آموزش اجرای تمامی شادی های بعد از گل FIFA 21

آموزش شادی بعد از گل FIFA 20

با این که گل زنی در بازی FIFA به اندازه کافی عالی می‌ باشد، اجرای یک جشن جذاب و مخصوص نیز بسیار هیجان انگیز می باشد. خوشبختانه بازی FIFA 20 انواع مختلفی از این جشن‌ ها را ارائه کرده است.کمپانی EA Sports 15 راه جدید برای جشن گرفتن را به جدید ترین نسخه از بازی FIFA اضافه کرده است، همچنین می‌ توانید چالش دله علی/ Dele Alli و ژست یوگای محمد صلاح/ Mohamed Salah را در FIFA 20 اجرا کنید. احتمالا Spinning Frog عجیب‌ ترین جشن است و قطعا حریف هایتان را نا امید خواهد کرد. در این بخش ما تمامی شادی ‌های گل جدید و قدیمی فیفا ۲۰ در پلی استیشن ۵ استاندارد و دیگر کنسول ها را برای تان معرفی و نحوه اجرای آن‌ ها را آموزش می‌ دهیم تا بیش از هر زمانی از گل زدن در فیفا ۲۰ لذت ببرید.

 

نحوه اجرای شادی های بعد از گل FIFA 20

نام جشن PS4 XBOX ONE
Swagger دکمه R1 را نگه‌ دارید+ روی دکمه ▢/ مربع دوبار کلیک کنید دکمه RB را نگه‌ دارید+ روی دکمه B دوبار کلیک کنید
Knee Slide دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست R به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید
One Eye دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه R (R3) را فشار دهید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه R (R3) را فشار دهید
Pigeon دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه R (R3) را فشار دهید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه R (R3) را فشار دهید
Challenge (Dele Alli celebration)/چالش دله علی دکمه L2 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید دکمه LT را نگه‌ دارید و روی دکمه X دوبار کلیک کنید
V به سمت دوربین بدوید به سمت دوربین بدوید
I Can’t Hear You دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
>Scissors دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه ▢/مربع را فشار دهید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه X را فشار دهید
Yoga  دکمه X را فشار دهید دکمه A را فشار دهید
Guitar Dance دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید
Nailbiter دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌دارید
Power Slide دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید
Spinning Frog دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید
Speed Walk دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید
Head Slap به سمت دوربین و گل بدوید به سمت دوربین و گل بدوید

شادی های بعد از گل فیفا ۲۰

نام جشن PS4 XBOX ONE 
Scissors دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه ▢/مربع را فشار دهید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه X را فشار دهید
Challenge دکمه L2 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید دکمه LT را نگه‌ دارید و روی دکمه X دوبار کلیک کنید
Twist Flip (agile players) or Spinning Frog دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید
One Eye دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید
Swagger دکمه R1 را نگه‌ دارید و روی دکمه ◯/دایره دوبار کلیک کنید دکمه RB را نگه‌ دارید و روی دکمه B دوبار کلیک کنید
Nailbiter دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Pigeon دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید
Guitar Dance دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید
Knee Slide دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست R  به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید
Speed Walk دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید
Hand Spring (Agile Players) or Power Slide دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید
Signature Finishing Move دکمه X را فشار دهید دکمه A را فشار دهید
X دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩⇩ بچرخانید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩⇩ بچرخانید
Timber دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه ◯/دایره را فشار دهید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه B را فشار دهید
Cell Phone دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه ▢/مربع را فشار دهید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه X را فشار دهید
Floor Spin دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را خلاف جهت عقربه‌ های ساعت بچرخانید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را بچرخانید
Hypnosis دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه △/مثلث را فشار دهید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه Y را فشار دهید
Show Respect دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه ◯/دایره دوباره کلیک کنید دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه B دوباره کلیک کنید
دکمه L2 را نگه‌ دارید و روی دکمه △/مثلث دوباره کلیک کنید دکمه LT را نگه‌ دارید و روی دکمه Y دوباره کلیک کنید
Point to the Sky دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه ◯/دایره را فشار دهید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه B را فشار دهید
Spanish Dance دکمه L2 را نگه‌ دارید و بر روی دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و بر روی دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید
Elbow دکمه R1 را نگه‌ دارید و روی دکمه △/مثلث دوباره کلیک کنید دکمه RT را نگه‌ دارید و روی دکمه Y دوباره کلیک کنید
he Salute دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه △/مثلث را فشار دهید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه Y را فشار دهید
Mannequin دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
I Can’t Hear You دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Heart دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Brick Fall دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Pipe دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید
Scorpion دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ضربه بزنید
Who Am I دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید
Neighbourhood دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنید
Knee Slide Fail دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇦ ضربه بزنید
Mask دکمه L1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید دکمه LB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید
Break Dance دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید
Riding the Wave دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه △/مثلث را فشار دهید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه Y را فشار دهید
Praise on Knees دکمه R2 را نگه‌دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌دارید دکمه RT را نگه‌دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌دارید
Backwards Worm <دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
Uncontrolled Backflip دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
Handstand دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
Chest Thumb دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنید
KO دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید دکمه LB را نگه‌ دارید و روی دکمه X دوبار کلیک کنید
Right Here Right Now دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه ◯/دایره را فشار دهید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه B را فشار دهید
Hand Bite دکمه L2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇧ ضربه بزنید دکمه LT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇧ ضربه بزنی
Stand Tall دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Little Brother دکمه L2 را نگه‌ دارید و روی دکمه ◯/دایره دوبار کلیک کنید دکمه LT را نگه‌ دارید و روی دکمه B دوبار کلیک کنید
Old Man دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید
Kiss The Ground دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Fall to Knees & Beg دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Backflips دکمه R2 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید دکمه RT را نگه‌ دارید و روی دکمه X دوبار کلیک کنید
Slide on Back دکمه R1 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید دکمه RB را نگه‌ دارید و روی دکمه X دوبار کلیک کنید
Waddle دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید دکمه LT را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
Golf Swing دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ ضربه بزنید
Matador دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇧ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇧ ضربه بزنید
Dance 1 دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید
Dance 3 دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید
Push Ups دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید
The Worm دکمه R1 را نگه‌ دارید + دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید دکمه RB را نگه‌ دارید + دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید
Dance دکمه R1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنی دکمه RB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇩⇩ ضربه بزنید
Spin & Fall دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇧ ضربه بزنید
Seated Rowing دکمه R2 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید دکمه RT را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید
Knee Walk دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه ▢/مربع را فشار دهید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه X را فشار دهید
Cradle Swing دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه △/مثلث را فشار دهید دکمه RT را نگه‌ دارید و دکمه Y را فشار دهید
Kiss The Ring دکمه R2 را نگه‌ دارید و روی دکمه △/مثلث دوبار کلیک کنید دکمه R2 را نگه‌ دارید و روی دکمه Y دوبار کلیک کنید
Flying Dive دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Karate Kicks دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Jump Kicks دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید دکمه RB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Big Man دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Baby Girl دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Walk Like Me دکمه L1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ ضربه بزنید دکمه LB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇦⇨ ضربه بزنید
Giddy Up دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید
آموزش اجرای شادی های بعد از گل FIFA 21 دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه △/مثلث دوبار کلیک کنید دکمه LB را نگه‌ دارید و روی دکمه △/مثلث دوبار کلیک کنید
Phone It In دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Motorbike دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید دکمه LB را نگه‌ دارید و دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Hand Loose دکمه L1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید دکمه LB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇧⇩ ضربه بزنید
Muevelo دکمه L1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید دکمه LB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇦ ضربه بزنید
Patty Cake دکمه L1 را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید دکمه LB را نگه‌ دارید و به دکمه استیک راست به سمت ⇨⇨ ضربه بزنید

نحوه اجرای شادی های بعد از گل دویدنی فیفا ۲۰

نام جشن PS4 Xbox One
Thumb Suck دکمه ▢/مربع را نگه‌ دارید دکمه X را نگه‌ دارید
Arms Out ابتدا روی دکمه ▢/مربع ضربه بزنید و سپس دکمه ▢/مربع را نگه‌ دارید ابتدا روی دکمه X ضربه بزنید و سپس دکمه X را نگه‌ دارید
Wrist Flick ابتدا روی دکمه △/مثلث ضربه بزنید و سپس دکمه △/مثلث را نگه‌ دارید ابتدا روی دکمه Y ضربه بزنید و سپس دکمه Y را نگه‌ دارید
Aeroplane دکمه R3 را نگه‌ دارید دکمه R3 را نگه‌ دارید
Point to Sky دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Shhhhh! دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Telephone دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Can You Hear Me? دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Hands Out ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇨ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇨ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Come On! ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇦ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇦ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه دارید
Blow Kisses ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇩ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇩ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Double Arm Swing ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇧ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇧ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Flying Bird ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇨ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇨ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇨ نگه‌ دارید
Head on Head ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇦ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇦ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇦ نگه‌ دارید
Heart Symbol ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇩ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇩ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇩ نگه‌ دارید
Arms Pointing Up ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇧ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید ابتدا به دکمه استیک راست به سمت ⇧ ضربه بزنید و سپس دکمه استیک راست را به سمت ⇧ نگه‌ دارید
Windmill دکمه استیک راست را در جهت عقربه‌ های ساعت بچرخانید دکمه استیک راست را بچرخانید

 

دکمه‌های اصلی اجرای شادی در بازی FIFA 20

جشن PS4 XBOX ONE
Signature Celebration/ شادی پس از گل دکمه X دکمه A
Random Celebration/ شادی تصادفی دکمه ◯ دکمه B
Cancel Celebration/ لغو شادی L1 + R1 LB + RB

 

کوروش نیک منش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + نه =