درباره ما

به فروشگاه خوش آمدید

officeسایت فروشگاهی مرکز خرید با اتکا بر تجربه چند ده ساله تیم فروش در بازار سنتی و تیم فنی قدرتمند در حوزه تجارت الکترونیک  در اردیبهشت ۱۳۹۶ و پس از تحقیقات بسیاردر مورد بازار نوپای تجارت الکترونیک ایران پا به عرصه وجود نهاد

امیدواریم بتوانیم با قیمت های رقابتی و خدمات مناسب خود را از رقبا متمایز کرده و در این عرصه خوش بدرخشیم

خوشحال خواهیم شد از نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در هر چه بهتر شدن سایت مرکز خرید و عملکرد مجموعه فروش و فنی استفاده کنیم

صاحب امتیاز سایت: آقای علیرضا فضل اللهی