راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت چهل)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends (قسمت چهل)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends: تمامی ۶ دنیا و مراحل فرعی آن PlayStation ۴ Game Rayman Legends Walk through

The Dark Creatures Rise (Invasion)
The Dark Creatures Rise (Invasion) نیز مرحله زمان دار مرحله اصلی یعنی The Dark Creatures Rise می باشد. در این مرحله نیز مشابه تمامی مراحل دیگر باید سه Teensy را نجات دهید که این Teensy ها پس از مدت زمان مشخصی ناپدید می شوند.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lu Cup: N/A

فن dash attack همچنان نقش مهمی را در این مراحل بر عهده دارد. لیزرهای قرمز رنگ پشت سر هم سر راهتان قرار گرفته اند، صبر کنید تا آن ها قطع شوند و سریع از آن ها عبور کنید، موانع اسکلتی را بشکنید و از روی طبل بپرید تا به لیزرهای متحرک برخورد نکنید، به سمت پایین بروید و از بین لیزرهای قرمز رنگ عبور کنید. وزغ ها را نابود کنید و از بین توپ های خاردار بگذرید تا در نهایت به Teensy ها رسیده و آن ها را نجات دهید.

The Amazing Maze (Invasion)
The Amazing Maze (Invasion) نیز مشابه مراحل قبل می باشد و باید در مدت زمان کمتر از یک دقیقه سه Teensy را نجات دهید.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lu Cup: N/A

فن dash attack را که فراموش نکرده اید؟ در این مراحل باید از این فن استفاده کنید تا آن را با موفقیت به اتمام برسانید. دسته طلای را هل دهید تا توپ خاردار کنار رود و بتوانید عبور کنید، در مربع بعدی به سمت پایین بیاید و دوباره دسته طلایی رنگ را هل دهید، یک دشمن به دنبال شما در حرکت است، سریع باشید و از او فرار کنید، به کمک طناب آویزان شده به سمت بالا بروید تا وارد مربع بعدی شوید. دسته طلایی را فشار دهید تا توپی که در مربع قبلی راهتان را سد کرده بود، کنار رود و شما بتوانید از آنجا عبور کنید.
به کمک جریان باد پرواز کنید و دسته طلایی که در قسمت بالا قرار دارد را فشار دهید و به سمت خروجی سمت راست بروید. در آنجا نیز به کمک دسته طلایی رنگ، مسیرتان را باز کنید، ازروی طبل ها بپرید و راهتان را باز کنید، به کمک جریان باد پرواز کنید و به سمت سه Teensy رفته و آن ها را آزاد کنید.

The Great Lava Pursuit (Invasion)

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends
راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Rayman Legends

در این مرحله نیز هیچ چک پوینتی وجود ندارد و باید سه Teensy که به ترتیب پس از ۴۰ ثانیه، ۵۰ ثانیه و ۶۰ ثانیه ناپدید می شوند را نجات دهید.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lu Cup: N/A

در تمامی مراحل Inavsion فن dash attack را مورد استفاده قرار دهید تا با سرعت بیشتری به انتهای بازی برسید و Teensy ها را نجات دهید. باز هم در بین مواد مذاب گیر افتاده اید، به سمت جلو بروید و از کرم ها برای حرکت استفاده کنید، اما مراقب باشید به کرم های خاردار برخورد نکنید، با احتیاط مسیرتان را در پیش بگیرید و با کمک جریان باد پرواز کنید، از روی صخره ها بپرید و از بین شعله های آتش عبور کنید، از مواد مذاب فرار کنید تا در انتها به سه Teensy برسید.

Swarmed and Dangerous (Invasion)
سریع باشید و بازی کنید، از تمامی موانع عبور کنید تا در نهایت سه Teensy را نجات دهید.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lu Cup: N/A

به سمت چپ حرکت کنید و دشمنان چوب پا را نابود کنید، از روی ساقه های تک چشم بپرید و بین دو دیوار حرکت کنید تا به سمت پایین بروید، دیوارهای اسکلتی را بشکنید و روی کیسه ها بپرید تا شما را به سمت جلو ببرند، غولی که سر راهتان است را نابود کنید و از روی ساقه خاردار بپرید، با کمک ساقه گیاهان به سمت جلو حرکت کنید و از روی صخره ها بپرید و به قسمت بالا بروید، دشمن را بکشید و دوباره به پایین بروید، روی کیسه ها بپرید تا شما را از ساقه های خاردار رد کنند، به کمک جریان باد پرواز کنید و دشمنان قرمز رنگ را هم نابود کنید تا در نهایت به سه Teensy رسیده و آن ها را نجات دهید.

Hell Breaks Loose (Invasion)
سه Teensy را نجات دهید تا آخرین مرحله Invasion این دنیا و آخرین مرحله Invasion این بازی را به اتمام برسانید.

راهنمای گام به گام
تعداد Teensies: 3
حداقل Gold Lu Cup: N/A

دسته طلایی را هل دهید و به سمت بالا بروید، تمامی وزغ های سر راهتان را نابود کنید و دسته های طلایی را هل دهید، از کنار توپ های تیغ دار عبور کنید و به آن ها برخورد نکنید. در آخر با هل دادن آخرین دسته طلایی رنگ، راهتان به سمت سه Teensy باز می شود و با حرکت به سمت آن ها می توانید نجاتشان دهید.

مرکزخرید دات کام

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 14 =