راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و شش)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت سی و شش)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends: تمامی ۶ دنیا و مراحل فرعی آن PlayStation ۴ Game Rayman Legends Walk through

The Great Lava Pursuit
The Great Lava Pursuit چهارمین مرحله در دنیای Olympus Maximus می باشد. در این مرحله باید از Murphy برای عبور از گدازه ها و حرکت امن از بین دریاچه های بزرگ گداخته استفاده کنید تا زنده بمانید.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 10
حداقل Gold Lum Cup: 600 Lums

در این مرحله از سمت چپ به راست حرکت کنید و موجودات بنفش رنگ را نابود کنید، Wizard به شما ملحق می شود تا بتوانید از دور به موجودات شلیک کنید، Dark Teensy Wizard را خواهید دید که در حال اذیت کردن یک Teensy است و به محض دیدن شما، Teensy را به همراه خود برده و فرار می کند، به دنبال او بدوید، Murphy به شما ملحق می شود تا راه بارش گلوله های آتشین را منحرف کند، به سمت جلو حرکت کنید و روی سطوح متحرک بایستید تا شما را به سمت جلو ببرد.
تخته سنگ هایی از بالا سقوط می کنند که می توانید روی آن ها بپرید و به سمت جلو بروید، قفس Teensy اول را بالای یکی از همین سنگ ها خواهید دید، بپرید و او را نجات دهید.
به راهتان ادامه دهید، با کمک سطوح متحرک از روی شعله های آتش حرکت کنید تا قفس Teensy دوم را هم ببینید و او را نیز نجات دهید.
به سمت جلو حرکت کنید و به کمک جریان باد پرواز کنید، به سمت دشمنانتان تیر شلیک کنید تا نابود شوند، از بین شعله های آتش پرواز کنید، روی سطح متحرک بایستید تا Murphy خیلی سریع شما را از بین گلوله های آتشین عبور دهد. از روی تخته سنگ ها عبور کنید و صبر کنید تا Murphy مسیر حرکت گدازه ها را تغییر دهد، سپس به مسیرتان ادامه دهید، زمانی که روی یکی از سطوح متحرک بایستید، Murphy آن را به سمت بالا می برد و منطقه مخفی اول برایتان باز می شود.
روی سطح مستطیلی بایستید و با حرکت روی آن سعی کنید گلوله های آتشین را منحرف کنید، در نهایت به بالاترین سطح می رسید و می توانید Teensy سوم را نجات دهید. حال دوباره روی سطح متحرک بایستید تا به سمت پایین حرکت کنید و مسیرتان را در پیش بگیرید، از بین شعله های آتش حرکت کنید و به سمت دشمنانتان شلیک کنید، به سمت پایین حرکت کنید تا Teensy چهارم را که روی یک سنگ قرار دارد ببینید و او را نجات دهید.

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends
راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

دوباره به سمت پایین بپرید و روی دشمنان بپرید و آن ها را نابود کنید تا به قسمت سنگ ها برسید، Murphy مسیر گلوله های آتش را منحرف می کند و می توانید راهتان را در پیش بگیرید، از روی دریاچه مواد مذاب پرواز کنید و دیوار اسکلتی را نابود کنید، روی سطح متحرک بایستید تا به سمت بالا بروید و وارد منطقه مخفی بعدی بروید، از بین شعله های آتش عبور کنید و دشمنان را نابود کنید تا به قفس Teensy پنجم برسید و او را نجات دهید.
دوباره روی سطح متحرک بایستید تا شما را دوباره به سمت پایین ببرد، دیوارهای اسکلتی را نابود کنید و از بین شعله های آتش عبور کنید، دوباره روی سطح متحرک بایستید و سریع حرکت کنید تا از بین صخره های در حال سقوط حرکت کنید، Teensy ششم به یکی از این صخره ها وصل شده است، او را نجات دهید. از روی صخره ها و شعله های آتش بپرید، از جریان باد برای پرواز و ضربه زدن به قفس Teensy هفتم و آزاد کردن آن استفاده کنید.
دشمنان را نابود کنید و روی سطح متحرک بایستید تا شما را به قفس Teensy هشتم برساند، به سمت او شلیک کنید تا نجات پیدا کند.
از روی مواد مذاب بپرید و از جریان باد برای پرواز و رفتن به سمت قفس Teensy نهم استفاده کنید. باز هم از روی مواد مذاب پرواز کنید و دشمنان را نابود کنید تا به Dark Teensy Wizard برسید، او بالاخره Teensy دهم را رها می کند و شما می توانید او را نجات دهید و این مرحله را با موفقیت به اتمام برسانید.

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends
راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

Up, Up and Escape!
Up, Up and Escape مرحله کوتاهی است که در آن باید شاهزاده ای به نام Sibylla را نجات دهید. این مرحله پس از جمع آوری ۲۹۰ Teensy باز می شود و یک مرحله اختیاری است.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lum Cup: 300

از بین لوله ها و ساقه های به سمت بالا حرکت کنید و از ساقه های خاردار عبور کنید، Lum ها را جمع آوری کنید و راهتان را به سمت بالا در پیش بگیرید تا به قفس Teensy اول برسید و او را نجات دهید. حال دوباره روی لوله های چوبی بدوید و از حباب های پرشی برای پریدن استفاده کنید.
دیوارهای چوبی که راهتان را مسدود کرده اند نابود کنید و از زنجیرها برای بالا رفتن استفاده کنید، به قفس Teensy دوم می رسید و با یک ضربه او را هم آزاد می کنید، مسیرتان را ادامه دهید و تمامی Lum ها را جمع آوری کنید، از بین ساقه ها عبور کنید تا به بالاترین سطح برسید، قفس Teensy سوم در همانجا قرار دارد، او را نجات دهید و این مرحله را هم به پایان برسانید.

مرکز خرید دات کام

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 19 =