راهنمای گام به گام بازی The Last of Us (شانزدهم) و توضیحات آن

راهنمای The Last of Us (شانزدهم)

در راهنمای The Last of Us (شانزدهم) با توجه به راهنمایی های بیان شده می توانید این بازی جذاب را به راحتی انجام دهید. با توجه به نکات بیان شده در این راهنمایی و رعایت این نکات می توانید این بازی پر هیجان را با موفقیت به پایان برسانید و از انجام این بازی لذت ببرید.

راهنمای The Last of Us (شانزدهم)
راهنمای The Last of Us (شانزدهم)

پاساژگردها

شما و رایلی برای یک مدت کوتاه از مدرسه نظامی فرار کرده اید تا هوکی بازی کنید. آپارتمانی را که واردش شدید غارت کنید. یک پرواز کننده (flyer) را روی میز آشپزخانه پیدا می کنید. از داخل آپارتمان رد شوید و راهتان را پشت سر رایلی و از اتاق خواب ادامه دهید.

از کنار دیوار حرکت کنید و از سوراخی که درون دیوار است بگذرید. یک نقاشی بزرگ از نشان کرم های شب تاب روی دیوار است. بایستید و درموردش با رایلی صحبت کنید. دوباره راه بیفتید و از پله ها بالا روید. از سالن ورودی بگذرید و با احتیاط از پنجره به بیرون بروید. از روی پشت بام ها بپرید. شما بالاخره برای لحظه ای از دید سربازان نظامی پنهان می مانید، سپس روی یک تخته چوبی به جلو بروید.

از کنار این ساختمان حرکت کنید تا به قسمت انتهایی آن برسید. با پریدن به گودالی که در اینجا است می توانید به داخل ساختمان راه پیدا کنید. شما حالا در یک مرکز خرید متفاوت هستید. پشت سر رایلی از روی پله های برقی پایین بروید. به بیلبوردی که درمورد هاوایی است نگاه کرده و با رایلی صحبت کنید.

تبلیغی را درمورد تفنگ های آبی پیدا می کنید و دوباره با رایلی صحبت می کنید. از سالن ورودی عبور کنید تا پله های برقی بیشتری را برای پایین رفتن پیدا کنید. به چادری می رسید که افرادی به نام وینستون (Winston) در آن زندگی می کنند. به داخل چادر بروید تا گفتگویی را با رایلی پیدا کنید. به شما مشروب تعارف می کنند. یا بپذیرید یا رد کنید. یک زین در بیرون وجود دارد که می توانید درموردش با رایلی صحبت کنید.

طبق راهنمای The Last of Us (شانزدهم) سالن ورودی را تا انتها بروید. به یک مسیر بسته می رسید. به رایلی کمک کنید تا از صندوق بالا رود تا آن فضای تنگ را خالی کند. این کار به خوبی پیش نمیرود، بنابراین به سمت راست خودتان نگاه کنید. مغازه ای وجود دارد که می توانید به رایلی کمک کنید بالا برود و وارد آنجا شود. او در را باز خواهد کرد. بنابراین داخل شوید. اینجا یک مغازه هالووین است!

اطراف را بگردید، تعداد زیادی وسیله در اینجا است. با توپ اسکلت جادوی ۸ بازی کنید، ماسک ها را امتحان کنید، به دکوراسیون نگاه بیندازید، تفریح کنید! وقتی که برای بیرون رفتن آماده شدید، به دری که کنار دیوار است بروید و آن را باز کنید. از در بیرون روید. به مرکز خرید برگشته اید. رایلی پیشنهاد می دهد که یک مسابقه ی پرتاب آجر به ماشین ها را داشته باشید.

با جستجو در اطراف، آجرها را پیدا می کنید و آنها را به طرف پنجره های ماشین قرمز پرت می کنید. اول شما همه پنجره های ماشین قرمز را می شکنید و برنده می شوید! به عنوان جایزه، سوالتان را بپرسید.

به دنبال رایلی از چند تا در رد شوید و از پله ها پایین روید. در پایین پله ها، سمت چپ یک در وجود دارد. به داخل اتاق روید تا تعدادی وسیله و یک نامه را پیدا کنید.

به سالن برگردید و برای پیدا کردن دومین در باز در سمت چپ به انتهای سالن بروید. به داخل روید تا رایلی را که در حال نگاه کردن به دیوارکوب ها  است پیدا کنید. وقتی که او  به جعبه دیوارکوب ها که باز است می رسد، بروید و کلید را برای روشن شدن برق بزنید. حالا از درب انتهای سالن خارج شوید.

بسیار نزدیک

با توجه به راهنمای The Last of Us (شانزدهم)  به کولورادو برمی گردید! به داخل مرکز خرید بروید. اگر از آنجا مستقیم بگذرید، تعدادی فودکورت را می بینید. تعدادی وسیله به همراه یک نامه در اینجا وجود دارد. بقیه جاهای این فودکورت را غارت کنید. به جلوی دری می آیید که با قفل آهن ربایی بسته شده است.

ظاهرا به برق احتیاج دارید. کابل های روی زمین را دنبال کنید تا به یک سری درهای جفتی برسید. داخل شوید. تعدادی جعبه حاوی گلوله بر روی زمین قرار دارند. آنها را بردارید.

سالن را طی کنید و یک سری در جفتی دیگر را پیدا کنید. لعنت، بسته هستند. در آبی که تا زانویتان است به حرکت ادامه دهید. خوشبختانه خیلی عمیق نیست، چون همانطور که می دانیم الی نمی تواند شنا کند. به منطقه بارانداز که دو کامیون در آنجاست می رسید. در کنار دیوار سمت راست یک ژنراتور وجود دارد. امتحانش کنید. متوجه می شوید که به گاز احتیاج دارد. خوشبختانه یک جعبه ابزار و یک شلنگ درست پشت ژنراتور وجود دارد.

نامه ای را که کنار ژنراتور است بردارید سپس جعبه ابزار را بردارید. به طرف کامیون ها بروید. زمان این است که از خودتان دفاع کنید! چندین فرد آلوده به سمت شما می آیند. بنابراین تفنگ و چاقویتان را آماده کنید. بعد از اینکه از سر راهتان کنار رفتند، برای برداشتن گاز به عقب برگردید. کامیون قرمز باید خالی باشد ولی در کامیون سفید یک سری چیزهای خوب وجود دارد. گاز را بردارید وبه سمت ژنراتور بروید و روشنش کنید. هرجوری که شده باید از آب دور شوید. دری بسته پشت سرتان وجود دارد که حالا می توانید بازش کنید.

بنا بر راهنمای The Last of Us (شانزدهم) داخل شوید و از نردبان بالا روید تا به مجراهایی برسید که از سقف آویزان هستند. از بین مجراها حرکت کنید تا تا به سکوی نزدیک کامیون ها برسید. درب اولین گاراژ را باز کنید و یک تخته ی بزرگ را روی چرخ پیدا کنید. آن را از گاراژ بیرون بکشید.

درب دومین گاراژ را هم باز کنید. همه چیزش را غارت کنید، سپس تخته را به زیر در فشار دهید. از جعبه هایی که بین دو گاراژ است بالا روید. از بالای در باز شده بدوید و از چیز بزرگی که شبیه سیستم تهویه است بالا روید. از همین جا، از کنار مجراها حرکت کنید تا به در مغازه حیوانات خانگی برسید.

هی مرد، تعداد زیادی فرد آلوده درون مغازه هستند! اولین نفر را با چاقو بکشید، سپس منتطر کلیکر بعدی باشید تا وارد دفتر شود. با احتیاط از پنجره رد شوید و به او چاقو بزنید. تعداد زیادی وسیله در این دفتر وجود دارد. آنها را برای خودتان بردارید. حالا، به مغازه حیوانات خانگی برگردید و بقیه افراد آلوده را نابود کنید.

بطری ها و آجرهایی در اطرافتان وجود دارد که می توانید از آنها برای پرت کردن به سمت افراد آلوده ای که به دنبالتان می آیند استفاده کنید. بعد از اینکه مغازه را غارت کردید، به طرف در جلویی مغازه بروید که شبیه در گاراژ است. آن را باز کرده و خارج شوید. شما حالا در حیاط پشتی هستید و یک هلیکوپتر در اینجا است. تعدادی افراد آلوده به شما نزدیک می شوند. پیشنهاد من این است که یکی از آنها را از پشت بگیرید و با خودتان به یک گوشه پرت کنید و آنجا او رابکشید، سپس منتظر دومی باشید.

فکر استفاده از تفنگ را از سرتان بیرون کنید. چون اگر از تفنگ استفاده کنید، افراد آلوده دیگری به شما حمله خواهند کرد. در حالیکه مراقب کلیکرها هستید، به در بسته ای که نزدیکتان است بروید. بازش کنید و از پله ها بالا روید. اگر به سمت چپ بروید به چادری می رسید که در آن یک صدای ضبط شده وجود دارد. به آن گوش دهید، سپس به بیرون برگردید، از شیشه بالا روید و با احتیاط وارد هلی کوپتر شوید.

تفریح و بازی

با توجه به آنچه در راهنمای The Last of Us (شانزدهم) گفته می شود به بوستون برگشته اید. درها را به سوی یک چرخ و فلک نورانی باز می کنید. عالی ست! سوار یک اسب می شوید. رایلی به شما یک کتاب جوک می دهد، مقداری از آن را بخوانید.

در محوطه قدم بزنید. می توانید داخل یک کیوسک عکس شوید. تعدادی عکس باحال بگیرید اما متاسفانه نمی توانید آن ها را چاپ کنید. برای مدتی همان دوروبر بگردید چون جای جالبی است.

خب، حالا وقت جستجو کردن در این اطراف است. آشپزخانه ای را پیدا می کنید که در آن یادداشتی از وینستون وجود دارد.

به دنبال رایلی از یک پله برقی بالا روید. به یک گذرگاه طاقدار و شراب مقدس می رسید. اگر اطراف را با دقت بگردید یک ماشین ایکس جک هم پیدا می کنید. درونش بنشینید و به عنوان یک جایزه خنده دار از آن لذت ببرید.

وقتی برای رفتن آماده شدید، به طرف کابینت طاقدار بروید تا علامت The Turning که روشن است را بزنید. رایلی برای انجام یک بازی مبارزه می رود، بنابراین وقتی آنها علامت اسکلت سیاه را به نشان شکست نشان می دهند شما کلید on-screen را به سرعت بزنید.

رایلی را دنبال کنید و از در بیرون روید و راهتان را از میان سالن پیش بگیرید. به دری می رسید که علامت خروج رویش است. از آن رد شوید. به انباری می رسید که در آن مجسمه های مانکن وجود دارد.

چندش آور است. از میان انبار رد شوید تا به ویترین مغازه برسید. رایلی تعدادی تفنگ آبی را روی زمین می اندازد. از آب پر کنید و به طرف رایلی آب بپاشید و بازی کنید. وقتی که رایلی حسابی خیس شد می خواهد که یک جور دیگر بازی کنید. خوب گوش کنید و وقتی که یک قطره آب به رایلی رسید به رویش آب اسپری کنید. دوباره بازی کنید. رایلی را حسابی خیس کنید و یک جایزه بگیرید.

حالا دیگر وقت این است که جدی شوید!

ادامه راهنمای The Last of Us (شانزدهم)

دشمن دشمن من

یکبار دیگر، به کولورادو برمی گردیم. اسلحه ها در فاصله ای دور هستند و می دانیم جول کسی نیست که از تفنگ استفاده کند. وقتی که از هلی کوپتر بیرون می آیید به جلو حرکت کنید. کنار دیوار و در سمت راست، یک درب باز را پیدا می کنید. به داخل بروید، یک جسد و یادداشتی کنار او پیدا می کنید. آن را بردارید. در سالن ورودی با اوکتاپوس ریکوردز (Octopus Records) از کنار دیوار حرکت کنید.

به طرف سی دی فروشی حرکت کنید و از روی یک دیوار کوتاه رد شوید. این باعث می شود که تعداد افراد و کلیکر ها زیادتر شود. تیرکمانی که در اینجا پایین می افتد را بردارید و سه نفر از دشمنان را نابود کنید. در مغازه سی دی فروشی تعداد زیادی وسیله و همچنین تعدادی تیر روی کانتر خروجی وجود دارد. دوباره در سالن ورودی حرکت کنید تا به یک مجرای هوایی برسید که بتوانید در آن سینه خیز بروید.

داخلش شوید و رو به جلو حرکت کنید. به یک تقاطع می رسید. اگر رد خون را دنبال کنید به جسدی می رسید که یک صدای ضبط شده در کنارش است. به آن گوش می دهید و ناراحت می شوید. حالا، بچرخید و از راه دیگر خارج شوید.

وارد اتاقی می شوید که پر از افراد آلوده و دشمن است. برای سرگرمی، یک آجر را به سمت دشمنان پرت کنید. این باعث می شود که افراد آلوده به شما حمله کنند. منتظر چیزهایی باشید برای اینکه جواب حمله شان را بدهید، سپس اتاق را از هر کسی که ممکن است باقی مانده باشد پاکسازی کنید.

مغازه را غارت کنید و بعد از تمام شدنش بیرون رفته و به سالن ورودی بروید. در سمت چپ یک سنگ بزرگ پیدا کنید که بتوانید از لبه آن بالا روید. از آن بالا روید و خودتان را به مغازه “Great Plains” برسانید. از میان مغازه رد شوید. با تعدادی فرد آلوده مواجه می شوید. یک بمب را به میان افراد آلوده و دشمنان پرت کنید تا وحشت زده شوند. آن ها به یکدیگر حمله خواهند کرد. احتمالا تعدادی از دشمنان بعد از پایان درگیری هنوز زنده می مانند.همه را نابود کنید، سپس راهتان را در مغازه ادامه دهید.

طبق راهنمای The Last of Us (شانزدهم)  تعداد زیادی وسیله در این اطراف وجود دارد، پس با دقت به همه اتاق ها سرک بکشید. یک سوراخ در سقف دیده می شود، بنابراین از آنجا بالا بروید. سپس از پله ها بالا رفته و دری را که شبیه در گاراژ است باز کنید و به داخل مرکز خرید بروید. الان به مجسمه ای که تیروکمان دارد برگشته ایم. خونسرد باشید! به سمت چپ و به طرف محوطه ای برگردید که از آنجا شروع کردید. تقریبا به کنار جول برگشته اید. لعنت، دشمنان زیادی در اینجا هستند! به طرف راست بروید و وارد مغازه بشوید. خیلی سریع محافظان را از بین ببرید، سپس از پله های مغازه پایین روید. شما باید افرادی را که با قفل محافظ جول ور می روند بکشید. اگر سریع عمل نکنید، آنها قفل را می شکند و جول را میکشند. حالا آخرین و مهمترین رویارویی این بازی را شروع کنید.

بعد از مردن، معمولا این افراد تعدادی از مهمات و حتی تفنگ شکار (Hunting Rifle) را رها می کنند. وقتی که مردها رفتند، سعی کنید قفل در را باز کنید و پیش جول بروید. دشمنان بیشتری برای حمله می آیند. بهترین راه این است که از پله هایی که در مقابل اتاق است بالا روید و در آنجا پنهان شوید. اتگار خیلی هم بد نشد که مورد حمله دشمنان قرار گرفتید چون نشانه گیری تفنگ های آنها به طرف افراد آلوده است. هرچیز جنبنده ای را که در اطرافتان هست از بین ببرید تا محوطه پاکسازی شود. مراقب دشمنانی باشید که به طرف صفحه قفل رفته اند و در حال نزدیک شدن به جول هستند. الی در مورد اتاقی که پاکسازی شده توضیح می دهد، سپس بروید و خود را به جول برسانید.

راهنمای The Last of Us (شانزدهم)
راهنمای The Last of Us (شانزدهم)

فرار از باغ های آزادی

دوباره به بوستون برمیگردیم. الی و رایلی باید جابجا شوند. شما به محل ذخیره سازی می رسید، بنابراین یک تخته را روی چرخ ها پیدا کنید و آن را به طرف در بیاورید و پشت سر رایلی از در رد شوید. بعد از گذشتن از اینجا، باید فرار کنید! نگران چیزی که پشت سرتان است نباشید. فقط باید زنده بمانید. از سوراخ ها سینه خیز رد شوید و آماده باشید که اگر لازم شد بقیه را با چاقو بکشید. رایلی را دنبال کنید حتی زمانیکه او از روی ریل به طرف داربست ها می پرد.

سریع بدوید! وقتی که به آن رسیدید از داربست ها بالا روید و ….

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − هشت =