف دیگر اتاق برو.

در نهایت به میله هایی میرسی که باید هر طور شده به آن ها آویزان شوی. آرام بچرخ تا بتوانی به طرف هدف بروی. به چرخیدن روی میله ها ادامه بده تا پرش هایت را درست انجام دهی. زمانی که در نهایت به هدف رسیدی، کلید را بزن تا موقعیت موانع را دوباره تنظیم کنی.

سکوی مرکزی بالاتر و دروازه پایین تر می آید که مقصد بعدی را آشکار می کند. تنها ۶۰ ثانیه زمان داری تا به مسیر پایین برسی. به طرف دیگر قفس برو و داخل آن شو. زمانی که آخرین کلید را زدی، کلید Masyaf خودش را در بالای تالار نشان می دهد. به بالای آن برو تا جایزه ات را بگیری.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 10 =