راهنمای قدم به قدم گیم Don’t Starve قسمت دوم از سری قسمت ها

گیم Don't Starve

راهنمای قدم به قدم گیم Don’t Starve قسمت دوم: تمامی مراحل Game Don’t Starve Walk through. در این سری مقالات ما به شما کمک کرده تا به راحتی از پس بازی دوست داشتنی Don’t Starve بر بیابد.

گیم Don't Starve
عکس بازی Don’t Starve

راهنمای قدم به قدم گیم Don’t Starve قسمت دوم: تمامی مراحل Game Don’t Starve Walk through. در این سری مقالات ما به شما کمک کرده تا به راحتی از پس بازی دوست داشتنی Don’t Starve بر بیابد.

 مبارزه (Fight)

سلاح ها

در این گروه تعداد زیادی دستورالعمل برای ساخت ابزارهایی که به وسیله آن ها می توانید از خود در برابر حملات دشمنان محافظت کنید، وجود دارد.

 • Spear
 • Ham Bat
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۵۹ آسیب، استفاده بی نهایت در صورت تازه بودن
علمAlchemy Engine

«حمله یک خوک مرگبار»

یک ابزار برای زد و خورد و آشوب است. در منطقه Giants DLC مانند غذا فاسد می شود. دستورالعمل ساخت: ۱ Pig Skin، ۱ Twings، ۲ Meat (Alchemy Engine نیاز است).

 • Grass Suit
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگیآسیب را جذب می کند
علم

 

 • Log Suit
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۴۵۰HP، جذب ۸۰درصد، آسیب فیزیکی
علمScience Machine

«در برابر برخی آسیب ها از شما محافظت می کند»
این ابزار پوشیدنی برای مبارزه در این بازی است.با پوشیدن این لباس آسیب های ناشی از حملات کاهش می یابد. بهترین روش برای کاهش آسیب در این بازی پوشیدن همزمان Log Suit و Football Helmet است.ماندگاری این لباس در اثر حملات کاهش می یابد.
دستورالعمل ساخت: ۸ Log، ۲ Rope (Science Machine نیاز است)

 • Marble Suit
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۱۰۵۰HP،جذب آسیب ۹۵درصد، کاهش سرعت حرکت ۳۰ درصد
علمAlchemy Engine

«حالا تو هم شبیه مجسمه شدی»
قوی ترین زره پوشیدنی در این بازی است. وقتی این زره را بر تن می کنید، تا ۳۰ درصد سرعتتان کاهش می یابد.


دستورالعمل ساخت: ۱۲ Marble، ۴ Rope (Alchemy Engine نیاز است).

 • Bee Mine‌
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگیتوسط زنبورها به دشمنان نزدیک حمله می کند
علمScience Machine
 • Sleep Dart
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگیباعث به خواب رفتن دشمنان می شود
علمScience Machine
 • Fire Dart
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگیدشمنان را به آتش می کشد
علمScience Machine
 • Blow Dart
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۱۰۰ آسیب
علمScience Machine

 

 • Football Helmet
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگیآسیب را تا ۸۰ درصد کاهش می دهد
علمAlchemy Engine

«از جمجمه شما محافظت می کند»
این یک ابزار پوشیدنی برای مبارزه است.با پوشیدن کلاه آسیب های ناشی از حملات کاهش می یابد. بهترین روش برای کاهش آسیب در این بازی پلی استیشن ۴ پوشیدن همزمان Log Suit و Football Helmet است.ماندگاری این لباس در اثر حملات کاهش می یابد.

دستورالعمل ساخت: ۱Pig Skin، ۱ Rope (Alchemy Engine نیاز است).

 • Tooth Trap
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۶۰ آسیب
علمAlchemy Engine

 

 • Boomerang
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۲/۲۷ آسیب
علمAlchemy Engine

«از زمینی که پایین کشیده شده است می آید»
این ابزاری برای پرتاب است که پس از پرتاب به شما باز می گردد. اگر به موقع آن را دریافت نکنید به شما آسیب خواهد رساند. این ابزاری ایده آل برای شکار Rabbits، Redbirds، Crowsو Gobblers است.

دستورالعمل ساخت: ۱ Board، ۱ Silk، ۱ Charcoal (Alchemy Engine نیاز است).

سلاح های دیگر:
این ابزارها در قسمت مبارزه بازی وجود ندارد.

 • Tentacle Spike
گروهمبارزه
دستورالعمل
ویژگی۲/۲۷ آسیب
علم

ابزاری برای زد و خورد است که پس از کشتن Tentacle می توانید از آن استفاده کنید. زیان آور ترین ابزار بازی است ودومین ابزار زیان آور Spear می باشد. این ابزار قابل ساخت نیست. 

ابزارها (Tools)

این گروه شامل دستورالعمل هایی است که به کمک آن می توانید اقدامات حیاتی، بریدن، استخراج، حفاری و واسازی را انجام دهید. هر ابزار به مرور زمان ماندگاری خود را از دست می دهد به جز Razor و Pitchfork.

 • Axe
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب۲/۲۷
ماندگاری۱۰۰

برای ساخت این ابزار به ۱ Twig و ۱ Fint احتیاج دارید. این ابزار برای بریدن درختان و تهیه هیزم و میوه کاج مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای حمله یا دفاع در برابر موجودات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در اثر زمان آسیب می بیند. همیشه به درصد ماندگاری آن توجه کنید.

 • Pickaxe
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب۲/۲۷
ماندگاری۳۳
گیم Don't Starve
عکس بازی Don’t Starve

با ادامه مقاله راهنمای قدم به قدم گیم Don’t Starve قسمت دوم همراه باشید

 • Shovel
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب۱۷
ماندگاری۲۵

توسط ۲ Twings و Flint ساخته می شود. برای کاشتن گیاهان و کندن استفاده می شود. می توانید آن را در زمین خود قرار دهید یا حتی برای مبارزه با هیولاها نیز از آن استفاده کنید.

 • Pitchfork
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب۱۷
ماندگاری۲۰۰

 

 • Hammer
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب۱۷
ماندگاری۷۵

با استفاده از ۳ Twings، ۳ Rocksو ۲ Ropes ساخته می شود و تنها با استفاده از Science Machine ساخته می شود. این ابزار برای خراب کردن ساختمان ها نیز استفاده می شود پس اگر یک خوک بی ادب همسایه شما بود، می توانید خانه اش را خراب کنید!

 • Razor
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

می توانید با استفاده از ۲ Twings و ۲ Flint آن را بسازید. حتی برای اصلاح ریش های Wilson و استفاده از آن در Meat Effigy یا برای کندن موهای Beefaloes نیز استفاده می شود.

 • Luxury Axe
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

 

 • Regal Shovel
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری
 • Opulent Pickaxe
گروهابزارها
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

 

زنده ماندن (Survival)

 • Backpack
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
امتیاز۸ Inventory Slot
علمScience Machine

 

 • Bird Trap
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
ماندگاری۸ بار
علمScience Machine
 • Bug Net
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
امتیازحشره گیر
علمScience Machine

برای گرفتن حشراتی مانند زنبور یا پشه استفاده می شود. با گرفتن زنبورها، آن ها را در Bee Box قرار دهید.

 • Fishing Rod
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
ماندگاری۹ حلقه
علمScience Machine

 

 • Grass Role
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
امتیازخوابیدن در شب
اثرات۷۵Hunger، ۳۳ Sanity
علمScience Machine
 • Tent
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
امتیازخوابیدن در شب
اثراتاز گرسنگی (Hunger) برای تقویت سلامت جسمی و روانی استفاده می کند.
علمAlchemy Engine
 • Trap
گروهزنده ماندن
دستورالعمل
امتیازگرفتن خرگوش
مصرف۸ Inventory Slots

علم (Science)
Science یک ماشین است که به کمک آن می توانید قفل مواد مورد نیاز برای ساخت را باز کنید. ابتدا باید Science Machine را بسازید و پس از آن Alchemy Engine را می توانید بسازید. زمانی که هر کدام از ماشین ها را ساختید کنارشان بایستید تا مواد مورد نیازی که برای شما باز شده است را مشاهده کنید.

 • Science Machine
گروهعلم
دستورالعمل
امتیازساخت ابزارهای بیشتر

اولین ماشین علمی برای باز کردن قفل ابزارهای مربوط به ساخت است. زمانی که ماشین ساخته شد و در جای مناسبی قرار گفت، با ایستادن در کنار دستگاه می توانید مواد مورد نیاز برای ساخت را مشاهده کنید. زمانی که ابزارها ساخته شدند، دیگر نیازی نیست که برای ساخت مجددشان کنار ماشین بایستید زیرا دیگر قفلش باز شده است.

ابزارهای ساختنی توسط ماشین:

 1. Tools      Shovel, Pitchfork, Hammer, Razor
 2. Survival      Bug Net, Fishing Rod, Bird Trap, Straw Roll
 3. Food      Speedy Farm Plot, Crock Pot
 4. Science      Alchemy Engine
 5. Fight      Spear, Logsuit, Bee Mine, Sleep Dart, Fire Dart
 6. Structures      Chest, Bee Box, Wood Wall
 7. Refine      Rope, Boards, Cut Stone, Papyrus
 8. Magic      Meat Effigy
 9. Dress      Straw Hat, Beefalo Hat

دستورالعمل ساخت: ۱ Gold Nugget، ۴ Logs، ۴ Rocks

 • Alchemy Engine
گروهعلم
دستورالعمل
امتیازساخت ابزارهای بیشتر

دومین ماشین علمی برای باز کردن قفل ابزارهای مربوط به ساخت است. زمانی که ماشین ساخته شد و در جای مناسبی قرار گفت، با ایستادن در کنار دستگاه می توانید مواد مورد نیاز برای ساخت را مشاهده کنید.

زمانی که ابزارها ساخته شدند، دیگر نیازی نیست که برای ساخت مجددشان کنار ماشین بایستید زیرا دیگر قفلش باز شده است.

ابزارهای ساختنی توسط ماشین:

 1.   Tools      Luxury Axe, Regal Shovel, Opulent Pickaxe
 2.  Light      Miner Hat, Pumpkin Lantern
 3. Survival      Tent
 4.  Food      Ice Box, Turbo Farm Plot
 5. Fight      Football Helmet, Tooth Trap, Boomerang
 6.  Structures      Pig House, Birdcage, Stone Wall, Wooden Flooring
 7. Magic      Pan Flute, Amulet
 8. Dress      Beekeeper Hat, Feather Hat, Winter Hat, Top Hat, Dapper Vest, Breezy Vest

دستورالعمل ساخت: ۴ Boards، ۴ Cut Stone، ۶ Gold Nugget (Science Machine نیاز است)

مواد اولیه (Basic Materials)
لیست زیر تمامی مواد اولیه این بازی را نشان می دهد که برای ساخت و ساز به آن ها احتیاج دارید. برای توضیحات هر یک از موارد زیر، بر روی هر کدام کلیک کنید.

 • Beefalo Wool
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

از روش های مختلفی می توانید این ماده را بدست آورید. برای مثال، با کشتن Beefalo  و یا اصلاح او زمانی که خواب است. حتی در محیط هایی خاص مانند Beefalo Pen نیز می توانید بدست آورید. این ماده برای ساخت Carpeted Flooring،Beefalo Hat، Winter Hat و در نهایت Puffy Vest مورد نیاز است.

 • Blue Gem 
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
ویژگیابزار ساخت
علم

با کندن گودال ها و حفره ها می توانید آن ها را پیدا کنید. گاهی اوقات از طریق Blue Hound نیز می افتند. برای ساختن Purple Gem، Chilled Amulet و حتی Ice Staff آن ها را انبار کنید.

 • Charcoal
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری
 • Cut Grass
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

در هر جایی که چمن باشد یافت می شود. یکی از آسان ترین موادی است که می توانید پیدا کنید زیرا در همه جای این سرزمین چمن زار یافت می شود.در این بازی یک ماده پرکاربرد است. برای ساختن Light، Survival و Dress مورد استفاده قرار می گیرد.

 • Cut Reeds
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

این ماده را از نی هایی (یک نوع گیاه) که اطراف مرداب هاست به دست آورید. این ماده برای ساختن ابزارهای مبارزه (Fight) مانند Blow Dart، Sleep Dart و Fire Dart ضرروی است. اگر به دنبال ساختن Pan Flute نیز می باشید، به میزان کافی این ماده را انبار کنید.

 • Flint
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

این ماده بخش جدانشدنی برای زنده ماندن در این بازی است. این ماده در سراسر این سرزمین پراکنده شده است که می توانید از آن استفاده کنید یا با کندن تخته سنگ ها توسط Pickaxe به آن دست یابید. این ماده برای ساخت Razor و Spear و ابزار مبارزه مانند Bee Mine مورد نیاز است.

 • Flowers
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
ویژگیتقویت سلامت روانی
علم

در سرتاسر بازی به خصوص کنار زنبورها (Bees) پیدا می شود.با خوردن گل ها ۱ امتیاز سلامتی (Health) به دست می آورید. برای ساختن تاج گل نیاز به ۱۲ گل دارید. تاج گل به مرور زمان سلامت روانی شما را تقویت خواهد کرد اما با مصرف آن تأثیرش کاهش می یابد.

 • Gears
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

با کندن خاک ها و حفره ها می توانید بدست آورید ولی یک راه بهتر برای گیر آوردن این ماده با کشتن Clockwork، Clockwork Bishop یا Clockwork Rook است. از این ماده برای ساخت Ice Box استفاده کنید.

 • Gold Nugget
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

از طریق خوابیدن بر زمین قبرستان، کندن Boulders و توسط Pig King به دست می آید.برای ساختن بخش های مختلفی مانند Light، Science، Structure و Tools مورد استفاده قرار می گیرد.

 • Green Gem
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
ویژگیابزار ساخت و ساز
علم

 علاوه بر Ancient Pseudoscience Stations که می توانید این ماده را پیدا کنید، از طریق برداشتن مجسمه های قدیمی، چرخ دنده های ساعت و باز کردن صندوق های پر زرق و برق نیز بدست می آید. این ماده برای ساخت Construction Amulet و Deconstruction Staff احتیاج می شود.

 • Honey Comb
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

با کشتن زنبورها این ماده به لیست شما اضافه می شود. این ماده برای ساخت Bee Box مورد استفاده قرار می گیرد.

 • Log
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

با کندن درختان بدست می آید و ماده ای ضروری در این بازی محسوب می شود. زمانی که صاف و صیقلی شوند تبدیل به Boards می شوند. برای ساختن ابزارهای گوناگون در بخش های Light، Dress و Fight استفاده می شود.

 • Pig Skin
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

با کشتن خوک ها وارد لیست شما می شود. به عنوان ماده ای برای ساخت Football Helmet استفاده می شود. مراقب باشید، هیولاها این ماده را به عنوان غذا می بینند پس آن ها را در معرض چشم قرار ندهید.

 • Red Gem
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

از Red Hound می افتد. از این ماده برای ساخت ابزار جادویی مانند Purple Gem و Life Givin Amulet استفاده کنید. این ماده گاهی اوقات با کندن خاک و حفره ها نیز به دست می آید

 • Rocks
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

در همه جای این سرزمین پیدا می شوند ولی در غارها خیلی زیاد هستند. می توانید با صیقلی کردن آن ها را تبدیل به Cut Stone کنید و همچنین برای ساخت ابزارهای Light و Tools استفاده می شوند.

 • Seeds
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری
گیم Don't Starve
عکس بازی Don’t Starve

این ماده توسط پرنده ها روی زمین بر جای می ماند. از آن برای مصرف یا کشاورزی استفاده کنید. به علاوه از این ماده برای پختن Food و ساختن Birdcage استفاده کنید.

 • Thulecite
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری

این ماده در خرابه ها پیدا می شود. از این ماده برای تعمیر Ancient Pseudoscience Stations (و Thulecite از آن بکارید). برای ساخت تعدادی ابزار Magic استفاده می شود.

 • Twigs
گروهمواد اولیه
دستورالعمل
آسیب
ماندگاری۱۰۰

این ماده به راحتی یافت می شود و در عین حال برای بازی بسیار ضروری است. به طور عمده از نهال ها یافت می شوند با این وجود می توانید آن ها را از درخت ها و شاخ و برگ های بلند و تیز و همچنین درختان موز در غارها پیدا کنید. از این ماده برای ساخت ابزار بخش های مختلف مانند Light، Tools و Structures استفاده کنید.

مواد ساخت و ساز (Structures materials)

جادو (Magic)

این دسته از ابزارها به شما در زنده شدن پس از مرگ یا به خواب فرو بردن دشمنان وحشی کمک می کند.

 • Meat Effigy
گروهجادو
دستورالعمل
ویژگیزنده کردن بازیکن
علمPrestihatitator

من به کمک علم می تونم خودم رو زنده کنم! این یک ابزار ساختنی در بخش جادو می باشد. یک مجسمه چوبی است که به وسیله آن می توانید دوباره زنده شوید. به این صورت که شخصیت شما از مجسمه چوبی خارج می شود و دوباره زندگی می کند. دومین روش زنده شدن استفاده از Amulet می باشد. هر Meat Effigy که ساخته می شود حداکثر سلامت بازیکن را کاهش می دهد.
باقی مانده Meat Effigy استفاده شده می تواند به کمک Hammer تمیز شود.قسمت کلیدی در ساخت این ابزار موی ریش است که تنها Wilson می تواند داشته باشد. شخصیت های دیگر بازی نیز می توانند Meat Effigy را مصرف یا بسازند اگر به جای Wilson بازی کنند.این شخصیت ها باید در لیست خود Beard Hairs داشته باشند و با استفاده از Wooden Thing فرار کنند و نقشه جدیدی را با شخصیت دیگری شروع کنند.

دستورالعمل ساخت: ۴ Boards، ۴ Cooked Meat، ۴ Beard Hair (Science Machine نیاز است)

 • Pan Flute
گروهجادو
دستورالعمل
ویژگیدشمنان را می خواباند
علمPrestihatitator

«برای هیولاهای سخت آهنگ می نوازد تا آرام شوند»
این ابزار در این بازی قابل ساخت است. این ابزار می تواند برایت مدتی کوتاه هر موجودی را به خواب ببرد. اگر به موجودی که خواب است حمله کنید، او بیدار خواهد شد.

دستورالعمل ساخت: ۱۰ Cut Reeds ، ۱ Rope (Alchemy Engine نیاز است)

 • Amulet‌
  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 13 =