راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و پنج)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و پنج)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends: تمامی ۶ دنیا و مراحل فرعی آن PlayStation 4 Game Rayman Legends Walk through

The Amazing Maze
The Amazing Maze سومین مرحله از دنیای Olympus Maximus می باشد. در این دنیا بازیکن باید مسیری پر پیچ و خم را که اصلا مشخص نیست طی کند تا به انتها برسد. Teensy های این مرحله نیز در گوشه ای از این مسیر پر پیچ و خم قرار دارند و رسیدن به آن ها کمی سخت است، باید راه یابی دقیق را بلد باشید تا از این مرحله با موفقیت عبور کنید!

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 10
حداقل Gold Lum Cup: 600 Lums

این مرحله از بخش های مربعی تشکیل شده است که باید از تمامی آن ها عبور کنید، در مربع دوم، سطوح خاردار به سمت پایین می آیند، پس با سرعت از این بخش عبور کنید تا با آن ها برخورد نکنید، قفس Teensy اول در مربع سوم قرار دارد، سطوحی در این قسمت به سمت بیرون می آیند و با پریدن روی آن ها می توانید به قفس برسید و با ضربه به آن، Teensy اول را نجات دهید و از مربع خارج شوید.
در این قسمت باید با کمک جریان باد پرواز کنید و از یکی از سه خروجی موجود عبورکنید، اگر از خروجی بالا عبور کنید، به مربعی می رسید که دیواره های سمت راست و چپ آن خاردار است و کرمی خاردار نیز در حال حرکت در آن است، با کمک جریان باد به سمت بالا بروید و از محفظه عبور کنید تا دومین قفس Teensy را مشاهده کنید، چرخ های خاردار نیز از دو طرف در حرکت هستند، با احتیاط کامل از ستون ها عبور کنید تا به قفس برسید و با ضربه به آن، Teensy دوم را آزاد کنید.
حال به همان محفظه ای که سه خروجی داشت خواهید رسید، از خروجی راست عبور کنید تا قفس Teensy سوم را مشاهده کنید و او را آزاد کنید. از خروجی پایین عبور کنید، از مربع جدید عبور کنید، در قسمت جدید دو خروجی خواهید دید، به سمت خروجی سمت چپ حرکت کنید و از آن عبور کنید تا در قسمت جدید قفس Teensy چهارم را ببینید، او را نجات دهید و به قسمت قبلی باز گردید و وارد خروجی قسمت پایین شوید، در این محفظه نیز دو خروجی وجود دارد.

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends
راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

به سمت خروجی سمت چپ حرکت کنید تا قفس Teensy پنجم را ببینید، صبر کنید تا دیوار شعله افکن به سمت مخالف بچرخد، از روی دیوار بالا روید و به قفس ضربه بزنید تا Teensy آزاد شود. سپس از همان جایی که وارد شدید، خارج شده و وارد خروجی سمت راست شوید، به سمت راست حرکت کنید و از چرخ های خاردار بگذرید، با کمک طناب به خروجی بالا برسید و وارد قسمت قبلی شوید، به قفس Teensy ششم ضربه بزنید و او را آزاد کنید.
از خروجی سمت راست عبور کنید، Teensy هفتم به یک چوب بسته شده است، او را نیز آزاد کنید، همان لحظه غولی ظاهر می شود، او چکشی آتشین دارد، منتظر بمانید تا چکشش را به زمین بکوبد، سپس روی سر آن بپرید تا نابود شود و از خروجی آن جا عبور کنید تا به صفحه چرخنده شوید، به کمک جریان باد پرواز کنید و از محفظه بالا عبور کنید، در قسمت بعدی نیز از محفظه عبور کنید تا قفس Teensy هشتم را ببینید، اما راه رسیدن به او بسته است، پس مستقیم حرکت کرده و وارد قسمت بعدی شوید تا از راه دیگری به Teensy هشتم برسید، روی سطوح بپرید و Teensy را نجات دهید و مسیر را به عقب برگردید.
از خروجی ها عبور کنید تا به قسمتی که چهار خروجی داشت برسید، از خروجی پایین خارج شوید تا Lum ها را جمع کنید، سپس از همان خروجی که وارد شدید، باز گردید و وارد محفظه سمت راست شده و از خروجی آن قسمت هم عبور کنید، Teensy نهم به یک چوب آویزان شده است، به سمت بالا بپرید و او را نجات دهید و از خروجی سمت راست خارج شوید.
حلقه طلایی را بگیرید و به سمت بالا ضربه بزنید تا وارد قسمت جدیدی شوید که Teensy دهم در آنجا به چوب وصل شده است، به کمک جریان باد پرواز کنید و او را نجات دهید و از خروجی آن قسمت خارج شوید، حال بخش های مختلف را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید تا به دو شعله آتشین برسید، از بین آن ها خارج شوید، کلید را فشار دهید تا درب خروجی باز شود، شعله های آتش به دنبال شما در حال حرکت هستند، سریع باشید و از تمامی موانع عبور کنید تا در نهایت به خانه برسید.

مرکزخرید دات کام

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − پانزده =