راهنمای گام به گام بازی brotherhood (پانزدهم) و توضیحات کامل آن

راهنمای brotherhood (پانزدهم)

به راهنمای brotherhood (پانزدهم) خوش آمدید! با راهنما قادر خواهید بود ماجراجویی brotherhood را بدون هیچگونه اضطرابی دنبال کنید، امیدواریم لذت ببرید!

راهنمای brotherhood (پانزدهم)
راهنمای brotherhood (پانزدهم)

این بازی مناسب پلتفرم های پلی استیشن می باشد.

Bearers of Bad News       

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: به هدف ها اجازه نده که نیروهایشان را تقویت کنند.

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) ۶ هدف در نزدیک یکدیگر به همراه تعداد زیادی محافظ قرار دارند. باید آن ها را بدون اینکه نیروهای اضافی را برای کمک فرابخوانند استفاده از Brazen Attack مناسب نیست. چند هدف را از پشت بام نشانه بگیر و به کمک Pistol به او سم شلیک کن. (Poison Hidden Blade را مجهز کن و دکمه Attack را فشار بده و نگه دار تا سم شلیک شود). اگر به اندازه کافی نیروهای Assassin داشته باشی، می توانی گروهی از دشمنان را به کمک طوفان تیر از بین ببری بدون اینکه فرصت تقویت نیرو داشته باشند.

Cardinal Sin  

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: تنها کاردینال را بکش.

با توجه به راهنمای brotherhood (پانزدهم) از طریق پشت بام ها به وسیله علامت روی نقشه حرکت کن اما تلاش کن که با کسی رو به رو نشوی. اگر به دنبال Full-Sync هستی، هیچ کس را جز هدف نکش. زمانی که به مقصد رسیدی، از Eagle Vision استفاده کن تا هدف را بشناسی. سپس Air Assassination را آماده کن. ممکن است که مجبور شوی او را در شهر تعقیب کنی، پس از پشت بام ها حرکت کن تا شناخته نشوی. (اگر شناخته شوی، عملیات به پایان می رسد)

Turning the Tables

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: یک Seeker، یک Brute و یک محافظ Papal را به وسیله اسلحه اش بکش.

۳ گروه دشمن بر روی نقشه نشان داده شده است که آن ها را باید بکشی. برای گرفتن Full-Sync، حداقل باید یک گروه از دشمنان را با اسلحه خودشان بکشی. اولین گروه از دشمنان Seeker هستند. دومین گروه Brutes و سومین گروه Papal می باشند. برای اینکه آن ها را به کمک اسلحه های خودشان بکشی، خودت را خلع سلاح کن و به حالت دفاعی به خود بگیر. زمانی که حمله کردند، Counter را اجرا کن تا اسلحه را از دستان دشمن بگیری. اگر شانس یاری نکرد، ابتدا به او مشت بزن تا او را کمی ضعیف کنی.

Graduation

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: سلامتی ات را از دست نده.

تمام محافظانی که باید بکشی، در حیاطی هستند که دسترسی به آن خیلی سخت است. با وجود اینکه می توانی بیرون بایستی و برای کشتن محافظان از نیروهای Assassin استفاده کنی، اما برای به پایان رساندن عملیات باید به تنهایی به داخل حیاط نفوذ کنی.

برای ورود به حیاط، از مرکز دیوار جنوبی به درون قصر نفوذ کن. از دیوار سنگر به وسیله نردبان بالا برو و از برجی که در سمت شرق قرار دارد بالا برو و به گوشه ای که در فاصله قرار دارد برو.

از آنجا می توانی به حیاط بپری. اینکه محافظان Papal را قبل از ورود به حیاط یا بعد از ورود به آن می کشی به خودت بستگی دارد. اما بهتر است از نیروهایت بخواهی که این کار را برایت انجام دهند تا Full-Sync را بگیری. یا می توانی در بالای نردبان طعمه قرار دهی و آن ها را فریب دهی. سپس از بالا آن ها را نابود کن.

Brutes and brutality

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: تمام هدف ها را در کمتر از ثانیه بکش.

این عملیات مانند دیگر عملیات ها بر روی نقشه نمایش داده نمی شود. برای پذیرفتن این عملیات به سراغ قفس کبوتری که در بالای مخفیگاه Ezio قرار دارد برو.

خوشبختانه زمان معکوس برای این عملیات تا زمانی که به هدف ها نزدیک نشده ای آغاز نخواهد شد. گروهی از گردن کلفت ها روی پل در حال گفتگو هستند.

برای اینکه آن ها را در کمتر از ثانیه بکشی و Full-Sync را بگیری، بهتر است که از نیروهایت کمک بخواهی و به کمک طوفان تیر آن ها را از بین ببری. ۱۵ ثانیه؟ پس از ۲ گروه استفاده کن.

ادامه توضیحات راهنمای brotherhood (پانزدهم)

 • Thief Assignments

بیشتر عملیات های Thief Assignments بر روی نقشه نمایش داده می شود. باید به گوشه جنوب غربی نقشه بروی تا به انجمن دزدان برسی. با La Volpe صحبت کن تا عملیات های بیشتری به نقشه ات اضافه شود.

 • Lost pup
 • A Clash of Interest
 • Up to Speed
 • Class Warfare
 • Pointing Fingers
 • Eye on the Prize
 • Young at Heart
 • Downsizing
 • A Blanket Finish
 • For the Fans

 

Lost pup

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: Aldo را در کمتر از  دقیقه نجات بده.

به سمت علامت روی نقشه برو تا همه محافظان را بکشی. برای اینکه سرعت عمل داشته باشی باید به کمک Execution Streak این کار را انجام دهی. پس از مبارزه به سرعت با Aldo صحبت کن تا عملیات تمام شود.

A Clash of Interest

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: بدون اینکه هیچ دزدی کشته شود، خودت را از مبارزه نجات بده.

یک مبارزه ساده بدون هیچ اسلحه ای. باید تنها به مشت و Kick اکتفا کنی. برای گرفتن Full-Sync، نباید هیچ یک از دزدان کشته شوند. کل زمان را برای کشتن محافظانی که با دزدان می جنگیدند، صرف کردیم و این کار را به راحتی انجام دادیم.

Up to Speed

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: این مرحله را در کمتر از ثانیه تمام کن.

با سرعت بدو! و از سکوها و برآمدگی ها نپر. نقاطی که مسیر را نشان می دهند فلش های بزرگی دارند که به طرف نقطه بعدی اشاره می کنند. به آن ها اعتماد کن و از نقشه کوچک برای حرکت بعدی استفاده کن.۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه زمان داری که برای گرفتن Full-Sync تنها ۱ دقیقه زمان داری. پس باید ۳۰ ثانیه زمان اضافه بیاوری.

Class Warfare

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: همه راهزنان را به وسیله pistol بکش.

سه علامت روی نقشه نمایش داده می شود که هر کدام از آن ها به محوطه ای که هدف در آن قرار دارد هدایت می کند. اما نه مستقیماً به سمت هدف ها.

برای شناسایی هدف ها از پشت بام ها باید از Eagle Vision استفاده کنی. آن ها مانند مردان عصبانی روی پشت بام ها می دوند که Full-Sync در این جا معنی پیدا می کند. کشتن دشمنان به وسیله pistol. دشمن را هدف بگیر، شلیک کن و سراغ هدف بعدی برو.

Pointing Fingers

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: شناخته نشو.

هدف در بالای پشت بام ها قرار دارد و آسان ترین راه برای کشتن او استفاده از ledge Assassination می باشد. جسدش را بگرد و اگر چیز مفیدی پیدا کردی بردار، سپس جنازه اش را در جاده پرتاب کن. هدف جدید آشکار می شود. این هدف از خیابان ها می گذرد. به پشت او برو، دکمه Fast-walk را نگه دار تا Ezio میزان خشونت لازم را بر روی هدف اجرا کند. همه کارها را بدون اینکه شناخته شوی انجام بده تا Full-Sync را بگیری.

Eye on the Prize

با توجه به راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: همان طور که محتویات جعبه را می دزدی، مراقب باش که کسی تو را نشناسد.

علامت روی نقشه به سمت حیاطی که در اطراف آن ساختمان هایی قرار دارد، اشاره می کند. ورودی حیاط به وسیله محافظانی پاسبانی می شود پس بهترین راه برای ورود، استفاده از پشت بام هاست. به درون حیاط بپر و صندوقی که توسط علامت آبی روی نقشه نشان داده شده است را باز کن. از حیاط بیرون بیا و به نقطه بعدی حرکت کن تا عملیات را تمام کنی. بدون اینکه دیده شوی.

Young at Heart

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: عملیات را در کمتر از ۶۰ ثانیه کامل کن.

این یک عملیاتی است که باید با سرعت به سمت علامت ها حرکت کنی. تا جایی که می توانی در ارتفاع باش. زیرا اگر به پایین بیایی، باید دوباره به بالا بروی. به دنبال طناب هایی برای عبور از میان شکاف بین ساختمان ها بگرد. به دنبال علامت هایی که در بالا و پایین قرار دارد باش. در نهایت، مراقب پرش هایی که بین یکی به آخر مانده و آخرین علامت باید انجام دهی باش. اگر مراقب نباشی، Ezio به صورت خودکار leap of Faith را اجرا می کند. در عوض، از سایبان های سمت چپ استفاده کن تا از آخرین ساختمان عبور کنی.

راهنمای brotherhood (پانزدهم)
راهنمای brotherhood (پانزدهم)

Downsizing

موارد مورد نیاز برای Full-Sync: خائن را به وسیله Hidden Blade بکش.

از میان پشت بام ها دزد را دنبال کن. در نهایت تو را به گوشه ای می برد و سپس به تو حمله می کند. زمانی که Hidden Blade را مجهز کردی، منتظر فرصتی باش تا کار او را تمام کنی. خودت را از دست گروهی از سربازان که در مبارزه شرکت می کنند نجات بده. منطقه را رها کن تا عملیات تمام شود.

A Blanket Finish

طبق راهنمای brotherhood (پانزدهم) موارد مورد نیاز برای Full-Sync: رهبران Cento Occhi را به وسیله Hidden Blade بکش.

اسبی را بردار و به سمت علامت روی نقشه حرکت کن. ۳ دشمن را باید دنبال کنی و بکشی. آن ها نیز بر روی اسب هستند. خوشبختانه هر سه در کنار یکدیگر حرکت می کنند که تعقیب کردنشان را راحت تر می کند. همان طور که دشمنان از جاده عبور می کنند، از میانبر ها استفاده کن تا فاصله ات را کمتر کنی. نزدیک ترین دشمن را هدف بگیر و با Hidden Blade مجهز شده، دکمه Attack را فشار بده تا Leaping Assassination اجرا شود. با خوش شانسی، بر روی جسد اسب سوار فرود می آیی. این امکان را می دهد که دشمن بعدی را به سرعت بکشی.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =